Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 05 juli 2021
De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we van ieder rechtsgebied een aantal belangrijke en opvallende zaken. 

 

Cel- en taakstraf voor met hamer op hoofd ex-vriendin slaan

Straf - Een 29-jarige man is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf waarvan 12 maanden voorwaardelijk en 240 uur taakstraf omdat hij zijn ex-vriendin op 18 juni 2019 op straat in Amsterdam-Centrum meermaals met een hamer op haar hoofd sloeg. Zij hield daar 3 hoofdwonden aan over. Ook moet hij ruim 3.100 euro schadevergoeding betalen. Hij mag van geluk spreken dat zijn hamerslagen niet fataal bleken. Hij verklaarde dat zij met een hamer op hem afkwam en dat hij die afpakte om zich te verdedigen. Uit getuigenverklaringen blijkt echter dat hij de aanvaller was. Daarom verwerpt de rechtbank zijn beroep op noodweer. In de straf weegt onder meer mee dat  flink wat tijd is verstreken. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:3344

4 jaar celstraf voor meermaals in buik steken

Straf - Een 22-jarige man is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf omdat hij op 14 augustus 2020 een man in Amsterdam-Centrum meermaals in zijn buik stak. Ook moet hij 5.650 euro schadevergoeding betalen. Hij mag van geluk spreken dat de steekwonden niet fataal bleken. Zij spraken elkaar naar aanleiding van een eerdere confrontatie op het Rembrandtplein. Toen de 22-jarige man vreesde dat de man hem opnieuw zou aanvallen, had hij kunnen weggaan. In plaats daarvan zocht hij de confrontatie. Daarom is zijn beroep op noodweerexces verworpen. Ook vindt de rechtbank zijn daden zo ernstig dat de dreigende situatie de strafbaarheid hiervan niet wegneemt. De geëiste tbs legt de rechtbank niet op. Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat er gevaar bestaat dat hij opnieuw ernstige geweldsdelicten zal plegen. Het rapport van de psychiater en de psycholoog meldt niets daarover. De psychische problemen die in 2017 bij hem zijn vastgesteld maken evenmin dat tbs gerechtvaardigd is.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:3367

Herbeoordeling voor onterecht afgewezen asielaanvraag

Bestuur - De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid moet een asielaanvraag opnieuw beoordelen. Het terugkeerbesluit vermeldde namelijk niet naar welk land de vreemdeling moet terugkeren, terwijl dat wel moet. Dat oordeelt de rechtbank die daarmee de nieuwe jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie en de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State toepast. Het terugkeerbesluit vermeldde slechts dat de man niet langer rechtmatig in Nederland verblijft en dat hij het grondgebied van de EU, EER, en Zwitserland onmiddellijk moet verlaten. Er stond niet naar welk land hij moet terugkeren of naar welk land hij wordt uitgezet. Dit moet dus wel, aangezien een vreemdeling banden kan hebben met meerdere landen. Een vreemdeling moet weten naar welk land hij zal worden verwijderd, zodat hij de belangen die aan terugkeer naar dat land in de weg staan, zo goed mogelijk naar voren kan brengen en daar effectief tegen kan procederen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBDHA:2021:6776

Geen regressieve huurkorting voor te veel lood in water

Kanton - Een huurster krijgt geen huurkorting van ruim 30.000 euro met terugwerkende kracht tot het aanvangstijdstip van de huurovereenkomst in 2014 vanwege een te hoog loodgehalte in het water door loden leidingen. Het hoge loodgehalte is een gebrek maar huurkorting met terugwerkende kracht gaat te ver, oordeelt de kantonrechter. In 2013 renoveerde de verhuurder de woning namelijk ingrijpend en zijn de toen zichtbare loden leidingen verwijderd. Ook wist de verhuurder toen niet dat onder dat huizenblok loden leidingen liggen en dat de locatie ervan per huizenblok en woning kan verschillen. Daarom mocht de verhuurder erop vertrouwen dat alle loden leidingen waren verwijderd. Dat dit niet zo was, bleek pas uit testresultaten van november 2019. Sindsdien krijgt de huurster daarom uit eigen beweging van de verhuurder 60 procent huurkorting tot de leidingen zijn vervangen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:3156

Rapper moet na crash schade aan dure Mercedes vergoeden

Kanton - Een Amsterdammer moet een autoverhuurder 71.950 euro schadevergoeding betalen voor een crash met een Mercedes C63 AMG. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De man had eerst een andere auto gehuurd voor de opnames van een muziekvideo. Daarna wisselde hij de auto om voor de luxe Mercedes, waarmee hij vervolgens crashte. De verhuurder stelde de man aansprakelijk voor de schade. Deze weigerde echter te betalen omdat een klapband de oorzaak van het ongeval was en het ongeval daarom niet zijn schuld was. Die stelling kon hij bij de rechter echter niet met bewijs onderbouwen. De verhuurder had wel bewijs: uit de ritgegevens bleek dat de man rond het tijdstip van het ongeluk 238 km/uur reed. Daarmee ligt volgens de rechter voor de hand dat het ongeval is veroorzaakt door de veel te hoge snelheid waarmee werd gereden en niet door een klapband. De man is daarom voor de schade aansprakelijk.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:3268

Bank mag aandeelhouders in coffeeshop geen rekening weigeren


Civiel - Rabobank moet zakelijke bankrekeningen openen voor twee aandeelhouders in een coffeeshop. Zo oordeelde de voorzieningenrechter. De coffeeshop zelf had al een zakelijke bankrekening bij  Rabobank. De bank weigerde echter rekeningen te openen voor de aandeelhouders, met als reden dat zij geen zakelijke relatie wilde met ondernemingen actief in de coffeeshopsector. Na protest hiertegen kwam Rabobank met andere, niet steekhoudende argumenten. De voorzieningenrechter oordeelt dat een bank onder omstandigheden verplicht kan worden een rekening te openen en zich dus niet altijd op contractsvrijheid kan beroepen. De reden hiervoor is dat banken in het maatschappelijk verkeer een bijzondere zorgplicht hebben. Een bankrekening is essentieel voor een onderneming en zonder een bankrekening is het bijna onmogelijk aan het betalingsverkeer deel te nemen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:3337

Rechter gaat mogelijke privacyschending Facebook beoordelen

Civiel - De Nederlandse rechter is bevoegd een zaak te behandelen die de Data Privacy Stichting tegen Facebook heeft aangespannen. Dat heeft de rechtbank beslist. Data Privacy Stichting, een collectieve actie-organisatie, is bij de rechtbank Amsterdam een collectieve procedure begonnen tegen Facebook Nederland B.V., Facebook Ierland Ltd. en het Amerikaanse Facebook Inc. De rechter oordeelt dat de stichting als collectieve actie-organisatie mag procederen namens de achterban voor wie zij opkomt, te weten alle particuliere Facebookgebruikers in Nederland in de periode van 2010 tot 2020. Nu de vragen over de bevoegdheid van de rechtbank en de ontvankelijkheid van de stichting zijn beantwoord, kan de procedure verdergaan. Inhoudelijk gaat de zaak over de vraag of Facebook de privacy van haar gebruikers heeft geschonden. De betrokken partijen mogen nu eerst schriftelijk reageren op elkaars argumenten. Daarna wordt een inhoudelijke zitting gepland.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:3307 

Uitspraken