Laden...

Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

 

Kwaliteit van rechtspraak

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de Rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak maakt elke 3 jaar afspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld onder de gerechten en de landelijke diensten.

 

Ondersteuning voor alle gerechten

Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) ondersteunt de Rechtspraak met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, ICT, inning van griffierechten en het personeelsbeleid. Het LDCR valt onder de Raad voor de rechtspraak.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten van groot belang.

 

Opgericht in 2002

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

Mailen met de Rechtspraak

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, stuurt u mail via een platform voor Veilig Mailen.

 

Bestuur Raad voor de rechtspraak

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

Update Rechtspraak over nieuwe coronamaatregelen kabinetUpdate Rechtspraak over nieuwe coronamaatregelen kabinethttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Update-Rechtspraak-over-nieuwe-coronamaatregelen-kabinet.aspxDen Haag16-1-2022 23:00:00De nieuwe coronamaatregelen van de Rijksoverheid zijn niet van invloed op de doorgang van rechtszaken. Indien noodzakelijk kan rechter besluiten een geplande fysieke zitting toch online te behandelen.De sinds zaterdag geldende aanpassingen van de coronamaatregelen van de Rijksoverheid zijn niet van invloed op de doorgang van rechtszaken. Rechtszaken gaan zoveel mogelijk door. Wel kan het zo zijn dat een zitting op het laatste moment niet fysiek kan plaatsvinden, bijvoorbeeld door besmettingen bij betrokkenen. De rechter kan dan besluiten de zaak in een online zitting te behandelen. Mocht dat geval zijn, dan ontvangen betrokkenen hierover direct bericht van het betreffende gerecht.
‘Zet de rechter niet buitenspel door markt- of efficiencydenken’‘Zet de rechter niet buitenspel door markt- of efficiencydenken’https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Zet-rechter-niet-buitenspel-door-markt-of-efficiencydenken.aspxDen Haag12-1-2022 23:00:00De tijd die een zorgvuldige rechterlijke procedure kost, mag geen reden zijn om de rechter buitenspel te zetten. Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, waarschuwt voor het marginaliseren van de rol van de rechter.De tijd die een zorgvuldige rechterlijke procedure kost, mag geen reden zijn om de rechter buitenspel te zetten. Dit zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak. Naves waarschuwt voor het marginaliseren van de rol van de rechter. Bijvoorbeeld door delen van zijn werk uit te besteden aan de markt of door een juridische procedure, met al zijn zorgvuldigheid en waarborgen op het gebied van rechtsbescherming, af te snijden.
Aantal faillissementen in 2021 verder gedaaldAantal faillissementen in 2021 verder gedaaldhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Aantal-faillissementen-in-2021-verder-gedaald.aspxDen Haag10-1-2022 23:00:00Rechtbanken hebben de afgelopen jaren niet zo weinig faillissementen uitgesproken als in 2021. Vorig jaar ging het in totaal om zo’n 2300* faillissementen. <p>Rechtbanken hebben de afgelopen jaren niet zo weinig faillissementen uitgesproken als in 2021. Het ging vorig jaar in totaal om zo’n 2300* faillissementen, waaronder ongeveer 1700 rechtspersonen (bedrijven/organisaties) en 600 natuurlijke personen (individuen). Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak.</p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.