Laden...

Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

 

Kwaliteit van rechtspraak

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak maakt elke 3 jaar afspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld onder de gerechten en de landelijke diensten.

 

Ondersteuning voor alle gerechten

Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) ondersteunt de Rechtspraak met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, ICT, inning van griffierechten en het personeelsbeleid. Het LDCR valt onder de Raad voor de rechtspraak.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten van groot belang.

 

Mailen met de Rechtspraak

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform (ZIVVER).

Opgericht in 2002

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

 

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

 

Bestuur Raad voor de rechtspraak

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

BIT-onderzoek afgerond; digitaal procederen civiel en bestuursrecht kan doorBIT-onderzoek afgerond; digitaal procederen civiel en bestuursrecht kan doorhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/BIT-onderzoek-afgerond-digitaal-procederen-civiel-en-bestuursrecht-kan-door.aspxDen Haag28-10-2020 23:00:00De plannen om digitaal procederen in het civiel en bestuursrecht mogelijk te maken kunnen in praktijk gebracht. <p class="MsoNormal">De plannen om digitaal procederen in het civiel en bestuursrecht mogelijk te maken kunnen in praktijk gebracht. Het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft in de periode januari tot mei 2020 onderzoek gedaan naar het project Digitale Toegankelijkheid (DT) van de Rechtspraak. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft naar aanleiding van dat onderzoek in zijn <a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z19936&did=2020D42868">brief aan de Tweede Kamer</a> het vertrouwen uitgesproken dat de Rechtspraak met het opvolgen van de aanbevelingen, de in het advies benoemde risico´s afdoende beperkt. Hij geeft dan ook het reeds bij het prijsakkoord 2020 – 2022 gereserveerde geld voor het project vrij.</p>
'Laat het griffierecht nog beter aansluiten op de draagkracht van partijen''Laat het griffierecht nog beter aansluiten op de draagkracht van partijen'https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Laat-het-griffierecht-nog-beter-aansluiten-op-de-draagkracht-van-partijen.aspxDen Haag27-10-2020 23:00:00Het griffierecht zou nog veel beter kunnen aansluiten op de draagkracht van de deelnemende partijen. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het wetsvoorstel dat een verlaging van het griffierecht voor zaken onder de 5000 euro mogelijk maakt. <p>Het griffierecht, kosten die worden betaald om een rechtszaak te kunnen voeren, zou nog veel beter kunnen aansluiten op de draagkracht van de deelnemende partijen. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het <a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z06833&dossier=35439">wetsvoorstel </a>dat een verlaging van het griffierecht voor zaken onder de 5000 euro mogelijk maakt. De Rechtspraak vindt het een positief signaal, maar dit gaat niet ver genoeg. Ook dan past de hoogte van de griffiekosten vaak nog steeds niet bij het financiële belang en -situatie van partijen in een zaak. De Rechtspraak <a title="Advies_Raad_voor_de_rechtspraak.pdf" href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/PublishingImages/Advies_Raad_voor_de_rechtspraak.pdf">adviseerde eerder al <span class="rnl-file-properties">(pdf, 8,4 MB)</span></a>het griffierecht verder te verlagen.</p>
Rechters bereiden zich voor op faillissementsgolfRechters bereiden zich voor op faillissementsgolfhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechters-klaar-voor-faillissementsgolf.aspxUtrecht22-10-2020 22:00:00Er komt een golf van faillissementen aan door de coronacrisis. Insolventierechter Piet Neijt leidde 15 rechters op om die zaken op te vangen. ‘Wij zijn er klaar voor.' <p>Er komt een golf van faillissementen aan door de coronacrisis, horen we al maanden. Insolventierechter Piet Neijt leidde vijftien rechters op om die zaken op te vangen. ‘Wij zijn er klaar voor’, zegt hij. Maar wanneer het losbarst, weet niemand. </p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.