Tijdigheid

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksVisitatie > Best practices > Tijdigheid

Aanhoudingen geëvalueerd

In de eigenbeheerkamers van het hof Arnhem-Leeuwarden worden aanhoudingen van zaken geëvalueerd tijdens een rechtersoverleg. Daarbij wordt kritisch gekeken of het uitstel had kunnen worden voorkomen, bijvoorbeeld doordat de raadsheer of juridisch medewerker eerder had kunnen signaleren dat nog nader onderzoek nodig was.

 

 

Kortere doorlooptijden dankzij Lean6Sigma-methode

Het team jeugd- en familierecht van het gerechtshof Amsterdam spant zich in om de doorlooptijden in jeugdstrafzaken terug te dringen, onder meer door nauwgezette bewaking van termijnen. Eén van de succesvolle methodes volgde uit een analyse gemaakt door Lean6Sigma werkgroep: door het maken van duidelijke afspraken zijn het gerechtshof Amsterdam en de rechtbank Amsterdam erin geslaagd de doorstroom van dossierstukken in jeugdstrafzaken te versnellen en te verbeteren. Vóór het project kwam het dossier in 46 procent van de gevallen op tijd binnen. Door het project is dat gestegen naar 83 procent.

 

Meer informatie

Het project sluit aan bij een van de uitgangspunten van het hof: jeugdstrafzaken worden met voorrang behandeld gelet op het pedagogische karakter van een straf. Zowel het hof, het parket als de advocatuur zijn doordrongen van die urgentie en steken daar veel tijd en geld in.

 

 

Sneller werken door eigenbeheerkamer

In de rechtbank Limburg is, overigens in navolging van eerdere experimenten, in 2012 de eigenbeheerkamer van start gegaan. De betrokken strafrechters en juridisch medewerkers scannen de strafdossiers vroegtijdig op onderzoekswensen, organiseren zelf de planning op de zitting en houden de zaken van begin tot eind onder zich. De kamer bereikte kortere doorlooptijden en deed een groter aantal zaken af, waarbij medewerkers ook meer betrokkenheid en werkplezier ervoeren. Met een tweede groep rechters is recent een nieuwe eigenbeheerkamer ingericht.

 

 

Stroomlijnen zaaksbehandeling door regie

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven houdt in de zwaardere en complexere energie- en telecomzaken in een vroeg stadium van het geding een regiezitting. Daar komen alleen procesmatige onderwerpen aan de orde. Ter zitting gemaakte afspraken worden neergelegd in een proces-verbaal.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum