Laden...

FD-artikel over ondernemer rechtmatig, vervolgartikel deels onrechtmatig

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > FD-artikel over ondernemer rechtmatig, vervolgartikel deels onrechtmatig
Amsterdam, 24 januari 2024
Het artikel over een ondernemer en de onderneming waarvan hij grootaandeelhouder is in het FD van 2 november 2022 is rechtmatig. Het FD mag publiceren over mogelijke risico’s voor aandeelhouders van de onderneming als gevolg van investeringen in het verleden van de ondernemer in Iran. Omdat niet vast is komen te staan dat het FD een door hem geraadpleegde deskundige juist heeft geciteerd, is het vervolgartikel van het FD van 3 november 2022 deels onrechtmatig. Dat heeft de rechtbank bepaald in een zaak die door de ondernemer is aangespannen tegen het FD en zijn hoofdredacteur.

De ondernemer maakte bezwaar tegen twee artikelen van het FD over een investering van hem in Iraanse marmermijnen. De artikelen gaan over de mogelijke risico’s die dit met zich meebrengt voor aandeelhouders van de onderneming. Het gaat om een onderneming die onder meer leverancier is van het Amerikaanse leger en waarvan de ondernemer grootaandeelhouder is. Aan de orde komt de vraag of de aandeelhouders geïnformeerd hadden moeten worden over deze investeringen in verband met mogelijke schending van sanctieregels die golden ten aanzien van Iran.

Afweging vrijheid van meningsuiting en eerbieding persoonlijke levenssfeer

De rechtbank maakt bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de artikelen een afweging tussen de vrijheid van meningsuiting van het FD en het recht op eerbieding van de persoonlijke levenssfeer. De rechtbank concludeert dat het FD mag publiceren over mogelijke risico’s voor aandeelhouders van de onderneming als gevolg van investeringen in het verleden van de ondernemer in Iran. Daarmee is het artikel van 2 november 2022 rechtmatig. Het artikel van 3 november 2022, is gedeeltelijk onrechtmatig omdat niet kan worden vastgesteld of de door het FD geraadpleegde deskundige juist is geciteerd. De deskundige ontkent gezegd te hebben dat de onderneming en ondernemer Iran-sancties schenden. Voor dat deel zal het FD een rectificatie moeten plaatsen.

Afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor

De ondernemer heeft ook een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor ingediend. Met het horen van de getuigen wil hij bewijzen dat de twee artikelen niet zorgvuldig tot stand zijn gekomen. De rechtbank wijst dat verzoek af. Een voorlopig getuigenverhoor is bedoeld om bewijs te verzamelen voor de hoofdzaak. Omdat in die zaak vandaag ook een beslissing wordt gegeven, kunnen de verklaringen van eventuele getuigen niet meer meewegen bij de beoordeling in de hoofdzaak. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar de afdeling Communicatie van de rechtbank Amsterdam.

Uitspraken