Laden...

Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

 

Kwaliteit van rechtspraak

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak maakt elke 3 jaar afspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld onder de gerechten en de landelijke diensten.

 

Ondersteuning voor alle gerechten

Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) ondersteunt de Rechtspraak met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, ICT, inning van griffierechten en het personeelsbeleid. Het LDCR valt onder de Raad voor de rechtspraak.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten van groot belang.

 

Mailen met de Rechtspraak

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform (ZIVVER).

Opgericht in 2002

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

 

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

 

Bestuur Raad voor de rechtspraak

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

Rule of law rapport: Nederlandse rechtspraak scoort hoog op onafhankelijkheidRule of law rapport: Nederlandse rechtspraak scoort hoog op onafhankelijkheidhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rule-of-law-rapport-Nederlandse-rechtspraak-scoort-hoog-op-onafhankelijkheid.aspxDen Haag20-7-2021 22:00:00De rechtspraak in Nederland scoort hoog op het gebied van onafhankelijkheid. Ook de inspanningen de kwaliteit van rechtspraak te vergroten, vallen op. Dit blijkt uit het Rule of Law 2021 rapport van de Europese Commissie (EC).<p>De rechtspraak in Nederland scoort hoog op het gebied van onafhankelijkheid. Ook de inspanningen om de kwaliteit van rechtspraak te vergroten, vallen op. Dit blijkt uit het gisteren gepresenteerde tweede <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3761">Rule of Law-rapport </a>van de Europese Commissie (EC). Het rapport is samen met het eerder gepresenteerde European Justice Scoreboard een onderdeel van het ‘rule of law’-mechanisme van de EU.</p>
Reactie Hoge Raad en Rechtspraak op overlijden Peter R. de VriesReactie Hoge Raad en Rechtspraak op overlijden Peter R. de Vrieshttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Reactie-op-overlijden-Peter-R-de-Vries.aspxDen Haag14-7-2021 22:00:00'We zijn geschokt door de dood van Peter R. de Vries. Met hem gaat iemand verloren die pal voor rechtvaardigheid en de bescherming van slachtoffers en nabestaanden stond.'We zijn geschokt door de dood van Peter R. de Vries. Met hem gaat iemand verloren die pal voor rechtvaardigheid en de bescherming van slachtoffers en nabestaanden stond. Een onverzettelijke journalist met een scherpe blik, niet zelden gericht op het werk van de rechter. Zijn overlijden is een groot verlies. Onze gedachten zijn bij zijn naasten en zijn collega's. We wensen hen veel sterkte toe.
Lichte stijging aantal faillissementen in juniLichte stijging aantal faillissementen in junihttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Lichte-stijging-aantal-faillissementen-in-juni.aspxDen Haag12-7-2021 22:00:00Rechtbanken hebben in juni 200 faillissementen uitgesproken. Dit zijn er 13 meer dan in mei, maar 175 minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. <p>Rechtbanken hebben in juni 200 faillissementen uitgesproken. Dit zijn er 13 meer dan in mei, maar 175 minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Vorige maand gingen 153 rechtspersonen (bedrijven/organisaties) en 47 natuurlijke personen (individuen) failliet.</p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.