Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 14 december 2020

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar.
Deze week hebben we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied geselecteerd.

Straf - Celstraf voor zware mishandeling dochtertje

9 december - Een 30-jarige man is veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf omdat hij tussen augustus en oktober 2019 zijn 1 tot 2 maanden oude dochtertje ernstig mishandelde in Amsterdam. In de straf weegt mee dat een baby zich niet kan verweren en dat hij als ouder bij uitstek verantwoordelijk is voor haar welzijn. Bovendien kan het zijn dat zij haar hele leven de gevolgen van de mishandelingen blijft ondervinden omdat er spasticiteit bij hersenletsel bij haar is vastgesteld. Het is nu niet duidelijk of en zo ja hoe zij hier later last van zal hebben. De rechtbank rekent de man ook aan dat hij geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden. Zo schakelde hij geen medische hulp in voor zijn dochter. Ook weegt de rechtbank mee dat hij eerder is veroordeeld voor geweldsdelicten. Naast de gevangenisstraf moet hij 5.000 euro schadevergoeding betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:6120

Straf - Vrijspraak van veroorzaken fataal ongeluk

11 december - Een 25-jarige vrouw is vrijgesproken van het veroorzaken van een fataal verkeersongeluk met een motorrijder op 12 mei 2018 in Amsterdam. De automobiliste, die bij de kruising met de Bos en Lommerweg op de middelste rijbaan reed, werd verweten dat zij onvoorzichtig had gereden doordat zij abrupt linksaf is geslagen en verkeerd had voorgesorteerd. Daarna zou zij de kruising zijn overgestoken en de motorrijder die rechtdoor reed, geen voorrang hebben verleend. De rechtbank oordeelt echter dat daarvoor onvoldoende bewijs is. Uit de camerabeelden blijkt dat in de strook voor links afslaand verkeer vanuit de rijrichting van de motorrijder auto’s stonden te wachten die het zicht op zijn rijbaan belemmerden. Bovendien naderde de motorrijder de kruising met hoge snelheid en maakte pas vlak ervoor een noodstop en sloeg over de kop. De automobiliste daarentegen stak de kruising met normale snelheid over.  

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:6169

Bestuur - Es mag worden gekapt

4 december - De gemeente mocht een vergunning verlenen voor de kap van een es in een achtertuin van een woning in Amsterdam. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in een zaak die door een buurvrouw was aangespannen. De vrouw vreesde voor schade aan drie beschermde Italiaanse populieren in de buurt van de es. Daarnaast zou de kap zorgen voor minder privacy in haar tuin en vreesde de vrouw dat er na de kap geen nieuwe boom zou worden geplant. De rechter geeft haar geen gelijk. De gemeente heeft de vergunning afgegeven na adviezen van een boomdeskundige. Daarmee heeft de gemeente voldoende zorgvuldig gehandeld. Als in de toekomst blijkt dat de herplantplicht niet wordt nageleefd, dan kan de vrouw dit melden bij de gemeente. Verder heeft de gemeente toegezegd er streng op toe te zien dat er daadwerkelijk een nieuwe boom wordt geplant. De es mag dan ook worden gekapt.

Lees de volledinge uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:6017

Bestuur - Pothuisterras Prinsengracht mag voorlopig blijven

11 december - Een caféterrasje op een pothuis (een half-ondergrondse aan- of uitbouw aan een pand) aan de Prinsengracht hoeft nog niet weg. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Het terrasje bestaat uit een paar kussens die bereikbaar zijn met enkele treden. In 2018 is een vergunningaanvraag gedaan. De burgemeester wil dit niet vergunnen omdat dit volgens het bestemmingsplan niet mag. Op het pothuis  rust de bestemming ‘verkeer’ en op het pand waar het café inzit, mag geen dakterras worden geplaatst. Daarnaast vindt de gemeente het terras onveilig omdat het ruim 1 meter hoog is en er geen hek omheen zit. De rechtbank oordeelt dat een onbebouwd terras op de bestemming ‘verkeer’, met inachtneming van andere gemeentelijke regelgeving, is toegestaan. Ook vindt de rechter dat het hier gaat om de fysieke veiligheid van bezoekers en niet om de sociale veiligheid. Alleen in geval van dat laatste mag een vergunning worden geweigerd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:6182

Kanton - Buren mogen steeg voorlopig blijven gebruiken

2 december - Twee bewoners van appartementen in een pand in Amsterdam moeten de eigenaar van een pakhuis daartegenover de sleutel geven die toegang biedt tot de steeg tussen hun pand en het daarnaast gelegen pand. De steeg is eigendom van de pakhuiseigenaar. In het verleden had er een overeenkomst bestaan met een van de bewoners om de steeg tegen betaling te gebruiken. Deze overeenkomst eindigde in 2006, maar de bewoners bleven de steeg gebruiken. In 2020 dreigde de eigenaar de steeg af te sluiten, tenzij de bewoners een door hem voorgesteld huurbedrag zouden betalen. Zij weigerden omdat er volgens hen een recht van overpad bestond. Voordat de eigenaar de steeg kon afsluiten bleken de bewoners dat al te hebben gedaan. Hierop stapte de eigenaar naar de rechter. Die beslist nu in kort geding dat de bewoners hem de sleutel moeten geven. Wel mogen de bewoners de steeg blijven gebruiken, in ieder geval tot de uitkomst van een eventuele bodemprocedure.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:6101

Kanton - Ontruiming huurhuis omdat ander er illegaal verbleef

3 december - Een huurder, die vanwege psychische problemen onder curatele van zijn vader staat,  moet een huurwoning in Amsterdam ontruimen omdat de vader de woning in strijd met de regels in gebruik had gegeven aan een derde. Dit bleek een verdachte in drugszaak te zijn. Vanwege de hulpbehoevendheid van de zoon is voorwaarde voor de ontruiming dat de verhuurder hem een andere woning met een traject voor begeleid wonen aanbiedt. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Naast de verdachte werd in de woning een gezochte crimineel, een handelshoeveelheid hasj en een vuurwapen gevonden. De vader stelde dat zijn zoon de verdachte persoon uit goedgelovigheid in zijn woning had toegelaten. De vader zelf zou van niets hebben geweten. Onder meer omdat de vader dagelijks in de woning zei te komen en eerder een andere verklaring had gegeven, gaat de kantonrechter daar niet in mee.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:6102

​Civiel - Webshop schendt merk- en auteursrechten van Sony

7 december - De man die via zijn webshop pre-orders liet plaatsen voor de PlayStation 5 mag geen inbreuken plegen op de merk- en auteursrechten van Sony, zo oordeelde de voorzieningenrechter. De man wilde een groot aantal PlayStation 5-spelcomputers van Sony afnemen, zodra hij daarvoor voldoende geld had. Het geld wilde hij via zijn website bij elkaar krijgen door klanten, die een half jaar voor de lancering van de spelcomputer een pre-order hadden geplaatst, de gehele aankoopsom (499 euro) vooruit te laten betalen. Op de website stonden woord- en beeldmerken, alsmede afbeeldingen van oude games van Sony. Volgens de man was het een compleet nieuw concept. Sony noemde zijn handelen frauduleus. De voorzieningenrechter oordeelt dat zijn handelen grote risico’s met zich meebrengt. Voor de klanten indien zij het product niet geleverd krijgen en/of hun geld niet terugkrijgen en voor Sony indien klanten teleurgesteld raken. Dat deze risico’s niet zijn voorgekomen, onderbouwde de man onvoldoende.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:6125

Civiel - Geen collectieve actie LIBOR-fraude

9 december - De rechtbank zal een zaak van een collectieve claimstichting tegen een aantal banken, waaronder Rabobank, niet inhoudelijk behandelen. Het ging om zogenaamde panelbanken; banken die dagelijks de rentetarieven doorgeven op basis waarvan de belangrijke Euribor en Libor-rentebenchmarks worden bepaald. De banken werden verdacht van betrokkenheid bij manipulatie rondom de rentetarieven, en hebben daarvoor schikkingen getroffen met de autoriteiten. De claimstichting vorderde 24 verklaringen voor recht namens financiële instellingen die nadeel zouden hebben geleden door de manipulaties. Voorwaarde voor een collectieve actie is dat die efficiënt en effectief is voor de belanghebbenden. Daar voldoet deze actie niet aan, want ook als de verklaringen voor recht zouden worden toegewezen, zou dat niet betekenen dat belanghebbenden makkelijk aanspraak kunnen maken op schadevergoeding in een vervolgperiode. De claimstichting is daarom niet-ontvankelijk.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:6122

Uitspraken