Ontwikkeling en interne verbinding

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksVisitatie > Best practices > Ontwikkeling en interne verbinding

Leidinggevenden getraind in effectieve functioneringsgesprekken

De afdeling Personeel & Ontwikkeling van de rechtbank Noord-Holland is in 2014 gestart met het geven van trainingen aan leidinggevenden over het houden van effectieve functionerings-gesprekken. Eind 2014 wordt ook aan alle medewerkers incompany de training ‘het voeren van functioneringsgesprekken’ aangeboden.

 

 

Pilot externe mobiliteit stafjuristen

Bij de afdeling Personeel & Ontwikkeling van de rechtbank Noord-Holland loopt een pilot ‘externe mobiliteit’. Ervaren stafjuristen die potentie hebben en zich verder willen ontwikkelen maar waar weinig interne doorgroeimogelijkheden voor zijn, worden begeleid in hun externe oriëntatie op de arbeidsmarkt. In dit kader zal ook gebruikt worden gemaakt van het netwerk van overheidsorganisaties waar de rechtbank bij aangesloten is met als doelstelling om de mobiliteit te bevorderen.

 

 

Flexpool administratief medewerkers

De rechtbank Oost-Brabant beschikt sinds enkele jaren over een flexpool van vier administratief medewerkers. Deze medewerkers zijn op meerdere rechtsgebieden inzetbaar en worden in het team ingezet waar zij nodig zijn, bijvoorbeeld als er in een team een (onverwachte) verhoging van de instroom van zaken is. Wanneer er geen beroep op de medewerkers wordt gedaan rouleren ze over de afdelingen om kennis op te doen of deze op niveau te houden.

 

 

Management en bestuur: met de benen op tafel

Het nieuwe bestuursmodel zorgde in de rechtbank Den Haag, overigens net als bij andere gerechten, geregeld voor afbakeningsvraagstukken tussen bestuur en teamvoorzitters. In het voorjaar van 2014 organiseerde het bestuur voor de tweede keer een tweedaagse Lenteconferentie met alle teamvoorzitters. Ook de OR was daarbij aanwezig. Leidinggevenden spraken daar onderling én met het bestuur over de samenwerking en hun verwachtingen daaromtrent. Tijdens het bezoek van de commissie, dat kort hierna plaats vond, vertelden zowel de bestuurders als de leidinggevenden dat deze gesprekken het onderlinge vertrouwen goed hadden gedaan en dat de teamvoorzitters elkaar steeds beter wisten te vinden.

 

 

Managementtalent vroeg gescout

De rechtbank Amsterdam selecteert met enige regelmaat medewerkers die de potentie hebben om door te groeien naar managementfuncties. Medewerkers kunnen hun interesse kenbaar maken, maar talenten worden ook actief benaderd door bestuur en management. Ook in 2013 is een management developmenttraining van start gegaan, grotendeels met talenten voor wie op dat moment nog geen functies beschikbaar waren.

           

 

 

 

Wildcard voor deelname aan een bestuursvergadering

Het bestuur van de rechtbank Gelderland heeft een wildcard beschikbaar gesteld, die medewerkers aan elkaar doorgeven. De houder van de wildcard woont een bestuursvergadering bij en praat mee over de onderwerpen die op de agenda staan. De medewerker krijgt zelf ook de gelegenheid onderwerpen onder de aandacht van het bestuur te brengen. Bij elke tweede bestuursvergadering is een wildcardhouder aanwezig. Deze vergaderingen worden afgesloten met een inloopuur. Hier kan iedereen die dat wil binnenlopen en iets onder de aandacht van het bestuur brengen.

 

 

Hofpresident luncht met medewerkers

De president van het gerechtshof Den Haag nodigt geregeld medewerkers uit voor een lunch. Onder het eten van een broodje praten medewerkers over wat hen bezighoudt, voor de lunches bestaat geen vastgestelde agenda. Deze lunches werden door verschillende medewerkers spontaan genoemd tijdens het bezoek van de visitatiecommissie.

 

 

Persoonlijk bestuursbulletin

Het bestuur van de rechtbank Amsterdam verspreidt iedere twee weken per mail het ‘bestuursbulletin’. In deze nieuwsbrief staan bestuursmededelingen en een overzichtje van de activiteiten van het bestuur. De hoofdmoot van het bulletin is echter een persoonlijk stukje van een van de bestuursleden. Tijdens het bezoek merkte de commissie dat vrijwel alle rechtbankmedewerkers het bulletin kennen, lezen en waarderen.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum