Laden...

Appelrechtspraak van de toekomst moet maatwerk zijn

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Appelrechtspraak van de toekomst moet maatwerk zijn
Den Haag, 25 april 2013

Maatwerk leveren aan rechtzoekenden is één van de aanbevelingen uit de Agenda voor de appelrechtspraak 2020 (pdf, 178,1 KB). Bij de afdoening van een zaak in hoger beroep zou er een keuze moeten zijn tussen bijvoorbeeld snel of grondig en herkansing of correctie. Joep Verburg en Ton Hol hebben namens de samenstellers van de Agenda voor de appelrechtspraak 2020 deze op 25 april 2013 op het Haagse gerechtshof overhandigd aan Frits Bakker (waarnemend voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak) en Leendert Verheij (voorzitter van overleg van appelpresidenten).

Rechtzoekende centraal

De vier gerechtshoven willen in de toekomst hoogstaand werk blijven leveren, aangepast aan de eisen en wensen van de moderne maatschappij. De Agenda geeft verschillende, uitgewerkte aanbevelingen om dit te realiseren. Maatwerk bij een appelzaak neemt de rechtzoekende serieus, levert een kwaliteitsimpuls en draagt bij aan een voortvarende afdoening. Door grote aandacht voor uniforme rechtstoepassing en richtinggevende uitspraken door hoger beroepsinstanties neemt voor de rechtzoekende de voorspelbaarheid van de loop en afdoening van een rechtszaak toe. Aanpassing van procesrecht op onderdelen kan procedures vereenvoudigen, wat de rechtsbescherming ten goede kan komen. Specialisatie, kennisnetwerken en systeemoverleg zijn andere voorbeelden van aanbevelingen uit de Agenda.

Innoverende hoven

De veranderende rol van de Hoge Raad was de directe aanleiding voor het opstellen van de Agenda. Door deze wijziging worden de hoven steeds vaker eindrechter. Nieuwe wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen kunnen eveneens om een andere kijk op appelrechtspraak vragen. Met de Agenda spelen de hoven hier proactief op in. Velen van binnen en buiten de rechtspraak zijn bij de discussie over en de totstandkoming van de Agenda in het project ‘Innoverende Hoven’ betrokken geweest.

Uitspraken