Laden...

EuroPride 2016 gaat ongewijzigd door

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > EuroPride 2016 gaat ongewijzigd door
Amsterdam, 21 juli 2016

EuroPride 2016 mag onder de huidige voorwaarden van de afgegeven evenementenvergunning doorgaan. Onder meer de eindtijd van middernacht hoeft niet te worden aangepast. Dat heeft de voorzieningenrechter vandaag geoordeeld. De stichting Wijkcentrum d’Oude Stadt en enkele bewoners hadden om aanpassing van de evenementenvergunning gevraagd omdat de bewoners van de binnenstad te veel overlast van de festiviteiten ondervinden. EuroPride duurt van 23 juli tot en met 6 augustus en is een eenmalig grootschalig evenement dat de jaarlijkse Gay Pride vervangt.

De overlast wordt vooral veroorzaakt door de eindtijden en het geluidsniveau bij de buitenbars en -podia, het zwerfvuil en de viezigheid na de Canal Parade op de Prinsengracht en de verwachte mensenmassa op de Zeedijk. Na gesprekken over de overlast heeft de burgemeester van Amsterdam een aantal extra maatregelen toegezegd, maar het wijkcentrum en de bewoners zien onvoldoende garanties dat overlastklachten effectief worden behandeld. Volgens hen moeten de diverse evenementen zoals de plein- en straatfeesten worden gespreid over andere delen van de stad.

Extra handhavers

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de belangen van de organisatie van de EuroPride 2016 zwaarder wegen dan het belang van de bewoners en het wijkcentrum om niet te worden aangetast in het woon- en leefklimaat. De rechter heeft daarbij meegewogen dat de burgemeester in een brief van 5 juli extra handhavers en toezicht heeft toegezegd om geluidsoverlast, wildplassen en illegale feesten te voorkomen en zwerfafval op te ruimen.

De rechter heeft verder onderkend dat de geluidsbelasting van de festiviteiten voor de omwonenden met name op 5 en 6 augustus aanzienlijk is, maar dat dit nog binnen de geluidsnormen van Nota Buitenevenementen in de Binnenstad past. Dit volgt uit het advies van de Omgevingsdienst, die de geluidsbelasting per locatie heeft onderzocht en geen overschrijdingen heeft geconstateerd.  

Afkoelingsuur

De bezwaren over de eindtijden van de festiviteiten om 24.00 uur met één afkoelingsuur zijn voor de voorzieningenrechter ook geen reden om de vergunning aan te passen. Een algehele sluiting om 22.00 uur, waar het wijkcentrum en de bewoners om hebben verzocht, zou betekenen dat mensen op één tijdstip massaal naar huis gaan. Dit kan de stad niet verwerken.
Ook hoeft de burgemeester geen alternatieve locaties in andere delen van de stad aan te wijzen voor de festiviteiten. Hij mag slechts beoordelen of de aangevraagde locaties vergunbaar zijn.

Ten slotte is er bij de vergunningverlening voldoende oog geweest voor de veiligheidsmaatregelen. In verband met crowdmanagement zijn onder meer veiligheidsplannen opgemaakt. Ook heeft de politie advies uitgebracht over de veiligheid, ook ten aanzien van de locatie Zeedijk. Verder wordt deze locatie door politie en brandweer voorafgaand aan het evenement geschouwd en mogen er maximaal drieduizend mensen worden toegelaten. Er wordt hierbij gecontroleerd of aan alle eisen is voldaan en of de vluchtwegen adequaat zijn.

 

Uitspraken