Laden...

Landelijke inloopkamer ondersteunt gerechten bij afhandelen werkvoorraden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Landelijke inloopkamer ondersteunt gerechten bij afhandelen werkvoorraden
Den Haag, 15 maart 2021

De kwaliteit van de Nederlandse Rechtspraak is hoog, maar helaas lukt het niet altijd om binnen de afgesproken termijn uitspraak te doen. Daardoor is bij veel gerechten een achterstand in het afhandelen van zaken ontstaan. Door de coronapandemie zijn deze verder opgelopen. Gerechten doen er alles aan om deze werkvoorraden in te lopen. Vanaf 15 maart kunnen gerechten die daar behoefte aan hebben, ook ondersteund worden door een nieuw initiatief; de ‘inloopkamer’. De inloopkamer kan werkvoorraden die (te lang) op de plank liggen voor deze gerechten afhandelen. Het gaat om specifieke zaakstromen en zaaksoorten. Doordat de inloopkamer met meer focus kan werken, kan er versnelling komen in de afhandeling en krijgen rechtzoekenden sneller duidelijkheid.

Teamvoorzitter Johan de Wit neemt eerste dossiers in ontvangst

De inloopkamer is binnen de Rechtspraak een landelijke voorziening die de gerechten tot 2023 kan ondersteunen. De inloopkamer bestaat uit verschillende inloopteams. Het gaat in eerste instantie om vier inloopteams. Voor zaken van de rechtbanken (eerste aanleg) gaat dit om bestuursrecht, familierecht en civiel recht. Voor de gerechtshoven (hoger beroep) gaat dit om civiele zaken. Rechtbanken Gelderland, Limburg, Midden-Nederland, Oost-Brabant, Rotterdam en Den Haag en de hoven Arnhem-Leeuwarden en ‘s-Hertogenbosch hebben aangegeven gebruik te willen maken van de inloopkamer.

Online zittingen

Deze gerechten dragen (delen van) hun werkvoorraden in familie- en civiele zaken in eerste en tweede aanleg, over aan de inloopkamer die de zaken namens de gerechten behandelt. In de meeste zaken merken partijen niet dat de inloopkamer hun zaak behandelt. Een uitzondering daarop zijn de alimentatiezaken, waarbij ook de zittingen door het inloopteam plaatsvinden. Deze zijn online. Dit is een belangrijk onderdeel van het efficiënter werken. De zaken kunnen dan behandeld worden zonder dat partijen, rechters en griffiers hoeven te reizen. Het bespaart veel tijd. Het is op deze manier ook mogelijk dat een inloopteam zaken van meerdere gerechten behandelt, soms zelfs op één dag. Wanneer er sprake is van een online zitting, dan worden partijen hiervan vooraf op de hoogte gesteld.

Efficiëntie door focus

Doordat er ingesprongen kan worden daar waar er behoefte is, wordt er landelijke flexibiliteit gecreëerd. Door het aanbrengen van focus (toespitsen op een zaakstroom) kunnen er meer zaken met minder mensen afgehandeld worden. De kern van de bemensing van de inloopkamer wordt gevormd door ervaren en gespecialiseerde rechters en (staf)juristen uit verschillende gerechten die zorgen voor een tijdige en zorgvuldige afhandeling van de zaak. Er is ook extra ondersteuning van juridisch medewerkers. Zij zijn hiervoor speciaal aangetrokken en gedegen opgeleid voor hun werk in de inloopkamer.

Tijdige rechtspraak

Het initiatief van de landelijke inloopkamer draagt bij aan de doelstellingen van tijdige rechtspraak: we gaan zaken sneller behandelen zodat rechtzoekenden eerder geholpen zijn. Ook worden rechtzoekenden beter ingelicht over het verloop en de duur van hun procedure, zodat ze weten waar ze aan toe zijn.

Lees hier meer over tijdige rechtspraak.

Uitspraken