Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak

 

Kwaliteit van rechtspraak

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak onderhandelt elke 3 jaar met het ministerie van Veiligheid en Justitie over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld over de gerechten. De Raad stelt de jaarlijkse begrotingen op en het jaarverslag van de Rechtspraak.

 

Ondersteuning voor alle gerechten

Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) ondersteunt de Rechtspraak met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, ICT, inning van griffierechten en het personeelsbeleid. Het LDCR valt onder de Raad voor de rechtspraak.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten van groot belang.

 

 

Waarom een Raad voor de rechtspraak?

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

 

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

 

Bestuur Raad voor de rechtspraak

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

Rechtspraak: permanente dialoog over toekomst20-4-2017 22:00:00De Rechtspraak gaat zich via structurele scenarioplanning oriënteren op wat mogelijk in de toekomst van rechters wordt verwacht. Dit is neergelegd in het rapport Verder bouwen aan het huis van de rechtsstaat. <p>Hoe kunnen rechters ook in 2030 en daarna hun belangrijke taken in de samenleving vervullen? De Rechtspraak gaat zich via structurele scenarioplanning oriënteren op wat mogelijk in de toekomst van rechters  wordt verwacht. Dit is neergelegd in het rapport <a href="/SiteCollectionDocuments/verder-bouwen-aan-het-huis-van-de-rechtsstaat-de-rechtspraak.pdf" title="verder-bouwen-aan-het-huis-van-de-rechtsstaat-de-rechtspraak.pdf">Verder bouwen aan het huis van de rechtsstaat <span class="rnl-file-properties">(pdf, 1,1 MB)</span></a>. </p>
De Rechtspraak in 2016 in vogelvlucht18-4-2017 22:00:00De Rechtspraak kreeg in 2016 1,6 miljoen rechtszaken aangeleverd, 95 duizend minder dan in 2015. Daling voor een belangrijk deel veroorzaakt door afname aantal gijzelingsverzoeken.De 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven en 2 bijzondere colleges (Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het bedrijfsleven) kregen in 2016 bijna 1,6 miljoen zaken aangeleverd. Dat waren er 95 duizend minder dan in 2015.
Belangrijke ontwikkelingen in 201618-4-2017 22:00:00Vorig jaar veel aandacht voor professionele standaarden, digitalisering, onderlinge verhoudingen en maatschappelijk effectieve rechtspraak.<p>De Rechtspraak is continu bezig zich te ontwikkelen en te vernieuwen om de belangrijke rol als derde staatsmacht in de democratische rechtsstaat Nederland goed te kunnen vervullen. Belangrijke aandachtpunten in 2016 waren in dit verband de formulering van <a href="/Uw-Situatie/Onderwerpen/Rechtspraak-in-Nederland/Rechters/Paginas/De-professionele-standaarden-van-de-rechters.aspx">professionele standaarden</a> in alle rechtsgebieden, het digitaliseringsprogramma <a href="/Voor-advocaten-en-juristen/modernisering-rechtspraak/Paginas/default.aspx">Kwaliteit en Innovatie</a>, de inspanningen op het gebied van de onderlinge verhoudingen en de benoeming van 4 thema’s op het gebied van maatschappelijk effectieve rechtspraak.</p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 5a3721bb-b1f5-4e1b-8a2c-a3e850b2cdf9" id="div_5a3721bb-b1f5-4e1b-8a2c-a3e850b2cdf9" unselectable="on"></div><div id="vid_5a3721bb-b1f5-4e1b-8a2c-a3e850b2cdf9" unselectable="on"></div></div><small class="rnl-rteElement-Small"> </small>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum