Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 14 oktober 2019

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied.

Straf - Jeugddetentie voor straatroof in Zuidoost

9 oktober - Een 19-jarige man krijgt 139 dagen jeugddetentie waarvan 30 dagen voorwaardelijk omdat hij op 12 januari 2019 samen met een ander een slachtoffer met geweld van zijn tas en koptelefoon beroofde in Amsterdam-Zuidoost. Ook moet hij ruim 2100 euro schadevergoeding betalen. Het slachtoffer is vlak voor zijn huis getaserd en tegen zijn hoofd geschopt. Onder meer omdat de 19-jarige man een lichte verstandelijke beperking heeft, past de rechtbank het adolescentenstrafrecht toe. Inmiddels heeft de 19-jarige man zijn leven een positieve draai gegeven. Om die niet te verstoren is de onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelijk aan zijn voorarrest. Als bijzondere voorwaarden moet hij zich onder meer laten behandelen bij een instelling voor forensische psychiatrie.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:7460

Straf - Man vrijgesproken van steekincident in Zuidoost

11 oktober - De 22-jarige man die werd verdacht van poging tot doodslag en mishandeling van een klant in een eetgelegenheid in Zuidoost, is daarvan vrijgesproken. Hoewel bewezen is dát de 22-jarige het slachtoffer in zijn rug heeft gestoken, vindt de rechtbank dat onvoldoende is komen vast te staan met welk voorwerp en met welke kracht hij dit heeft gedaan. Daarom kan de ten laste gelegde poging tot doodslag niet bewezen worden verklaard. Ook van de mishandeling, bestaand uit het schoppen van het slachtoffer, werd de 22-jarige vrijgesproken. Mogelijk heeft een derde man de trappen uitgedeeld. De man is wel schuldig aan de mishandeling van een vriendin van het slachtoffer. Haar sloeg hij in het gezicht. Daarvoor krijgt hij een boete van 350 euro opgelegd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:7430

Bestuur - SPAR city in centrum moet (tijdelijk) sluiten

8 oktober - De onlangs geopende SPAR city in het Centrum moet – in elk geval tijdelijk – weer haar deuren sluiten, omdat de gemeente Amsterdam niet duidelijk heeft gemotiveerd dat in het betreffende pand een SPAR city is toegestaan. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Het gebruik van dat pand als minisupermarkt is namelijk in strijd met het bestemmingsplan. De uitleg dat de SPAR city niet als zodanig valt aan te merken omdat er een zogeheten To go-formule wordt gehanteerd, waarbij hoofdzakelijk voedingsmiddelen zonder of met beperkte bereidingstijd worden verkocht en geen huishoudelijke artikelen, vindt de rechtbank niet overtuigend. Daarom moet de gemeente zich nogmaals over deze kwestie buigen en een nieuw besluit nemen. Tot die tijd moet de SPAR city gesloten blijven. Een nabijgelegen hotel die deze procedure had aangespannen, krijgt daarmee gelijk.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:7415

Bestuur - Evenement op boot Pure Liner gaat door

10 oktober - Het evenement Soundfleet ADE 2019 op de boot Pure-Liner, onderdeel van het Amsterdam Dance Event 2019, mag doorgaan. De vergunning die de burgemeester hiervoor heeft afgegeven, wordt niet ingetrokken. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. Dat betekent dat een bewoner die aan ’t IJ woont in Noord, mogelijk geluidsoverlast zal ondervinden doordat de boot ’s nachts langs zijn woning vaart. Dit is voor de voorzieningenrechter echter niet voldoende reden om de vergunning in te trekken of te bepalen dat het geluid zachter moet dan in de evenementenvergunning is toegestaan. De voornaamste reden hiervoor is dat dit jaar voor het eerst het geluid op de boten continu wordt gemonitord door handhavers en dat er op de Pontsteiger ook een meetpunt is geplaatst. Als de boot de geluidsnormen zou overschrijden, kan dit dus worden gemeten en kan er worden gehandhaafd. Uit evaluatie van dit systeem moet blijken of het voldoende waarborgen biedt om overlast te voorkomen en op te lossen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:7525

Kanton - Geen bonussen voor oud-werknemer, maar 770.000 euro betalen

7 oktober - Nevenwerkzaamheden niet bij een werkgever melden kan je duur komen te staan. Dat blijkt in de kantonzaak van een oud-werknemer bij een Amsterdams bedrijf in de offshore-industrie. Door het tegen de regels niet melden van nevenwerkzaamheden ontvangt hij geen 100.000 euro aan bonussen maar moet hij ruim 770.000 euro betalen aan het bedrijf. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De oud-werknemer stelde nog dat zijn nevenwerkzaamheden niet nadelig waren geweest voor het bedrijf. Het bedrijf bewees echter voldoende dat concurrentiegevoelige informatie was gebruikt en dat deze was gebruikt om klanten te winnen voor zijn eigen bedrijf. Daarom moet de oud-werknemer aan de werkgever contractuele boetes betalen. Omdat het aannemelijk is dat het bedrijf de bonussen nooit had toegekend als het toen van de nevenwerkzaamheden had geweten, hoeft het bedrijf die nu niet te betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:7305

Kanton - Eigenaar Porsche hoeft enkel afgesproken werk te betalen

8 oktober - De eigenaar van een Porsche moet zijn dealer ruim 980 euro betalen voor een deel van het werk dat die verrichte om een alarmsysteem in de Porsche te installeren. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De dealer eiste dat de eigenaar bijna 3.000 euro zou betalen. Voor een deel van de werkzaamheden bewees hij echter onvoldoende dat zijn werk vooraf met de eigenaar was afgesproken. Ook onderbouwde de dealer onvoldoende dat de eigenaar via hem een abonnement voor de beveiligingsdienst had afgesloten en dat de dealer dat abonnement voor de Porsche had geactiveerd. Dat deel van de vordering wijst de kantonrechter daarom af.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:7418

Civiel - Bouw appartementencomplex Oost moet worden stopgezet

8 oktober - De bouw van een appartementencomplex in Amsterdam-Oost moet van de voorzieningenrechter voorlopig worden stopgezet. Bij het doorgaan van de bouw zouden zijramen in een uitbouw van de buren helemaal dicht worden gebouwd. Anders dan de projectontwikkelaar meent, kan er niet van worden uitgegaan dat de uitbouw illegaal is en door de gemeente zal worden verwijderd. De uitbouw is minstens een halve eeuw oud. Bovendien zal het complex de tuin van de buren aan één kant afsluiten met een blinde muur van negen meter hoog en acht meter diep. Dat gevaarte zal in de tuin en in de woning van de buren veel meer licht en lucht wegnemen dan het vorige gebouw dat er stond, te weten een garage die slechts één bouwlaag had. Het wegnemen van zoveel licht en lucht in de tuin en in de woning van de buren levert onrechtmatige hinder op. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:7446

Civiel - Vergoeding voor vervroegd aflossen terecht in rekening gebracht

9 oktober - ING hoeft de vergoeding van ruim 108.000 euro die een van haar klanten heeft betaald voor het vervroegd aflossen van een krediet, niet terug te betalen. De klant, een bedrijf werkzaam in de glastuinbouw, had bij ING een lening van 1,7 miljoen euro toen het werd getroffen door de crisis en enkele jaren verlies leed. ING zou de onderneming onder druk hebben gezet om haar vastgoed te verkopen en het krediet af te lossen. Daarom is het niet redelijk dat zij de ING een vergoeding voor vervroegd aflossen moet betalen nu de rentevastperiode nog liep. De rechtbank oordeelt echter dat het bedrijf er zelf voor heeft gekozen om zonder overleg met ING het vastgoed te verkopen en het krediet vervroegd af te lossen. In de kredietovereenkomst was afgesproken dat bij vervroegde aflossing een vergoeding verschuldigd was. Aangezien het bedrijf dat wist mocht ING de vergoeding in rekening brengen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI: NL:RBAMS:2019:7458

Uitspraken