Laden...

Digitale toegang civiel recht en bestuursrecht krijgt vorm

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Digitale toegang civiel recht en bestuursrecht krijgt vorm
Den Haag, 01 juni 2021

In nauwe samenwerking met de rechtbank Amsterdam start 28 juni een eerste pilot voor het digitaal indienen van beslagrekesten en het digitaal uitwisselen van stukken met de rechtbank. Deze pilot wordt na zes weken geëvalueerd. Is de pilot succesvol, dan volgt in het najaar een landelijke uitrol en kunnen advocaten bij alle rechtbanken in Nederland digitaal beslagrekesten indienen.

Met de start van deze pilot, gaat het project Digitale Toegang (project DT) een volgende fase in. Doel van het project is te zorgen dat binnen de genoemde rechtsgebieden procespartijen zoveel mogelijk digitaal zaken kunnen indienen bij en digitaal stukken kunnen uitwisselen met de rechtspraak. Op die wijze wil de Rechtspraak zorgen dat toegang tot de rechter op een laagdrempelige wijze wordt verleend en digitaal waar het kan.

Het project Digitale Toegang vloeit voort uit het Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht dat eind oktober 2020 werd getoetst door het Adviescollege ICT-toetsing (voorheen BIT) en vervolgens is goedgekeurd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor IVO Rechtspraak (de ICT-dienstverlener voor de Rechtspraak) was die toets het startsein om de projectplannen te gaan uitvoeren. Sindsdien is er hard gewerkt om het DT-systeem gereed te maken voor de in gebruikname.

Voorbereidingen

De invoering van het systeem wordt door het project DT zorgvuldig voorbereid met collega’s van de gerechten en externe ketenpartners. Voor medewerkers, rechters, leidinggevenden en vertegenwoordigers van de ketenpartners zijn er presentaties verzorgd, interactieve bijeenkomsten gehouden en zijn alle testen met een positieve evaluatie afgerond.

Samenwerking ketenpartners

Een goede samenwerking met de ketenpartners is van groot belang om het project te laten slagen. Het is dan ook niet voor niets dat het project DT actief de samenwerking heeft gezocht met onder meer de NOvA, de Belastingdienst en (vertegenwoordigers van) belastingadviseurs. Zo heeft het project diverse werkgroepen waarin externe ketenpartijen zijn vertegenwoordigd.

Van vrijwillig naar verplicht

Het digitaal indienen van zaken en het digitaal uitwisselen van stukken is vooralsnog vrijwillig, maar wordt voor juridische professionals op enig moment verplicht. Burgers kunnen altijd op papier blijven procederen.

Stapsgewijs, zorgvuldig en beheerst

Het project DT heeft een looptijd van in totaal 4 jaar. In die periode moet voor 16 zaakstromen digitale toegang tot de rechtspraak zijn beslag krijgen. Een zeer omvangrijke operatie met als kernwoorden een stapsgewijze, zorgvuldige en beheerste invoering.

Uitspraken