Laden...

Het oordeel van de rechtbank

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechtbank
Amsterdam, 03 augustus 2020

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Deze week hebben we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied geselecteerd.

Straf - Cel- en taakstraf voor geweld tegen partner

28 juli - Een 34-jarige man krijgt een gevangenisstraf van 6 maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk en 120 uur taakstraf omdat hij op 30 november 2019 in Amsterdam zijn partner onder andere een kopstoot gaf en tegen haar lichaam trapte. Bovendien krijgt hij een contact- en locatieverbod. Ook blokkeerde hij langere tijd de toegang tot de trap waardoor zij vastzat in de kelder van het restaurant waar zij werkte. Bovendien stal hij haar portemonnee en vernielde haar knuffel. In de straf weegt mee dat hij zich niet aan het eerdere verbod om contact met haar te hebben heeft gehouden. Om het gevaar op herhaling te verkleinen oordeelt de rechtbank dat hij zich moet laten behandelen door een forensische zorgverlener. Dat is daarom een van de bijzondere voorwaarden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3699

​Straf - Vrijspraak voor bezit ruim 186 kilo heroïne

29 juli - Een 44-jarige man is vrijgesproken van het bezit van ruim 186 kilo heroïne in een woning in Amsterdam. Weliswaar acht de rechtbank het onwaarschijnlijk dat de man niet wist dat er zoveel drugs in de keuken en badkamer van dat huis lagen omdat in de woning veel spullen werden aangetroffen die worden gebruikt bij de verwerking van drugs en er een sterke chemische geur hing, maar er zijn te weinig aanknopingspunten in het dossier om vast te stellen dat de man ook daadwerkelijk over de heroïne kon beschikken. Het feit dat hij enkele dagen vóór de inval door de politie in de woning was, is daarvoor onvoldoende.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3722

Bestuur - Terecht geen VOG voor taxichauffeur in spé

21 juli - De minister voor rechtsbescherming heeft de aanvraag van een taxichauffeur in spé om een verklaring omtrent gedrag (VOG) terecht afgewezen omdat hij te vaak in aanraking is gekomen met justitie. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Bij een aanvraag wordt vijf jaar teruggekeken. In die periode is de aanvrager vijf keer veroordeeld voor verkeersdelicten, namelijk rijden onder dronkenschap en zonder rijbewijs. Ook wordt de aanvrager verdacht van een drugsdelict. Volgens de minister passen deze veroordelingen niet bij de functie van taxichauffeur. De rechtbank is het met de minister eens. De minister heeft daarnaast gekeken naar de belangen van de aanvrager en de zwaarte die de weigering voor hem zal betekenen. De rechtbank vindt het terecht dat de minister de vijf veroordelingen en de verdenking van het drugsdelict heeft meegewogen in zijn beslissing om de aanvrager geen VOG toe te wijzen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3710

​Bestuur - Terecht gekort op AOW door langdurige behandeling in

30 juli - De Sociale Verzekeringsbank heeft een man terecht gekort op zijn AOW-aanvulling, omdat hij te lang in het buitenland verbleef. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De man was in 2016 en 2017 langer dan 13 weken (aaneengesloten) buiten Nederland. Volgens hem had hij daarvoor zeer dringende redenen: hij onderging in India een Ayurveda-behandeling voor prostaatkanker, een medische behandeling die hij niet in Nederland kon krijgen. De behandeling moest worden verlengd. Een onderbreking zou zijn ziekte verergeren. De rechtbank geeft de man geen gelijk. Hij leed voor zijn vertrek al aan prostaatkanker en had zich daarom ook in Nederland kunnen laten behandelen. Ook had hij zich na 13 weken in Nederland verder kunnen laten behandelen. Een mogelijk ongunstig effect als gevolg van een vroegtijdige beëindiging betekent bovendien niet dat sprake was van een acute noodsituatie die een langer verblijf in India noodzakelijk maakte.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3734

​Kanton - Psycholoog moet ontevreden verdachte terugbetalen

27 juli - Een psycholoog moet een verdachte in een strafzaak die hij onderzocht 2.170 euro terugbetalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Anders dan afgesproken leverde de psycholoog geen rapport binnen 3 maanden nadat zijn factuur – van ruim 2400 euro – was betaald. Eerder berispte het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg hem voor die zonder reden overschreden onderzoekstermijn en omdat hij niet wilde accepteren dat de verdachte de overeenkomst wilde opzeggen. De psycholoog stelde dat er een nieuwe termijn voor zijn rapport was afgesproken maar dat onderbouwde hij onvoldoende. Omdat de verdachte nauwelijks profiteerde van het geleverde werk hoeft hij maar 250 euro te betalen voor het werk van de psycholoog voordat hij de overeenkomst opzegde. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3716

Kanton - Geen discriminatie bij niet verlengen arbeidsovereenkomst

29 juli - Een cateringbedrijf hoeft een werkneemster van wie het bedrijf de arbeidsovereenkomst niet verlengde niets te betalen omdat er geen sprake was van discriminatie. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Volgens de werkneemster kreeg zij geen vast contract omdat zij zwangerschaps- en kolfverlof had opgenomen. In een (opgenomen) gesprek zei haar manager dat die verloven geen rol speelden, wel haar gebrek aan flexibiliteit bij de inroostering van haar werk. Vaststaat dat zij niet zwanger was toen haar dienstverband eindigde en zij geen zwangerschapsverlof had en haar kolfverlof begin januari 2020 zou eindigen. Dat de arbeidsovereenkomst niet is verlengd vanwege die verloven is onvoldoende aannemelijk geworden. De arbeidsovereenkomst was al tweemaal verlengd, de eerste keer tijdens het zwangerschapsverlof en nogmaals toen de werkneemster gebruikmaakte van het kolfverlof. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3717

Civiel - Schuren over de erfgrens mogen blijven staan vanwege verjaring

29 juli - Twee schuren die over de erfgrens van een woningstichting zijn gebouwd mogen blijven staan, zo oordeelt de rechtbank. De woningstichting wilde de schuren, die de achterburen in ieder geval niet ná 2002 hadden gebouwd, laten verwijderen. De rechter gaat daar niet in mee. Uit de kadastrale grensreconstructie blijkt weliswaar dat de achterburen over de erfgrens hebben gebouwd, maar niet dat ze dat te kwader trouw (met opzet) hadden gedaan. Aangezien de achterburen te goeder trouw het stuk grond in bezit hebben genomen, en inmiddels al meer dan 10 jaar (de verjaringstermijn) is verstreken, is het stuk grond onder de schuren eigendom geworden van de achterburen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3701

Civiel - Student hoeft naam van website met chatbot niet te wijzigen

29 juli - Jan de Belastingman pleegt geen merkinbreuk of inbreuk op de handelsnaam JAN. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door JAN Accountants & Belastingadviseurs. Dit bedrijf maakte bezwaar tegen Jan de Belastingman. Volgens de rechter zal er niet snel sprake zijn van verwarringsgevaar omdat er weinig overeenstemming is in de woord- en beeldmerken en omdat er sprake is van andere diensten, een andere werkwijze en een andere doelgroep. JAN Accountants & Belastingadviseurs bedient haar doelgroep van ondernemers op traditionele wijze, terwijl Jan de Belastingman (afstudeerproject van een student fiscaal recht) zijn beperkte diensten alleen via internet aanbiedt. Jan de Belastingman is niet meer dan een chatbot die aan particulieren die bezig zijn met hun aangifte inkomstenbelasting gratis advies geeft over bepaalde aftrekposten. Achter de chatbot zit geen natuurlijke persoon.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3719

Uitspraken