Laden...

Contact rechtbank Amsterdam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Mailen met de Rechtspraak

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform (ZIVVER).


 Algemeen

>Alles uitklappen
 • ​​Geen doorkiesnummer? Bel: 088 - 361 70 00

 • Algemeen nummer

  Geen doorkiesnummer? Bel: 088 – 361 70 00

  Bezoek- en postadressen

  • Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam, hoofdingang toren G aan de Fred Roeskestraat
  • Strawinskyhuis: Prinses Irenestraat 43, 1077 WV Amsterdam
  • Gebouw De Brug: Parnassusweg 126-128, 1076 AT Amsterdam (alleen toegankelijk met afspraak)
  • Extra beveiligde rechtbank De Bunker: Zuidermolenweg 1, 1069 CE Amsterdam
  • Algemeen en Centrale Balie: postbus 84500, 1080 BN Amsterdam
  • Afdeling publiekrecht, team strafrecht: postbus 84500, 1080 BN Amsterdam
  • Afdeling publiekrecht, team bestuursrecht algemeen: postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
  • Afdeling publiekrecht, team bestuursrecht, vreemdelingenkamer: postbus 75399, 1070 AJ Amsterdam
  • Afdeling privaatrecht, teams handel, insolventie, kort geding en familie:
   postbus 84500, 1080 BN Amsterdam
  • Afdeling privaatrecht, team kanton: postbus 70515, 1007 KM Amsterdam

  Voor algemeen juridisch advies kunt u niet terecht bij rechtbank Amsterdam; zie juridisch advies. Zie onderstaande telefoonnummers voor vragen over aangebrachte of lopende zaken.

 • Voor algemeen juridisch advies kunt u niet terecht bij rechtbank Amsterdam; zie juridisch advies. Voor vragen over aangebrachte of lopende zaken kunt  contact opnemen met een van de rechtsgebieden (zie de kolom rechts). 

  • Telefoon: 088 - 361 13 90
  • Postadres: Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam
  • Fax:088-361 03 07
  • E-mail: cb.amsterdam@rechtspraak.nl (niet voor juridische procedures)
 • De keuze van de mediator:
  De mediator moet voldoen aan de inschrijvingsvereisten van de Raad voor Rechtsbijstand. De lijst van mediators staat op de site (www.rechtsbijstand.nl). Het Mediationbureau adviseert bij de keuze van de mediator.

  Mediationkamers:

  • Kamer E 1.49
  • Kamer E 1.64
 • Afdeling privaatrecht, Kamer voor het notariaat

 • Klachten kunnen per post worden ingediend bij rechtbank Amsterdam op onderstaand adres of u vult het online klachtenformulier in.

  Rechtbank Amsterdam
  Postbus 84500
  1080 BN Amsterdam

  Meer over klacht indienen

 • Het adres voor facturen bestemd voor de rechtbank Amsterdam vindt u op de pagina facturen bestemd voor de Rechtspraak.

Routebeschrijvingen

Bekijk de routebeschrijvingen voor de gerechtsgebouwen in Amsterdam.

 Rechtsgebieden

>Alles uitklappen
 • Afdeling publiekrecht, team bestuursrecht

  Algemeen

  • Fax: 088 - 361 03 23
  • Telefoon voorlopige voorziening: 088 – 361 14 11, keuze 1
  • Telefoon spoedeisende gevallen buiten kantooruren: 088 – 361 14 00 (meldkamer van de rechtbank Amsterdam)
  • Fax voorlopige voorziening: 088 - 361 03 24
  • Telefoon uitspraak of hoger beroep: 088 – 361 14 11, keuze 2
  • Fax uitspraak of hoger beroep: 088 - 361 03 23
  • Telefoon overige vragen: 088 – 361 14 11, keuze 3
  • Fax overige vragen: 088 - 361 03 25
  • Fax beroep op zitting geagendeerd: 088 - 361 03 18

  Vreemdelingenkamer

  • Telefoon bewarings- of AC-zaak: 088 – 361 14 10, keuze 1
  • Fax bewarings- of AC-zaak: 088 - 361 03 24
  • Telefoon zaak op zitting geagendeerd en nog niet behandeld: 088 – 361 14 10, keuze 2
  • Telefoon uitspraak of hoger beroep: 088 – 361 14 10, keuze 3
  • Fax uitspraak of hoger beroep: 088 - 361 03 23
  • Telefoon overige vragen: 088 – 361 14 10, keuze 4
  • Fax overige vragen: 088 - 361 03 25
  • Telefoon centrale pikettelefoondienst van de vreemdelingenkamers: 088 - 361 92 90 (spoedeisende gevallen buiten kantooruren

  Ondersteuning nodig bij het digitaal procederen? Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum op telefoonnummer 088 - 361 61 61, via Facebook of Twitter.

 • Griffie strafrecht en jeugdstrafrecht (stelbrieven, zittingsvoorbereiding, vonnisverwerking en verstrekking van vonnissen)


  Verkeerstoren strafrecht en MK-jeugdstrafrechtzaken (zittingsplanning en verzoeken om aanhouding)


  Voor vragen over de planning van enkelvoudige jeugdstrafrechtzaken kunt u contact opnemen met het OM Amsterdam.  

  Kabinet RC


  Jeugdstrafzaken (voorgeleidingen en raadkamer gevangenhouding)


  In grotere zaken (minimega- en megazaken) kunnen advocaten via e-mail rechtstreeks contact opnemen met de griffier. Zijn/haar gegevens kunnen worden opgevraagd bij het Kabinet RC dan wel de Verkeerstoren.

 • Afdeling privaatrecht, team handelszaken

  • Telefoon verzoekschriften: 088 - 361 13 98
  • Fax verzoekschriften: 088 - 361 03 29 (voor beslagrekesten zie hieronder 'team kortgedingzaken')
  • Telefoon dagvaardingprocedure: 088 - 361 14 04
  • Fax dagvaardingprocedure: 088 - 361 03 05
  • Telefoon planningsadministratie: 088 - 361 13 96
  • Fax planningsadministratie: 088 - 361 03 05

  Berichten (mededelingen) met betrekking tot de procesvoering in verzoekschriftprocedures kunnen worden verstuurd aan het emailadres: berichtenprocesvoeringverz@rechtspraak.nl.
  Processtukken kunnen niet op deze wijze worden verstuurd.
  (Procesreglement Verzoekschriftprocedures rechtbank civiel handel/voorzieningenrechter artikel 1.1.3)

 • Alle zaken van de internationale handelskamer van de rechtbank (Netherlands Commercial Court) worden behandeld in het Paleis van Justitie aan het IJdok 20 in Amsterdam.

  Meer contactgegevens op: Netherlands Commercial Court (EN)

 • Afdeling privaatrecht, team insolventiezaken

  • Telefoon: 088 – 361 14 09
  • Fax: 088 – 361 03 04
 • Afdeling privaatrecht, team familie- en jeugdzaken

 • Afdeling privaatrecht, team kortgedingzaken

   

 • Afdeling privaatrecht, team kanton

  Civiele dagvaardingszaken

  Telefoon: 088 - 361 14 28

  Overig

  • Fax kanton algemeen: 088 - 361 03 11
  • Telefoon kort geding: 088 - 361 13 89
  • Telefoon kort geding incasso (zaken die maandag om 15.00 uur dienen): 088 - 361 13 89
  • Telefoon verzoekschriften arbeidszaken, huurzaken en overige handelszaken: 088 - 361 14 07
  • Telefoon verzoekschriften bewind, mentorschap en curatele op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur: 088 - 361 13 85; alleen voor telefonisch contact over een zitting voor de eerstvolgende werkdag van 12.30 – 17.00 uur: 088 - 361 70 00
  • Telefoon strafzaken (overtredingen; zaken met een parketnummer): 088 - 361 13 93
  • Telefoon wet-Mulderzaken (verkeersovertredingen; zaken met kenmerk WM, MU en DM): 088 - 361 13 92

Juridisch advies

De rechtbank kan u niet helpen met inhoudelijke juridische vragen, omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Voor deze vragen verwijzen wij u door naar juridische hulpverleners.