Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak

 

Kwaliteit van rechtspraak

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak onderhandelt elke 3 jaar met het ministerie van Veiligheid en Justitie over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld over de gerechten. De Raad stelt de jaarlijkse begrotingen op en het jaarverslag van de Rechtspraak.

 

Ondersteuning voor alle gerechten

Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) ondersteunt de Rechtspraak met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, ICT, inning van griffierechten en het personeelsbeleid. Het LDCR valt onder de Raad voor de rechtspraak.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten van groot belang.

 

 

Waarom een Raad voor de rechtspraak?

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

 

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

 

Bestuur Raad voor de rechtspraak

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

Wegenverkeerswet wordt aangepast: andere invulling van 'roekeloosheid'19-7-2017 22:00:00Wegenverkeerswet wordt aangepast. Strafmaxima voor sommige delicten verhoogd en andere invulling begrip roekeloosheid.<p>De Wegenverkeerswet wordt aangepast. De term ‘roekeloosheid’, die in juridische zin iets anders betekent dan in het alledaagse spraakgebruik, zorgt in de praktijk voor te veel verwarring. De wetswijziging kondigt de minister van Veiligheid en Justitie aan naar aanleiding van het vandaag (donderdag 20 juli 2017) verschenen onderzoek <a href="https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-veiligheid-en-justitie/nieuws/2017/07/20/minister-blok-gaat-strafmaat-ernstige-verkeersdelicten-verhogen">Straftoemeting ernstige verkeersdelicten</a> (rijksoverheid.nl). Uit dit onderzoek blijkt dat over het geheel genomen de strafoplegging ‘adequaat’ is: naarmate de ernst van de verkeersfout en het letsel toenemen, wordt de straf die rechters opleggen hoger. </p>
Raad voor de rechtspraak: balans Wetboek van Strafvordering moet goed zijn18-7-2017 22:00:00<p>De Raad voor de rechtspraak is van mening dat er belangrijke stappen zijn gezet in de richting van  een modern Wetboek van Strafvordering.  Wel waarschuwt de Raad ervoor niet te veel tot in detail te willen regelen. Ook dreigen goed functionerende juridische kaders te worden vervangen door nieuwe regelingen waarvan het maar de vraag is of die beter zijn dan de huidige. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe regeling van de criteria voor de toepassing van bevoegdheden en de nieuwe vrijheidsbeperkende maatregel als alternatief voor de huidige schorsing van de voorlopige hechtenis. </p>
Wetsvoorstel NCC naar Tweede Kamer17-7-2017 22:00:00<p>Het wetsvoorstel dat nodig is om de Netherlands Commercial Court (NCC) van start te kunnen laten gaan, is goedgekeurd door de ministerraad. Het <a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2017Z10476&dossier=34761">wetsvoorstel</a> (www.tweedekamer.nl) is naar de Tweede Kamer gestuurd.</p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum