Laden...

Procedure gezamenlijke toegang ouders

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie > Rechtbanken > Procedure gezamenlijke toegang ouders

De procedure

Gaat of bent u als ouders uit elkaar en wilt u graag afspraken met elkaar maken, maar lukt dat niet over alle onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de zorg voor de kinderen, alimentatie of verdeling van het huis? 

Dan kunt u vanaf 1 april 2021 deelnemen aan de procedure gezamenlijke toegang ouders. Deze procedure is voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar die uit elkaar gaan of al uit elkaar zijn en samen de onderwerpen waarover zij het niet eens zijn aan de rechter voorleggen. 

Vanaf 1 oktober 2023 zetten rechtbank Oost-Brabant en rechtbank Den Haag de pilot PGTO voort, maar worden de zaken niet meer meegenomen in het wetenschappelijk onderzoek van Universiteit Utrecht naar de effecten van de procedure. U kunt dus ook na 1 oktober zaken aanbrengen.

Informatie voor advocaten

Rechtbank Oost-Brabant

Wilt u een zaak namens uw cliënt(en) aanbrengen in deze procedure bij de rechtbank Oost-Brabant, ga dan naar het deelnameformulier, de procesregels en de handleiding procedure gezamenlijke toegang ouders voor advocaten van rechtbank Oost-Brabant.

Rechtbank Den Haag

Wilt u een zaak namens uw cliënt(en) aanbrengen in deze procedure bij de rechtbank Den Haag, ga dan naar het deelnameformulier, de procesregels en de handleiding procedure gezamenlijke toegang ouders voor advocaten van rechtbank Den Haag.

 

Waarom meedoen? 

Het idee van deze procedure is dat u als ouders blijft samenwerken ook al bent u uit elkaar. De strijd tussen ouders verhardt dan niet. Dat is beter voor de kinderen. De procedure is zo ingericht dat u als ouders naast elkaar in plaats van tegenover elkaar komt te staan. De rechter gaat met u en uw advoca(a)t(en) actief opzoek naar een oplossing. Wanneer u er samen niet uitkomt, dan beslist de rechter. 

De procedure heeft korte termijnen waardoor u eerder duidelijkheid krijgt over de onderwerpen waarover u het niet eens kunt worden. 

De procedure gezamenlijke toegang ouders kan bij de rechtbanken Den Haag en Oost-Brabant worden gestart.

Welke zaken? 

De volgende onderwerpen kunnen in de procedure besproken worden:

 • of de ouders samen het gezag over de kinderen moeten blijven houden;
 • bij welke ouder de kinderen worden ingeschreven;
 • de verdeling van de dagen dat de kinderen bij één van de ouders zijn;
 • hoe je elkaar op de hoogte houdt over de kinderen;
 • de kinderalimentatie;
 • de partneralimentatie;
 • wie (zolang) in de woning mag blijven wonen;
 • de verdeling van de gezamenlijke spullen.

Is het wat voor mij? (video)


 

Voorwaarden deelname

De procedure gezamenlijke toegang ouders is een pilot en daarom gelden er bepaalde voorwaarden om te kunnen deelnemen:

 • uw geschil ziet op een van de hiervoor genoemde onderwerpen;
 • u wilt uw relatie met uw ex-partner als ouders zo goed mogelijk houden in het belang van uw kinderen;
 • u bent bereid om met elkaar in gesprek te gaan en u staat open om met elkaar afspraken te maken over de onderwerpen waar u het (nog) niet over eens bent.Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact