Verbinding met de samenleving

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksVisitatie > Best practices > Verbinding met de samenleving

Nieuwsvideo’s over uitspraken rechtbank

De rechtbank Gelderland neemt in eigen beheer nieuwsvideo’s op over uitspraken van de rechtbank en publiceert deze op internet. Hierin licht de persrechter de uitspraak toe. De rechtbank neemt op deze wijze meer regie over de wijze waarop de media over rechtszaken berichten. Dat blijkt te werken: media zenden de video’s uit of linken ernaar door. Ook bieden de eigen nieuwsvideo’s de kans om achtergrondinformatie over procedures te geven.

Voorbeelden van video zijn te vinden via de volgende links:

 

 

Nieuwsbrief voor de media

De rechtbank Amsterdam brengt wekelijks een nieuwsbrief voor de media uit. Die bevat twee lopende zaken en twee uitspraken per rechtsgebied. De rechtbank wil hiermee twee doelen dienen. Een permanente aanwezigheid in de media en een completer beeld van het werk van de rechtbank.

 

Mediation in familiezaken met kinderen

De rechtbank Overijssel faciliteert en biedt mediation aan tijdens de voorlopige voorzieningenzitting in een familiezaak waarbij kinderen zijn betrokken. Als partijen daarmee instemmen, wordt de zitting één uur geschorst. Partijen voeren met de al aanwezige mediator een gesprek om te bezien of zij tot een vergelijk kunnen komen. In 70 tot 80 procent van de gevallen worden afspraken gemaakt. Die afspraken worden in de beschikking van de voorlopige voorziening vastgelegd.

 

 

Faillissementsfraude niet onbestraft

Als rechter-commissaris in faillissementszaken van de rechtbank Den Haag constateerde een voormalig strafrechter dat curatoren vaak geen aangifte van faillissementsfraude deden omdat dergelijke zaken relatief weinig voor de rechter werden gebracht. Zij vond dit maatschappelijk zo onwenselijk dat zij met de betrokken ketenpartners om de tafel is gaan zitten om procedurele belemmeringen weg te nemen. Binnen de rechtbank worden inmiddels jaarlijks zo’n 60 fraudezaken aangebracht en is een fraudespreekuur voor curatoren opgezet. De spreekuren zitten altijd vol. Het initiatief is overgenomen door andere gerechten.

 

Meer informatie

In de media zijn de volgende berichten verschenen:

 

 

Kinderen niet laten reizen voor hun verhoren

Het team Jeugd & BOPZ van de rechtbank Den Haag heeft gehoor gegeven aan het verzoek van een gesloten jeugdzorginstelling om daar zittingen op locatie te gaan houden. Voor een zitting op de rechtbank omtrent plaatsing in een gesloten instelling moest de jeugdige worden opgehaald met een beveiligd transport en in het cellencomplex wachten op het uitroepen van de zaak, om te voorkomen dat de jeugdige zou kunnen ‘ontsnappen’. Voor de jeugdige was deze gang van zaken indrukwekkend en belastend.

De kinderrechters merkten dat de jeugdigen op de rechtbank weinig spraakzaam waren. Zittingen worden nu zo veel mogelijk op locatie gehouden, ook al is dat voor de rechter, de Raad voor de Kinderbescherming, gezinsvoogd en de advocaat van de jeugdige inefficiënt. De kinderrechters merken dat de jeugdigen tijdens de zitting op locatie veel meer ontspannen en daarmee spraakzamer zijn dan voorheen op de rechtbank.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum