Laden...

Huisregels rechtbank Amsterdam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Bezoekinformatie > Huisregels rechtbank Amsterdam

Het is niet toegestaan om:

  • Te filmen, fotograferen of geluidsopnamen te maken
  • Telefoons te gebruiken in zittingszalen
  • Te eten of drinken in zittingszalen
  • Te roken
  • Alcohol en verdovende middelen te nuttigen
  • Huisdieren mee te nemen (behalve hulphonden)
  • Wapens, als steekwapens te gebruiken voorwerpen en explosieven bij je te dragen
  • Gezichtsbedekkende kleding te dragen, behalve wanneer dit voor de veiligheid of de gezondheid noodzakelijk is

 

Audiovisuele en communicatieapparatuur

Het is niet toegestaan om in de openbare ruimten van de rechtbank audiovisuele apparatuur zonder toestemming te gebruiken. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Communicatie & pers voorlichting.

Mobiele telefoons en andere (draagbare) telecommunicatiemiddelen mogen in zittingzalen niet ingeschakeld zijn.

Let op! In Osdorp (de Bunker) is het bezoekers van de extra beveiligde zittingszaal, met uitzondering van de pers, niet toegestaan een mobiele telefoon mee naar binnen te nemen.

Messenverbod in Amsterdam

Sinds 1 juli 2023 is het in heel Amsterdam niet toegestaan een mes of andere voorwerp bij je te hebben dat als steekwapen gebruikt kan worden, tenzij het zodanig is ingepakt dat je het niet dadelijk kan gebruiken. Dit geldt tevens voor alle publiek toegankelijke gebouwen, dus ook voor de rechtbank Amsterdam. Dit is vastgelegd in artikel 2.5 van de APV van de gemeente Amsterdam.

Bij iedere bezoeker van de rechtbank wordt de kleding en tas gecontroleerd op ongewenste voorwerpen. Als bij een bezoeker een mes of als steekwapen te gebruiken voorwerp (zoals een stanleymes of een aardappelschilmesje) wordt aangetroffen dan wordt aan deze bezoeker gevraagd hier vrijwillig afstand te doen. Bij bezwaar hiertegen wordt een proces-verbaal opgemaakt.

 

Beveiliging

Bij een bezoek aan het gerechtsgebouw moet u zich altijd melden bij de receptie bij de hoofdingang. De medewerker kan u naar uw identiteitsbewijs vragen en/of naar de reden van het verblijf in het gebouw. Het kan voorkomen dat er aanvullende beveiligingsmaatregelen worden genomen, bijvoorbeeld extra toezicht, fouilleren, etc. 

Alle bezoekers dienen zich te onderwerpen aan de toegangscontrole bestaande uit een detectiepoortje en een bagagescanner. Indien er verboden wapens worden aangetroffen, dan worden deze in beslag genomen en de betrokkene wordt overdragen aan de politie.

Bagage waarvan de herkomst niet is vastgesteld, kan worden verwijderd uit het gerechtsgebouw.

 

Ordehandhaving en calamiteiten

Iedereen die de orde verstoort in het gerechtsgebouw kan de toegang tot het gebouw worden ontzegd. De rechter of de ambtenaar die de leiding heeft, draagt zorg voor de handhaving van de orde tijdens de zitting en zal zonodig maatregelen nemen zodat de zitting ongestoord kan verlopen. Buiten de zittingszaal dient u de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.

Iedereen die aanwezig is in het gebouw is verplicht gehoor te geven aan opdrachten van leden van de bedrijfshulpverlening (BHV’ers; herkenbaar aan hun hesje), de beveiligingsbeambten en het personeel van de Politie Amsterdam-Amstelland.