Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 01 februari 2021

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Deze week hebben we 7 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied geselecteerd.

Straf - Straf voor onvoorzichtige automobilist na ernstig ongeval

22 januari - Een 25-jarige man is veroordeeld tot 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 240 uur taakstraf en 4 jaar rijontzegging omdat hij op 4 juni 2019 in Amsterdam-West een verkeersongeval veroorzaakte waarbij een fietsster zwaar lichamelijk letsel opliep. Zij liep onder meer klaplongen  en breuken in haar ruggenwervels op. Hij is als beginnend bestuurder - nadat hij alcohol had gedronken - in de auto gestapt. Hij reed - zonder dat hij daar een ontheffing voor had – over de trambaan met veel te hoge snelheid de kruising tussen de Admiraal de Ruijterweg en de Willem de Zwijgerlaan op. Daardoor zag hij de fietsster over het hoofd. Na het ongeval stopte hij niet. Pas toen hij thuiskwam en daar politie was, bekende hij het ongeval te hebben veroorzaakt. In zijn voordeel weegt mee dat zijn berouw oprecht lijkt. Hij toonde meermaals zijn medeleven met het slachtoffer en bood excuses aan.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:240

Straf - Cel- en taakstraf voor inbraak en iemand in elkaar slaan

27 januari - Een 20-jarige man is veroordeeld tot 55 dagen gevangenisstraf en 80 uur taakstraf omdat hij op 5 januari 2019 samen met een ander bij een opticien in Amsterdam-Zuid inbrak en een grote hoeveelheid merkbrillen stal. Bovendien sloeg hij samen met een ander op 1 juli 2020 iemand in elkaar in Nieuw-West. Daarnaast had hij in juli 2019 zoveel harddrugs op zak dat dit erop wees dat hij erin dealde en waste hij geld wit. Uit het reclasseringsadvies blijkt dat de kans bestaat dat hij de verkeerde kant op gaat en verhardt in zijn gedrag. Daarom oordeelt de rechtbank dat het niet wenselijk is dat hij terug de gevangenis in moet. De opgelegde gevangenisstraf is daarom gelijk aan zijn voorarrest. Vanwege de ernst van zijn daden legt de rechtbank hem wel een fikse taakstraf op.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:205

Straf - 3 jaar cel voor neerleggen granaat bij restaurant

29 januari - Een 22-jarige man is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf omdat hij op 4 februari 2020 in Diemen een handgranaat die op scherp stond samen met een ander in een restaurant heeft gelegd nadat zij een ruit hadden vernield. De handgranaat was alleen voorzien van tape om de veiligheidsbeugel. Daarmee nam hij het risico dat de handgranaat zou ontploffen. Een ontploffing zou niet alleen veel goederen hebben vernield. Ook de kans op dodelijke slachtoffers was reëel, onder wie de bewoners van de woningen boven het restaurant. Uit een deskundigenrapport blijkt dat bij een ontploffing tot ongeveer 10 meter daarvandaan dodelijke slachtoffers kunnen vallen. De man wilde zijn daden niet toelichten. Die staan niet op zichzelf. Recentelijk worden regelmatig explosieven bij horecagelegenheden neergelegd. Mede daarom heeft de rechtbank Amsterdam de oriëntatiepunten voor het bezit van handgranaten verhoogd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:206

Bestuur - Haarlemmerstraat blijft afgesloten voor auto’s

26 januari - De gemeente Amsterdam mag de Haarlemmerstraat en de Haarlemmerdijk afsluiten voor autoverkeer, zolang dit nodig is ter bestrijding van de coronapandemie. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. Omwonenden hadden verzocht dit een halt toe te roepen, omdat zij er (parkeer)hinder van ondervinden. Maar de voorzieningenrechter verwacht dat dit besluit in bezwaar overeind zal blijven en ziet geen aanleiding deze verkeersmaatregel terug te draaien. Tussen 7:00 en 15:00 uur mogen er geen auto’s rijden; wel is laden en lossen toegestaan. Ook zijn enkele parkeerplaatsen opgeheven, ‘nietjes’ voor fietsparkeren verplaatst en is in een aantal omliggende straten de rijrichting omgekeerd. Door deze maatregelen hebben voetgangers en fietsers meer ruimte om anderhalve meter afstand te houden. Wel vraagt de voorzieningenrechter de gemeente erop toe te zien dat de verkeersmaatregel wordt nageleefd, om de nadelige gevolgen daarvan voor de omwonenden te beperken.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:176

Kanton - Afwezige huurster moet corporatiewoning ontruimen

21 januari - Een huurster moet een sociale huurwoning in Osdorp ontruimen omdat zij daar in strijd met de regels niet haar hoofdverblijf had. Dat heeft de rechter in kort geding bepaald. De woningcorporatie had een spoedeisend belang bij de ontruiming omdat sociale huurwoningen schaars zijn. De huurster stelde dat de woning zo leeg was tijdens het huisbezoek van de woningcorporatie vanwege een verbouwing. Zij zou daarom tijdelijk bij haar ouders zijn ingetrokken. Uit de foto’s van dat huisbezoek blijkt echter dat er geen enkel spoor van de huurster in de woning aanwezig was. Bovendien bracht de huurster geen bewijzen in waaruit bleek dat zij daar wel haar hoofdverblijf had. Daarom verwerpt de rechter het verbouwingsverweer.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:166

Kanton - Huurster die tijdelijk afwezig was, mag in woning blijven

21 januari - Een huurster die vanwege haar werk als ontwikkelingswerkster langere tijden in het buitenland moest zijn, mag in haar sociale huurwoning in Amsterdam-Centrum blijven wonen. In haar afwezigheid schond zij haar plichten als huurster niet zodanig dat zij de woning moet verlaten zoals de verhuurder eiste. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Daarbij weegt mee dat de huurster contractueel niet verplicht was daar haar hoofdverblijf te hebben. Bovendien is de verhuurder geen woningcorporatie die het maatschappelijk belang dient. Dat de huurster haar woning enkele maanden aan een vriend onderverhuurde zonder toestemming van de verhuurder is ook geen reden voor ontruiming gezien de beperkte periode. Bovendien werkt de huurster vanwege de coronacrisis niet meer in het buitenland en is zij terug in haar woning.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:133

Civiel - Compensatie voor bedevaartgangers in ‘aftands’ hotel

27 januari - Veertien bedevaartgangers die bij een reisbureau een bedevaartreis naar Mekka hadden geboekt, hebben recht op een vergoeding van € 150,- per persoon vanwege de slechte staat van het hotel waarin zij verbleven. Dat heeft de rechtbank geoordeeld in een procedure die de groep bedevaartgangers tegen het reisbureau had aangespannen. Zij eisten in deze procedure de helft van de door hen betaalde reissom terug en daarnaast een immateriële schadevergoeding van € 50,- per persoon per dag. De rechtbank was het met de bedevaartgangers eens dat het hotel ondermaats was, maar verwierp een aantal andere klachten. De rechtbank vond een prijsverlaging vanwege gederfd reisgenot van 15% van de hotelkosten van € 1.000,- in dit geval passend. Voor een aanvullende immateriële schadevergoeding zag de rechtbank geen aanleiding.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:204

Uitspraken