Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 10 februari 2020

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied.

Straf - Taakstraf voor bestelen pakketbezorger

4 februari - Een 19-jarige man krijgt een taakstraf van 140 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk, omdat hij op 31 mei vorig jaar samen met een andere man een bestelbus van een pakketbezorger in Amsterdam Nieuw-West heeft gestolen. Toen de bezorger uit zijn bestelbus wilde stappen, stonden er twee jongens voor de schuifdeur die er vervolgens met de bestelbus, inclusief de pakketten, vandoor gingen. De rechtbank volgt het advies van de reclassering om het adolescentenstrafrecht toe te passen. Daarbij heeft de rechtbank onder meer meegewogen dat de man 18 jaar was ten tijde van de diefstal, geen strafblad had en dat er mogelijkheden worden gezien voor pedagogische beïnvloeding.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:623

Straf - Man mocht duo dat woning binnendrong slaan: noodweerexces

5 februari - Een 64-jarige man die zich met een paraplu en stok verweerde en ermee sloeg nadat twee mannen zijn huis waren binnengedrongen door de voordeur in te slaan, is schuldig aan meerdere pogingen tot zware mishandeling maar krijgt geen straf. Er is sprake van noodweerexces. Dat houdt in dat hij weliswaar meer dan noodzakelijk geweld gebruikte om zich te verdedigen, maar dat dit onbestraft blijft omdat hij in paniek was door de gebeurtenissen. Dat het tweetal in februari 2017 zijn woning in Amsterdam binnendrong, blijkt onder meer uit verklaringen van buren en uit de beschadigde deur. Toen het tweetal bij hem binnen was, mocht de 64-jarige man geweld gebruiken. Hij ging te ver toen hij daarna één van hen in het trappenhuis van het pand op zijn hoofd sloeg. Omdat het aannemelijk is dat hij nog in paniek was, krijgt hij geen straf.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:688

Bestuur - Geen export van uitkeringen naar Peru

3 februari - De Sociale Verzekeringsbank (SVB) mocht de toeslag en de inkomensondersteuning op een AOW-pensioen van een man stopzetten vanaf het moment dat hij in Peru is gaan wonen. Zo heeft de rechtbank geoordeeld. Een Nederlandse uitkering wordt niet automatisch in alle landen uitbetaald. Dit kan wel als Nederland afspraken heeft met het land over controle op uitkeringen. Volgens de gepensioneerde is deze controle in Peru voldoende gewaarborgd middels een investeringsverdrag tussen Nederland en Peru en een handelsovereenkomst van de EU met Peru. De rechtbank is het echter met de SVB eens dat dit geen specifieke verdragen zijn over sociale zekerheid met bepalingen over controle op uitkeringen. De conclusie is daarom dat er geen relevant verdrag met Peru bestaat en dat de man in Peru dus geen recht heeft op een toeslag of inkomensondersteuning op zijn AOW-pensioen.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:537

Bestuur - Parkeerboete terecht ondanks verkeerd adres

5 februari - De gemeente heeft een foutparkeerder op de Apollolaan in Amsterdam-Zuid terecht een parkeerboete gegeven. De man vond dat de parkeerboete niet klopte, omdat er een verkeerd adres op stond. Hij had in een andere straat geparkeerd. De scanauto van parkeerbeheer had de gps-coördinaten van de plek waar de auto stond geregistreerd. De plek waar de man parkeerde heeft aan de kant van de Apollolaan geen perceelnummer. Daarom is op basis van de gps-coördinaten een koppeling gemaakt met het andere adres dat op de boete stond, het Albert Hahnplantsoen. Dit adres is 15 meter verderop en valt binnen dezelfde parkeerzone. De rechtbank is met Google Streetview nagegaan waar de man zijn auto had geparkeerd en de man verklaarde op zitting dat hij meteen wist om welke plek het ging. Dit blijkt ook nog eens uit de foto’s van de scanauto. De parkeerboete is dan ook terecht.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:627

Kanton - Werkstudente met langere hoofddoek onterecht op non-actief

10 januari - Een werkstudente in een woonvoorziening voor meervoudig gehandicapten die met een langere hoofddoek (ghimar) op het werk verscheen, is onterecht op non-actief gesteld. Daarom krijgt zij ruim 3.200 euro bruto als billijke vergoeding. Daarnaast moet de woonvoorziening haar 1.030 euro betalen aan onterecht ingehouden opleidingskosten. De woonvoorziening bewees onvoldoende dat de ghimar de studente in haar werk belemmerde. Daarnaast stond in de gedragscode van de woonvoorziening niets over een ghimar. Het verbod om de hoofddoek te dragen is daarom niet passend en niet noodzakelijk. Dat heeft de kantonrechter bepaald.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:575

Kanton - Buren moeten schuurtje en pergola weghalen

30 januari - Eigenaren van een woning moeten binnen 30 dagen een schuurtje en een pergola uit hun achtertuin verwijderen. Zij mogen namelijk op grond van een erfdienstbaarheid, die over en weer tussen hun erf en dat van hun buren geldt, de bestaande situatie op hun erf niet op deze manier veranderen. Een erfdienstbaarheid is de verplichting om iets te dulden of iets niet te doen. Deze beslissing heeft geen effect op andere schuurtjes die sinds de oplevering van de wijk in tuinen zijn geplaatst. Het is aannemelijk dat andere bewoners van de wijk geen bezwaar hadden tegen de bouw van een schuurtje in de tuin van hun buren. Zij hebben zich blijkbaar niet beroepen op de erfdienstbaarheid. Het vonnis geldt bovendien alleen tussen deze twee buren, de partijen in deze procedure.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:576

Civiel - Aanpak opgeheven pensioenfonds AFM in strijd met pensioenwet

23 januari- Het opgeheven pensioenfonds van de AFM had geen pensioenaanspraken mogen omzetten in andere pensioenaanspraken voor ze die overdroeg aan het opvolgende pensioenfonds. Deze aanpak is in strijd met de pensioenwet, zo oordeelde de rechter. Het voormalige pensioenfonds had de oude pensioenaanspraken en –rechten (en de daartegenover staande waarde) omgezet in andere pensioenaanspraken en vervolgens die nieuwe aanspraken (en de daartegenover staande waarde) overgedragen aan het opvolgende pensioenfonds. Het opgeheven AFM pensioenfonds bedacht deze oplossing toen het opvolgende pensioenfonds bepaalde pensioenaanspraken niet kon of wilde accepteren. Twee voormalige werknemers van de AFM spanden daarop een zaak aan omdat ze het niet eens waren met de oplossing die het voormalige pensioenfonds had bedacht. De rekening en verantwoording van het pensioenfonds klopt op deze manier niet, daarom krijgen de twee oud-medewerkers gelijk.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:344

Civiel - Niet nóg een onderzoek

6 februari - Een verzekeringsmaatschappij hoeft geen verder onderzoek te laten doen naar het letsel van een verzekerde, zo oordeelt de voorzieningenrechter. Een man uit Ter Apel werd een aantal jaar geleden van achteren aangereden en heeft sindsdien oorsuizingen. De verzekering ziet die oorsuizingen als gehoorschade en heeft op die basis uitgekeerd. De verzekerde zelf denkt dat de suizingen een neurologische oorzaak hebben en wil dit verder laten onderzoeken. De afgelopen jaren zijn echter al de nodige onderzoeken verricht, ook in opdracht van de verzekeraar. Volgens de toen ingeschakelde onafhankelijke neuroloog zijn er geen aanwijzingen voor schade aan de wervelkolom en/of het centrale zenuwstelsel. De verzekerde kan niet uitleggen waarom de eerdere onderzoeken ontoereikend zijn. Hoewel de man op basis van de polisvoorwaarden aanspraak kan maken op verder onderzoek, weegt het belang van de verzekeraar bij het vermijden van verdere onderzoekskosten zwaarder dan het belang van de verzekerde bij nóg een onderzoek.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:564

Uitspraken