Laden...

Geen rectificatie Volkskrant-recensie complotdenkersboek

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Geen rectificatie Volkskrant-recensie complotdenkersboek
Amsterdam, 28 maart 2017

De Volkskrant hoeft een recensie over het boek Complotdenkers van auteur Maarten Reijnders niet te rectificeren. Dat heeft de rechter in kort geding bepaald.

Kletskous

Een publicist – die in het boek en in de recensie van de Volkskrant met naam en toenaam wordt genoemd – had geëist dat de krant een rectificatie zou plaatsen. In de recensie werd hij omschreven als “kletskous”, “paranoïde gekkie” en “ongekroonde koning van het gekkenhuis”. Door die omschrijving zou de publicist naar eigen zeggen in zijn eer en goede naam zijn aangetast en zou afbreuk zijn gedaan aan zijn geloofwaardigheid.

De kortgedingrechter oordeelt echter dat het belang van de Volkskrant om zich in het openbaar (kritisch, informerend, opiniërend of waarschuwend) te kunnen uitlaten zwaarder weegt dan het belang van de publicist.

Waardeoordelen

Waardeoordelen (zoals die in recensies gewoonlijk worden gegeven) zijn in beginsel vrij. Alleen wanneer ze geen enkele basis hebben, kunnen dergelijke oordelen excessief en daarom onrechtmatig zijn. Dat is hier niet het geval: in het gerecenseerde boek staat immers dat de publicist complottheorieën aanhangt en dat hij extreme en ongefundeerde uitlatingen doet en dreigementen uit. Bovendien zijn in een recensie stijlmiddelen als overdrijven en bewust eenzijdig belichten geoorloofd.

Verder weegt de rechter mee dat de publicist zelf zich op zeer felle wijze in het publieke debat mengt. Hij kan zich er daarom minder snel over beklagen dat er over hem eveneens in felle bewoordingen uitlatingen worden gedaan. Ook kan de publicist (door zijn extreme theorieën waarvoor hij zelf de aandacht van het grote publiek vraagt) worden aangemerkt als een publieke figuur – en die hebben meer kritiek te dulden dan iemand die zich niet in het openbaar debat mengt.

Reputatieverlies

Tot slot geldt dat iemand zich niet kan beroepen op de bescherming van zijn eer en goede naam als zijn reputatieverlies het gevolg is van het eigen handelen. De rechter oordeelt dat voor zover de publicist niet (meer) serieus zou worden genomen dat niet het gevolg is van de recensie, maar van de vergaande en vooralsnog ongefundeerde beschuldigingen over allerlei personen die hij al jaren in niet mis te verstane bewoordingen onder de aandacht van het publiek brengt.

Voor meer informatie

Voor vragen kunt u bellen met de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam, telefoonnummer: 088 – 3611440, of een e-mail sturen.

Uitspraken