Laden...

Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

Kwaliteit van rechtspraak

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de Rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak maakt elke 3 jaar afspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld onder de gerechten en de landelijke diensten.

 

Ondersteuning voor alle gerechten

Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) ondersteunt de Rechtspraak met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, inning van griffierechten en het personeelsbeleid. Het LDCR, dat ook deze website beheert, valt onder de Raad voor de rechtspraak.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten van groot belang.

Digitaal toegankelijke rechtspraak

Informatievoorzieningsorganisatie (IVO) Rechtspraak ontwikkelt digitale systemen zodat steeds meer rechtzoekenden of hun procesvertegenwoordigers digitaal en veilig toegang hebben tot de Rechtspraak. Ook zorgt IVO Rechtspraak voor goede ICT-ondersteuning van rechters, juridisch medewerkers en administraties. 

Opgericht in 2002

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

Veilig Mailen

Vertrouwelijke berichten en processtukken verstuurt u digitaal via een beveiligd platform voor Veilig Mailen.
Leest u voordat u gaat mailen eerst hoe Veilig Mailen in de praktijk werkt.

 

Indienen Woo-verzoek

Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Woo staat voor Wet open overheid. Op grond van deze wet mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle onderwerpen van de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden.

Bestuur Raad voor de rechtspraak

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

Op de rol: 'Welke vader zou zoiets doen?'Op de rol: 'Welke vader zou zoiets doen?'https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Op-de-rol-Welke-vader-zou-zoiets-doen.aspxDen Haag20-9-2022 22:00:00Slaan, stompen, trappen, knijpen, duwen, uitschelden, kleineren; Joseph* (39) zou het zijn 2 oudste kinderen allemaal hebben aangedaan. Pas als zijn vrouw naar de politie stapt stoppen de pijnigingen.<p>Slaan, stompen, trappen, knijpen, duwen, uitschelden, kleineren; Joseph* (39) zou het zijn 2 oudste kinderen volgens de officier van justitie allemaal hebben aangedaan. Pas als zijn vrouw naar de politie stapt en hij in juni van dit jaar in de cel belandt en een contactverbod krijgt, stoppen de pijnigingen.<br></p>
Prinsjesdag: extra investeringen Rechtspraak nu ook formeel onderdeel van rijksbegrotingPrinsjesdag: extra investeringen Rechtspraak nu ook formeel onderdeel van rijksbegrotinghttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Prinsjesdag-extra-investeringen-Rechtspraak-nu-ook-formeel-onderdeel-van-rijksbegroting.aspxDen Haag19-9-2022 22:00:00Met het versturen van de Miljoenennota en bijbehorende stukken aan de Tweede Kamer zijn de extra investeringen die het kabinet doet in de Rechtspraak nu ook formeel onderdeel van de rijksbegroting. In juli werd al bekend dat de Raad voor de rechtspraak en de minister voor Rechtsbescherming overeen zijn gekomen dat jaarlijks <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Ruim-155-miljoen-voor-extra-rechters-behandeling-ondermijningszaken-en-digitalisering.aspx">155 miljoen euro</a> extra beschikbaar komt. 
Wetsvoorstel geeft rechters bevoegdheid betalingsregeling op te leggenWetsvoorstel geeft rechters bevoegdheid betalingsregeling op te leggenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wetsvoorstel-geeft-rechters-bevoegdheid-betalingsregeling-op-te-leggen.aspxDen Haag14-9-2022 22:00:00De Raad voor de rechtspraak oordeelt positief over een wetsvoorstel dat de rechter de bevoegdheid geeft om een betalingsregeling op te leggen. Dit kan leiden tot een realistische betalingsregeling, waarbij alle partijen zijn geholpen.<p><span>De Raad voor de rechtspraak oordeelt positief over een <a href="https://www.internetconsultatie.nl/rechterlijkebetalingsregeling/b1" target="_blank">wetsvoorstel</a> dat de civiele rechter de bevoegdheid geeft om een betalingsregeling op te leggen, wanneer het redelijkerwijs niet van een schuldenaar geëist kan worden dat hij zijn schuld in één keer betaalt. In een <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Wetgevingsadvies/Paginas/wetgevingsadvies-2022.aspx#825e3e2a-c13d-47ab-a623-b15b2aa2f2f7892cf88e-5061-4c45-b576-d51e6f9bc2b2149">wetgevingsadvies</a> stelt de Raad dat de rechter op deze manier in staat wordt gesteld om maatwerk te leveren. Dit kan leiden tot een realistische betalingsregeling waarbij alle partijen zijn geholpen.</span><br></p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.