Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak
Uitsnede rechtspraak - hoofd vrouwe justia

Wat doet de Raad voor de rechtspraak

 

Kwaliteit van rechtspraak

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak onderhandelt elke 3 jaar met het ministerie van Veiligheid en Justitie over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld over de gerechten. De Raad stelt de jaarlijkse begrotingen op en het jaarverslag van de Rechtspraak.

 

Ondersteuning voor alle gerechten

Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) ondersteunt de Rechtspraak met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, ICT, inning van griffierechten en het personeelsbeleid. Het LDCR valt onder de Raad voor de rechtspraak.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten van groot belang.

 

 

Waarom een Raad voor de rechtspraak?

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

 

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

 

Bestuur Raad voor de rechtspraak

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

Europese koepel Rechtspraak: Respecteer onafhankelijkheid rechters24-3-2017 23:00:00De ENCJ, de koepel van de Raden voor de rechtspraak in Europa, roept lidstaten op de onafhankelijkheid van rechters te respecteren.<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p><font face="Calibri"><font size="3"><font color="#000000">De ENCJ, de Europese koepel van Raden voor de rechtspraak, roept de lidstaten van de Europese Unie op de onafhankelijkheid van rechtspraak te respecteren. Dat doet de ENCJ door middel van een <a href="https://www.encj.eu/">verklaring op haar website</a>. De aanleiding is de viering vandaag (25 maart 2017) van het 60-jarig bestaan van de Europese Unie. </font></font><span><font color="#000000" size="3"> </font></span></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>
Frits Bakker: 'Laat rechters wetten toetsen aan Grondwet'24-3-2017 23:00:00Frits Bakker, voorzitter Raad voor de rechtspraak, pleit ervoor dat rechters wetten mogen toetsen aan de Grondwet.<p>Het is vandaag Grondwetdag. In veel andere landen is dat een nationale feestdag, want in de Grondwet zijn de fundamentele rechten en vrijheden van de inwoners vastgelegd. Dat biedt bescherming tegen de overheid. ‘Daarom is van groot belang dat rechters de bevoegdheid krijgen om wetten aan de Grondwet te toetsen’, zegt voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak.</p>
Webinar over digitaal procederen in civiele zaken20-3-2017 23:00:0013 april: webinar over digitaal proceduren in civiele zaken.<p>Het programma KEI van de Raad voor de rechtspraak organiseert in samenwerking met de Nederlandse Orde van Advocaten op 13 april van 12 tot 13 uur een webinar (interactieve online workshop) voor civiele advocaten over digitaal procederen.</p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum