Laden...

Rechtspraak slaat alarm over jeugdzorg: kabinet moet nu in actie komen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Rechtspraak slaat alarm over jeugdzorg: kabinet moet nu in actie komen
Den Haag, 22 juni 2021

Het kabinet moet onmiddellijk ingrijpen om de continuïteit in de jeugdbescherming te garanderen. Die dringende oproep doet de Rechtspraak in een brief (pdf, 144,7 KB) aan minister Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Aanleiding is de mededeling van Jeugdbescherming Brabant (JBB) dat die instelling voorlopig geen nieuwe beschermingsmaatregelen zoals de ondertoezichtstelling van een kind meer uitvoert. Dat betekent dat kinderen die in de knel zitten niet de hulp en bescherming krijgen die ze volgens de rechter nodig hebben.

Spaak lopen

‘Als er niemand meer is die onze beslissingen uitvoert, loopt het hele systeem spaak’, zegt Ellen van Kalveen, voorzitter van de expertgroep jeugdrechters. Zij schetst wat dat in crisissituaties kan betekenen. ‘Stel: er is sprake van ernstig geweld in een gezin. Moeder komt op de intensive care, vader wordt aangehouden en is gedetineerd met beperkingen. Dan is er niemand met gezag die kan beslissen hoe het verder moet met de kinderen. De rechter spreekt dan een beschermingsmaatregel uit, maar daar moet wel iets mee gebeuren. Of: een meisje van 14 heeft een relatie met een oudere man. Haar ouders vinden dat goed. Dan treft de politie haar aan met een hele groep mannen, veel drank en drugs. De politie vermoedt seksueel misbruik en belt de kinderbescherming, die de rechter vraagt om een spoed-ondertoezichtstelling. Maar er is geen gezinsvoogd beschikbaar om in te grijpen. Hoe moet dat?’

Sneeuwbaleffect

JBB is niet de eerste gecertificeerde instellingen voor gedwongen jeugdzorg (GI) die het werk niet meer aankan. Veel jeugdzorginstellingen kampen met financiële problemen en een groot verloop onder de medewerkers. Jeugdrechters van de rechtbank Zeeland-West-Brabant luidden in april de noodklok: toen daar 2 jeugdzorgaanbieders in grote problemen waren gekomen, was er geen GI meer die een ondertoezichtstelling kon uitvoeren. De Rechtspraak vreest dat JBB ook niet de laatste zal zijn als niet acuut wordt ingegrepen, staat in de brief. ‘We hebben informatie ontvangen dat ook een tweede gecertificeerde instelling deze week een tijdelijke instroomstop bekend zal maken. Het reeds eerder gevreesde sneeuwbaleffect, omdat met het omvallen van instellingen de druk op andere gecertificeerde instelling nog groter wordt, lijkt zich nu daadwerkelijk te hebben ingezet.’

Van Kalveen. 'De Rijksoverheid moet nú zorgen voor continuïteit voor de GI's. Wij geven machtigingen af die de overheid de bevoegdheid geven om in te grijpen in levens van kinderen en hun ouders. Dan moet de overheid garanderen dat de hulp geleverd wordt die daarbij hoort.'

Lees hier de brief (pdf, 144,7 KB) aan minister Dekker en staatssecretaris Blokhuis.

Uitspraken