Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 19 augustus 2019

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied.

Straf - Celstraf voor diefstal met geweld en mishandeling (14 aug)

Een 27-jarige man krijgt 6 maanden gevangenisstraf onder meer omdat hij in april 2019 in Amsterdam een winkeleigenaar een kopstoot gaf toen hij daar drank stal. Daarnaast heeft hij een medewerker van een ggz-instelling met de dood bedreigd, handhavers beledigd, een lamp en een nachtkastje van zijn moeder vernield en zijn stiefvader mishandeld in Amstelveen. De man moet ook ruim 700 euro schadevergoeding betalen. Uit zijn strafblad blijkt dat de man eerder is veroordeeld voor geweldsdelicten en belediging. Bovendien liep hij in een proeftijd. Die veroordelingen weerhielden hem er niet van nieuwe strafbare feiten te plegen. Uit het advies van de reclassering blijkt dat de man kampt met psychische problemen en verslavingsproblematiek. Omdat hij echter weigert mee te werken aan onderzoek is het niet mogelijk een verdere diagnose te stellen.

Straf - ​Celstraf voor mishandeling zwager met koevoet (15 aug)

Een 43-jarige man krijgt 24 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat hij op 24 april van dit jaar in Amsterdam zijn zwager met een koevoet tegen zijn hoofd sloeg. Vijf maanden eerder sloeg hij hem ook al met een voorwerp tegen zijn hoofd. De man moet zijn zwager ook 3.000 euro schadevergoeding betalen. De zwager hield aan het recentste geweld een litteken op zijn hoofd over. De 43-jarige man bagatelliseerde zijn daden en legde de schuld bij zijn zwager. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat hij kampt met een paniekstoornis en agorafobie (pleinvrees). Omdat hij een ontkennende houding had, spraken de onderzoekers zich niet uit over de vraag of zijn stoornis doorwerkte in zijn twee daden. Als bijzondere voorwaarden moet de man meewerken aan een preciezere diagnose van zijn stoornis en mag hij geen contact hebben met zijn zwager.

Bestuur - Businesspark Amsterdam Osdorp stap dichterbij (13 aug)

Het is buurtbewoners van de Lutkemeerpolder niet gelukt om de werkzaamheden tegen te houden die nodig zijn voor het realiseren van Businesspark Amsterdam Osdorp (zie nieuwsbrief 30). De voorzieningenrechter denkt niet dat hun bezwaarprocedure zal slagen. Waternet had een watervergunning verleend voor het dempen en graven van oppervlaktewater in de Lutkemeerpolder. De buurtbewoners wilden dat de uitkomst van de (bezwaar)procedures wordt afgewacht voordat er onomkeerbare veranderingen in het landschap worden gemaakt die schadelijk kunnen zijn voor de waterhuishouding. Ook zou gewacht moeten worden totdat duidelijk is wat de gevolgen van de plannen zijn voor de stikstofuitstoot. De rechtbank oordeelt dat een vergunning volgens de Waterwet alleen geweigerd kan worden als de aangevraagde activiteiten onverenigbaar zijn met de doelstellingen van die wet. De belangen van bewoners bij het behoud van de Lutkemeerpolder en de gestelde stikstofdepositie vallen hier niet onder, zo oordeelt de voorzieningenrechter.

Bestuur - Marktvergunning Albert Cuyp terecht ingetrokken na vechtpartij (15 aug)

De gemeente mocht de vergunning van twee marktondernemers op de Albert Cuypmarkt voor één, dan wel drie maanden intrekken naar aanleiding van een vechtpartij. Dat heeft de voorzieningenrechter als voorlopig oordeel bepaald. Op 22 juni 2019 was er een vechtpartij op de markt op de plaats waar de ene ondernemer een kraam en de ander een winkel heeft. Beide ondernemers vinden dat zij de Marktverordening niet hebben overtreden wegens ordeverstoring. De één was die dag niet als ondernemer, maar slechts als burger op de markt aanwezig. De ander was niet aanwezig en had een vervanger in zijn kraam staan. De voorzieningenrechter volgt dat standpunt niet. De ene ondernemer was feitelijk wel degelijk aanwezig en staat ook op de marktlijst vermeld. De andere ondernemer is als vergunninghouder verantwoordelijk voor iedereen die in zijn kraam werkt. De Marktverordening is daarom van toepassing.

Kanton - ​Horeca in winkel mag vooralsnog blijven (9 aug)

De huurders van een bedrijfsruimte in Amsterdam-Oost die zonder toestemming van de Vereniging van Eigenaren (VvE) die winkelruimte tot horecagelegenheid verbouwden, hoeven vooralsnog niet te vertrekken. Wel moeten zij 3.900 euro aan boetes betalen aan de verhuurder omdat zij de huur te laat betaalden. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Vanwege de horeca zonder toestemming van de VvE, eiste de verhuurder ontruiming. Daar gaat de kantonrechter niet in mee. In de overeenkomst tussen de huurders en de verhuurder gingen beiden er namelijk van uit dat horeca in die bedrijfsruimte was toegestaan. Daarbij zag de verhuurder echter over het hoofd dat horeca volgens de splitsingsakte van de VvE is verboden. Als er geen gezamenlijke oplossing komt, is de kans groot dat de verhuurder enorme boetes moet betalen aan de VvE en de huurders de bedrijfsruimte alsnog moeten verlaten.

Kanton - Vingerscan bij kassa te grote inbreuk op privacy werkneemster (12 aug)

Schoenenwinkel Manfield mag een werkneemster niet verplichten een autorisatiesysteem te gebruiken voor het kassasysteem dat werkt op basis van een vingerscan. Dat is namelijk in strijd met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat heeft de kantonrechter bepaald. Een vingerscan is een (biometrisch) persoonsgegeven en de verwerking daarvan is, behoudens gegeven toestemming, verboden, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie- of beveiligingsdoeleinden. Daarvan is hier onvoldoende gebleken. De werkneemster heeft aangevoerd dat Manfield eerst maar eens minder vergaande voorzieningen zoals camera’s of alarmpoortjes moet aanbrengen. Die zijn er niet in het betreffende filiaal. Ook het tegengaan van fraude in Manfieldfilialen (door gebruik van de vingerscan) is geen bedrijfsbelang dat aan te merken is als noodzakelijke authenticatie- of beveiligingsdoeleinden. De alternatieve vormen van identificatie die de werkneemster voorstelde, zoals een (werknemers)pas eventueel gecombineerd met cijfercodes heeft Manfield onvoldoende onderzocht.

Civiel - ​Erven moeten woning op Mallorca laten taxeren (14 aug)

Drie volwassen kinderen van een in 2014 overleden vrouw, die het niet eens konden worden over de verdeling van de erfenis, moeten van de rechter een geërfde woning op Mallorca laten taxeren. Daarna moet dan via biedingen en eventueel een loting worden bezien of, en zo ja tegen welke prijs een van hen de woning krijgt toebedeeld. Als geen van hen de woning op deze wijze wil kopen, zal deze openbaar worden verkocht. De broers en zus hadden aanvankelijk onenigheid over de verdeling van de gehele nalatenschap, maar na intensieve bemiddeling door de rechter in een zogenaamde GOO-procedure (GOO staat voor “Gericht Op Oplossing”), zijn zij het ter zitting over het grootste deel van de verdeling eens geworden.

Civiel - Verslaafde huurder moet zijn woning verlaten (15 aug)

Een drugsverslaafde huurder moet vertrekken uit zijn woning in de Indische Buurt. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Omwonenden klaagden al jaren bij verhuurder Eigen Haard over de overlast die de man veroorzaakt. Het was een komen en gaan van drugsdealers en -gebruikers, er waren ruzies en deuren werden vernield. De man hield zich niet aan de met Eigen Haard gemaakte afspraak dat hij de drugsdealers en gebruikers uit zijn woning zou weren. In april van dit jaar gaf de gemeente een “einde interventieverklaring zonder laatste kans” af: een beëindiging van de interventies van onder meer politie, GGD en GGZ omdat deze zonder resultaat bleven. De rechter oordeelt dat de huurder verantwoordelijk is voor mensen waarmee hij in relatie staat en die zich met zijn goedvinden in en rondom zijn woning bevinden. Wel krijgt de man nog tot 30 september 2019 de tijd om de woning te ontruimen.

Uitspraken