Laden...

Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

De Raad voor de rechtspraak zorgt dat rechters hun werk goed kunnen doen en komt op voor de belangen van de Rechtspraak in de politiek. Hij behartigt het gemeenschappelijk belang van de gerechten naar buiten, draagt zorg voor gerechtsoverstijgende voorzieningen, houdt toezicht op bedrijfsvoering en financieel beheer en geeft voor zover nodig algemene aanwijzingen op het gebied van de bedrijfsvoering.

Korte geschiedenis

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de Rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Internationale samenwerking

De Rechtspraak draagt bij aan de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') in andere landen. 

 

Kwaliteit

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

 

Samenstelling Raad voor de rechtspraak


Mr. H.C. Naves
Functie: Voorzitter


Mr. A.A.E. Dorsman
Functie: Vicevoorzitter


Mr. P.W.E.C. Pulles
Functie: Rechterlijk lidA.J.M. Kerkvliet RE RA
Functie: Niet-rechterlijk lid


Drs. C. Euving MBA
Functie: Niet-rechterlijk lid

 

 

Contact met de Raad voor de rechtspraak

Neem contact op

Kijk op de onderstaande pagina voor een overzicht van alle contactgegevens van de Raad voor de rechtspraak.

Indienen Woo-verzoek

Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Woo staat voor Wet open overheid. Op grond van deze wet mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle onderwerpen van de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden.

  

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

Digitaal procederen in civiele jeugdrechtzaken en gezag- en omgangszaken bij alle rechtbanken mogelijkDigitaal procederen in civiele jeugdrechtzaken en gezag- en omgangszaken bij alle rechtbanken mogelijkhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Digitaal-procederen-in-civiele-jeugdrechtzaken-en-gezag--en-omgangszaken-bij-alle-rechtbanken-mogelijk.aspxDen Haag16-5-2024 22:00:00Advocaten kunnen vanaf 3 juni bij alle rechtbanken digitaal procederen in civiele jeugdrechtzaken en in gezag- en omgangszaken.<p>Advocaten kunnen vanaf 3 juni bij alle rechtbanken digitaal procederen in civiele jeugdrechtzaken en in gezag- en omgangszaken. Bij de rechtbanken Amsterdam, Gelderland, Limburg, Midden-Nederland en Oost-Brabant was dit al langer mogelijk. Via het webportaal Mijn Rechtspraak logt een advocaat in en heeft zo altijd een actueel overzicht van ingediende zaken en bijbehorende stukken. <br></p>
Jaarverslag Rechtspraak: 1,4 miljoen beslissingen in 2023Jaarverslag Rechtspraak: 1,4 miljoen beslissingen in 2023https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Jaarverslag-Rechtspraak-1-4-miljoen-uitspraken-in-2023.aspxDen Haag13-5-2024 22:00:00<p>In 2023 deden rechters, net als in 2022, uitspraak in bijna 1,4 miljoen zaken. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Jaardocumenten/Jaarverslag-Rechtspraak-2023/Paginas/default.aspx">jaarverslag van de Rechtspraak</a>. Ongeveer hetzelfde aantal nieuwe zaken werd vorig jaar bij de gerechten aangebracht. In het jaarverslag staan nog meer cijfers. Bijvoorbeeld over hoeveel mensen er bij de Rechtspraak werken, het aantal rechters in opleiding en hoeveel uitspraken zijn gepubliceerd in het <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/">uitsprakenregister</a>.</p>
'Uitspraken rechter niet uitgevoerd door tekort aan mensen en geld''Uitspraken rechter niet uitgevoerd door tekort aan mensen en geld'https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Uitspraken-rechter-niet-uitgevoerd-door-tekort-aan-mensen-en-geld.aspxDen Haag13-5-2024 22:00:00​‘We moeten ervoor waken dat praktische problemen van de overheid fundamentele uitgangspunten van de rechtsstaat niet onder druk zetten’, schrijft Henk Naves (voorzitter Raad voor de rechtspraak) in zijn vandaag gepubliceerde jaarbericht.<p>‘We moeten ervoor waken dat praktische problemen van de overheid fundamentele uitgangspunten van de rechtsstaat niet onder druk zetten’, schrijft Henk Naves (voorzitter Raad voor de rechtspraak) in zijn vandaag gepubliceerde <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Jaardocumenten/Jaarverslag-Rechtspraak-2023/#8ac30770-2f73-438b-86be-d21c76c931be0ce22a71-4a9c-4c57-a334-247c32c4ce531">jaarbericht</a>. Hij maakt zich zorgen over capaciteitsproblemen bij de overheid waardoor uitspraken van rechters niet goed worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door het tekort aan zorginstellingen en hulpverleners voor kinderen. Naves: ‘Dit betekent dat de rechter wel kan beslissen dat een kind daar het beste geholpen is, maar dat in de praktijk zijn uitspraak niet goed ten uitvoer kan worden gebracht.’</p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact