Laden...

Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

De Raad voor de rechtspraak zorgt dat rechters hun werk goed kunnen doen en komt op voor de belangen van de Rechtspraak in de politiek. Hij behartigt het gemeenschappelijk belang van de gerechten naar buiten, draagt zorg voor gerechtsoverstijgende voorzieningen, houdt toezicht op bedrijfsvoering en financieel beheer en geeft voor zover nodig algemene aanwijzingen op het gebied van de bedrijfsvoering.

Korte geschiedenis

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de Rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Internationale samenwerking

De Rechtspraak draagt bij aan de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') in andere landen. 

 

Kwaliteit

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

 

Samenstelling Raad voor de rechtspraak


Mr. H.C. Naves
Functie: Voorzitter


Mr. A.A.E. Dorsman
Functie: Vicevoorzitter


Mr. P.W.E.C. Pulles
Functie: Rechterlijk lidA.J.M. Kerkvliet RE RA
Functie: Niet-rechterlijk lid


Drs. C. Euving MBA
Functie: Niet-rechterlijk lid

 

 

Contact met de Raad voor de rechtspraak

Neem contact op

Kijk op de onderstaande pagina voor een overzicht van alle contactgegevens van de Raad voor de rechtspraak.

Indienen Woo-verzoek

Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Woo staat voor Wet open overheid. Op grond van deze wet mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle onderwerpen van de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden.

  

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

Jaarverslag Whoa-procedure maakt kleine trends inzichtelijkJaarverslag Whoa-procedure maakt kleine trends inzichtelijkhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Jaarverslag-Whoa-maakt-kleine-trends-inzichtelijk.aspxDen Haag17-6-2024 22:00:00Het aantal Whoa-uitspraken neemt sinds de piek in 2021 wat af, maar de procedure is desalniettemin een vaste plaats in het insolventierecht aan het winnen. <p>De zogenoemde Whoa-pool, een groep rechters en Rechtspraakmedewerkers die belast is met de uitvoering van de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa), heeft vandaag haar <a href="/SiteCollectionDocuments/Jaaverslag-rechters-WHOA-pool-2023.pdf" title="Jaaverslag-rechters-WHOA-pool-2023.pdf">tweede jaarverslag <span class="rnl-file-properties">(pdf, 1,2 MB)</span></a> uitgebracht. Dit verslag toont dat het aantal Whoa-uitspraken sinds de piek in 2021 afneemt, maar dat de procedure desalniettemin een vaste plaats in het insolventierecht aan het winnen is.<br></p>
Digitale bijeenkomst over Aansluitpunt RechtspraakDigitale bijeenkomst over Aansluitpunt Rechtspraakhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Digitale-bijeenkomst-over-Aansluitpunt-Rechtspraak.aspxDen Haag4-6-2024 22:00:00Op 18 juni organiseert de Rechtspraak een digitale bijeenkomst voor softwareleveranciers en IT-afdelingen van advocatenkantoren over het Aansluitpunt Rechtspraak.<p><strong>Op 18 juni organiseert de Rechtspraak een digitale bijeenkomst voor softwareleveranciers en IT-afdelingen van advocatenkantoren over het Aansluitpunt Rechtspraak. Tijdens de sessie krijgt u meer informatie over de stand van zaken van het Aansluitpunt Rechtspraak, de praktijkproef en welke vervolgstappen we gaan zetten.</strong><br></p>
Digitaal procederen in een uitkeringszaak tegen de SVB binnenkort mogelijkDigitaal procederen in een uitkeringszaak tegen de SVB binnenkort mogelijkhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Digitaal-procederen-in-een-uitkeringszaak-tegen-de-SVB-binnenkort-mogelijk.aspxDen Haag3-6-2024 22:00:00Burgers en juridische professionals en gemachtigden kunnen vanaf 17 juni digitaal in (hoger) beroep tegen een beslissing van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).<p>Burgers en juridische professionals (zoals advocaten) en gemachtigden kunnen vanaf 17 juni digitaal in (hoger) beroep tegen een beslissing van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Denk bijvoorbeeld aan beslissingen over kinderbijslag, ouderdomspensioen of nabestaandenuitkering.<br></p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact