Laden...

Rechtspraak: 'Ruimte voor innovatie en eenvoudiger procedures'

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Rechtspraak: 'Ruimte voor innovatie en eenvoudiger procedures'
Den Haag, 05 april 2017
Wetgeving die eenvoudige, effectieve gerechtelijke procedures mogelijk maakt en voldoende middelen voor technische en inhoudelijke innovatie. In een brief aan de informateur (pdf, 245,4 KB) van het nieuwe kabinet vraagt de Rechtspraak aandacht voor deze onderwerpen.

Rechters lopen er steeds vaker tegenaan dat de juridische procedures voor de hedendaagse conflicten soms te complex zijn: ze drijven partijen eerder uit elkaar dan dat ze helpen bij het vinden van een snelle, begrijpelijke en effectieve oplossing. Zo komen er bijvoorbeeld steeds vaker vechtscheidingen voor. De echtscheidingsprocedure schrijft voor dat er een eisende en een verwerende partij is en dat drijft zaken op de spits. De Rechtspraak vraagt aan het nieuwe kabinet om innovatieve wetgeving die de rechter de ruimte geeft om te kunnen experimenteren met eenvoudige procedures die het makkelijker maken partijen bij elkaar te brengen. Concreet wordt gevraagd om een experimenteerbepaling in het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Strafrecht

Ook wat betreft het strafrecht pleit de Rechtspraak voor een experimenteerbepaling. Zo’n bepaling in het Wetboek van Strafvordering geeft ruimte voor nieuwe technieken en hulpmiddelen in strafrechtzaken.

Vernieuwingen

De Rechtspraak is momenteel bezig procedures te digitaliseren. Deze vernieuwingen maken de toegang tot het recht en de rechter makkelijker. Er moet blijvend worden geïnvesteerd in digitale innovatie om beter te kunnen rechtspreken, de dienstverlening aan rechtzoekenden te verbeteren en blijvend te kunnen leveren wat in de samenleving normaal wordt gevonden. De Rechtspraak heeft om op inhoudelijk gebied te kunnen innoveren extra middelen nodig, oplopend naar 50 miljoen euro in 2022; voor de technische innovatie is vanaf 2018 structureel 50 miljoen euro extra nodig. Het totaalbedrag loopt dus op naar 100 miljoen euro per jaar in 2022.

Belang rechtsstaat

De Rechtspraak wijst er in haar brief aan de formateur verder op dat een goede juridische infrastructuur van groot belang is voor de Nederlandse economie. Rechtszekerheid en vlotte gerechtelijke procedures dragen bij aan het vestigingsklimaat en een soepel economisch verkeer. Ook benadrukt de Rechtspraak het belang van een solide rechtsstaat, waarin de staatsmachten steeds in dialoog zijn en elkaar in evenwicht houden.

 

Uitspraken