Laden...

Vanaf dinsdag sluiten de gerechten, urgente zaken gaan wel door

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Vanaf dinsdag sluiten de gerechten, urgente zaken gaan wel door
Den Haag, 15 maart 2020

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten of rechtzoekenden.

Urgente zaken

Voorbeelden van urgente zaken zijn bijvoorbeeld zaken over de voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstelling. Waar mogelijk zullen deze rechtszaken plaatsvinden met gebruikmaking van videoconference of tele(fonisch) horen. Als fysieke komst naar het gerechtsgebouw noodzakelijk is, zullen daar passende maatregelen voor getroffen worden.

Geen publiek

Vanaf dinsdag 17 maart is geen publiek meer welkom bij rechtszaken.

De maatregelen duren in eerste instantie tot en met 6 april 2020. De Rechtspraak roept mensen op dit moment niet telefonisch contact op te nemen maar rechtspraak.nl in de gaten te houden.

Vragen en antwoorden

De Rechtspraak gaat sluiten met uitzondering van urgente zaken. Wat zijn dat?

Urgente zaken zijn die zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten of rechtzoekenden. Denk dan aan zaken rond voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zaken rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, vreemdelingenzaken, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstellingen, spoedeisende kortgedingen of voorlopige voorzieningen of zaken waarbij de wettelijke termijnen in gevaar komen.

Is de centrale balie nog bereikbaar?

De centrale balies in alle gerechtsgebouwen zijn gesloten. Voor alle handelingen en werkzaamheden van de centrale balies geldt dat die tot en met 6 april 2020 op andere wijze uitgevoerd gaan worden. Voor het merendeel geldt dat voor deze handelingen post, mail of fax gebruikt kunnen worden. Kijk hiervoor vanaf 17 maart 14.00 uur op de website van het betreffende gerecht. Voor cassatiezaken klik hier.

Als de Rechtspraak gaat sluiten, mag er dan nog wel publiek naar binnen?

Nee, voor die uitzonderlijke zaken die wel doorgaan, geldt dat vanaf dinsdag 17 maart er geen publiek meer bij zittingen aanwezig mag zijn. Voor die zaken die wel door moeten gaan, wordt er heel terughoudend omgegaan met het aantal aanwezigen. Alleen procespartijen mogen nog met een beperkte delegatie aanwezig zijn in de zittingszaal. Media mogen aanwezig zijn, maar in overleg met de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges. Voor zaken die op grote publieke belangstelling kunnen rekenen, wordt onderzocht of het livestreamen van de zaak een optie is.

Als ik betrokken ben bij een rechtszaak, wat moet ik dan doen?

Houdt u dan www.rechtspraak.nl in de gaten. In principe gaat geen enkele zaak meer door. Op de site wordt zo duidelijk mogelijk gecommuniceerd welke urgente zaken ondanks de sluiting wel doorgang (moeten) vinden. Mocht u nog steeds twijfelen of uw zaak doorgaat, bel dan uw raadsman of rechtshulpverlener. Als u die niet heeft, bel dan het gerecht dat uw zaak behandelt.

Gaan schriftelijke procedures wel door?

Ja, we onderzoeken de mogelijkheden om schriftelijke procedures zoveel mogelijk door te laten gaan.

Worden er ook geen uitspraken meer gedaan?

Uitspraken blijven we doen, waar het kan/moet en met beperkingen. Publiek is niet toegestaan, procespartijen met een beperkte afvaardiging wel en enkel bij belangstelling krijgt een (beperkt) aantal journalisten toegang. We onderzoeken de mogelijkheid om uitspraken waar mogelijk te livestreamen. Ook proberen we zo veel mogelijk uitspraken te publiceren op www.rechtspraak.nl.

Uitspraken