Laden...

Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

 

Kwaliteit van rechtspraak

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak maakt elke 3 jaar afspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld onder de gerechten en de landelijke diensten.

 

Ondersteuning voor alle gerechten

Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) ondersteunt de Rechtspraak met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, ICT, inning van griffierechten en het personeelsbeleid. Het LDCR valt onder de Raad voor de rechtspraak.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten van groot belang.

 

Mailen met de Rechtspraak

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform (ZIVVER).

Opgericht in 2002

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

 

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

 

Bestuur Raad voor de rechtspraak

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

Aantal faillissementen in april gedaaldAantal faillissementen in april gedaaldhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Aantal-faillissementen-in-april-gedaald.aspxDen Haag10-5-2021 22:00:00Rechtbanken hebben in april 199 faillissementen uitgesproken. Dit zijn er 35 minder dan in maart en 227 minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. <p>Rechtbanken hebben in april 199 faillissementen uitgesproken. Dit zijn er 35 minder dan in maart en 227 minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Vorige maand gingen 137 rechtspersonen (bedrijven/organisaties) en 62 natuurlijke personen (individuen) failliet.</p>
‘Wisselend financieel beleid risicovol voor politie, OM en Rechtspraak’‘Wisselend financieel beleid risicovol voor politie, OM en Rechtspraak’https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wisselend-financieel-beleid-risicovol-voor-politie-OM-en-Rechtspraak.aspxDen Haag3-5-2021 22:00:00De politie, het OM en de Rechtspraak hadden de afgelopen 10 jaar te maken met wisselend financieel beleid. Deze gang van zaken zit samenwerking in de weg en is risicovol voor continuïteit van de betrokken organisaties, blijkt uit onderzoek.<p>De politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechtspraak hadden de afgelopen 10 jaar te maken met wisselend beleid, voor zowel de manieren waarop deze organisaties worden gefinancierd als het door het kabinet beschikbaar gestelde geld. Deze gang van zaken zit samenwerking in de weg en is risicovol voor continuïteit van de betrokken organisaties. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde onderzoek <a href="https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/05/03/bekostiging-van-politie-om-en-rechtspraak-onderzocht" target="_blank">Continuïteit in de bekostiging van politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak (wodc.nl)</a> van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).</p>
Gepubliceerde tbs-cijfers over 2019 en 2020 blijken te laagGepubliceerde tbs-cijfers over 2019 en 2020 blijken te laaghttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Gepubliceerde-tbs-cijfers-over-2019-en-2020-blijken-te-laag.aspxDen Haag22-4-2021 22:00:00De Rechtspraak heeft in zijn jaarverslag over 2019 onjuiste cijfers gepubliceerd over het aantal opgelegde tbs-maatregelen.<p>De Rechtspraak heeft in zijn jaarverslag over 2019 onjuiste cijfers gepubliceerd over het aantal opgelegde tbs-maatregelen. Ook de recent in een persbericht verstrekte tbs-cijfers over 2020 kloppen niet. Het jaarverslag 2020, dat gisteren is gepubliceerd, bevat géén onjuiste tbs-aantallen. Oorzaak van de foutief verstrekte cijfers was een verkeerde weergave van registratie van tbs-zaken in het managementinformatiesysteem. </p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.