Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 15 februari 2021

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Deze week hebben we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied geselecteerd.

Straf - Celstraf voor 2 overvallen op goudwisselkantoren

11 februari - Een 22-jarige man is veroordeeld tot 54 maanden gevangenisstraf omdat hij twee goudwisselkantoren overviel. Ook moet hij ruim 20.000 euro schadevergoeding betalen. Op 24 juni 2020  bedreigde hij de medewerker van het goudwisselkantoor in De Pijp met een (nep)wapen en liet hem geboeid achter. Bij de overval op 17 augustus 2020 bij een Haarlems goudwisselkantoor deed zijn mededader iets soortgelijks. Aan die overval droeg de 22-jarige man onder meer bij door zijn ervaringen over de Amsterdamse overval met zijn mededaders te delen. Bovendien bestuurde hij de motorscooter waarmee hij en zijn mededader die het goudwisselkantoor inging, zouden vluchten. Hoewel hij zei geschrokken te zijn van de impact die de eerste overval op de medewerker moet hebben gehad, droeg hij toch bij aan de Haarlemse overval. Zijn eigen motieven wogen blijkbaar zwaarder. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:390

Straf - Taakstraf voor heimelijk filmen in kleedkamer korfbalclub

12 februari - Een 31-jarige man is veroordeeld tot 200 uur taakstraf waarvan 100 uur voorwaardelijk voor het heimelijk filmen van vrouwen in de kleedkamer en doucheruimte van een korfbalvereniging in Amsterdam. Ook moet hij ruim 5.200 euro schadevergoeding betalen. De schadevergoedingen variëren van 350 tot 500 euro per slachtoffer. De man – die actief lid van de vereniging was – maakte voor het filmen gebruik van een bluetooth speaker met een ingebouwde camera, die hij met zijn telefoon kon aanzetten. Zo filmde hij zowel korfbalsters van zijn eigen vereniging als korfbalsters van de bezoekende teams terwijl zij naakt waren. De rechtbank rekent het hem zwaar aan dat de opnamen gemaakt zijn in een omgeving waar de vrouwen zich veilig en onbespied mochten wanen. Door zijn handelen maakte hij ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van een aanzienlijk aantal vrouwen, van wie van veertien de identiteit bekend is geworden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:487

Bestuur - Nogmaals gebiedsverbod voor lid opgeheven motorclub Satudarah

9 februari - Het gebiedsverbod dat de gemeente Amstelveen opnieuw heeft afgegeven aan een lid van de opgeheven motorclub Satudarah, blijft in stand. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De man mag gedurende het verbod niet in en om zijn woning aanwezig te zijn. De gemeente legde de man het gebiedsverbod op, omdat wordt gevreesd dat het conflict tussen motorclubs Satudarah en Hardliners verder kan escaleren. De man was het hier niet mee eens; volgens hem is er geen sprake is van wanordelijkheden. De rechter oordeelt echter dat uit informatie van de politie voldoende blijkt dat er wel degelijk spanningen zijn tussen de motorclubs en dat de man wordt bedreigd en bewaakt in en rondom zijn woning. De gemeente mocht daarom gebruik maken van de bevoegdheid een gebiedsverbod op te leggen. Volgens de rechtbank zijn minder verstrekkende maatregelen niet voorhanden, omdat de man eerder de aangeboden beschermingsmaatregelen heeft geweigerd. De rechtbank heeft alle belangen afgewogen en geoordeeld dat het gebiedsverbod, gelet op de ernst van de situatie en de bescherming van de openbare orde en veiligheid, proportioneel is.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:414

Bestuur - Aanvraag verklaring omtrent gedrag ten onrechte afgewezen

9 februari - Het belang van een vrouw die een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvroeg om in de zorg te kunnen werken weegt zwaarder dan dat van de staat om die aanvraag af te wijzen vanwege het vastgestelde risico voor de samenleving. Dat oordeelt de rechtbank. Hoewel de aanvraagster binnen de terugkijktermijn drie delicten heeft gepleegd, betrok de minister van Rechtsbescherming onvoldoende in zijn belangenafweging dat zij onder behandeling is bij een psycholoog en dat er toezicht loopt vanuit de reclassering. Ook betrok hij er onvoldoende bij dat zij een taakstraf heeft vervuld bij dezelfde zorgverlener als waarvoor ze een VOG heeft aangevraagd. De rechtbank oordeelt dat er blijkbaar voldoende vertrouwen vanuit de reclassering is dat de vrouw dit werk kan doen, ondanks de strafbare feiten die zij in het verleden heeft gepleegd. Bovendien oordeelt de rechtbank dat pleegdatum een betere indicatie geeft dan de datum van veroordeling bij de beoordeling van het tijdsverloop.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:435

Kanton - Terecht in register na (poging tot) verzekeringsfraude

4 februari - Verzekeringsmaatschappij Allianz hoeft de registratie van de persoonsgegevens van een Amsterdammer in het Externe Verwijzingsregister niet te verwijderen. In dit register staat wie betrokken is geweest bij (een poging tot) verzekeringsfraude. De Amsterdammer had op 16 november 2019 een kortlopende reisverzekering afgesloten. De verklaringen die hij gaf over diefstallen die hem op 14 en 18 november 2019 waren overkomen in Barcelona, waarbij met name een geclaimde diefstal van een dure verlovingsring opviel, waren zo tegenstrijdig en inconsistent dat er meer dan een redelijk vermoeden was dat hij Allianz onjuist en/of onvolledig heeft geïnformeerd. Op social media had hij alleen over de eerste diefstal een bericht gepost. De registratie voor 2 jaar is proportioneel. Ook mocht Allianz de onderzoekskosten – van ruim 1300 euro – bij hem in rekening brengen. Dat heeft de rechter in kort geding beslist.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:389

Kanton - Huurder moet vertrekken na overlast

9 februari - Een huurder die al jaren overlast veroorzaakt, moet zijn woning in Amsterdam-Noord verlaten. Dat heeft de rechter in kort geding bepaald. Volgens de huurder komt de overlast door mensen die bij hem langskomen om gratis spullen op te halen, maar daar gaat de rechter niet in mee. De woningbouwvereniging heeft verschillende bewijzen laten zien van de overlast, waaronder meldingen van buren maar ook een overzicht van de politie waaruit volgt dat er geweldsincidenten zijn geweest. Uit politieverslagen blijkt bovendien dat er in drugs is gehandeld. Daar bracht de huurder onvoldoende tegenin. Omdat hij volhoudt dat er geen problemen zijn en hij geen hulp nodig heeft is de angst terecht dat de overlast voortduurt als hij niet vertrekt. Het belang van de buren weegt in dit geval zwaarder. Dus moet de huurder zijn woning ontruimen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:425

Civiel - Koper niet misleid bij koop landbouwgrond

10 februari - Een koper die af wilde van twee percelen landbouwgrond die hij in 2008 van een handelaar in onroerend goed had gekocht, heeft bij de rechter geen gelijk gekregen. De man had de grond aangeschaft als investering. In de verkoopbrochures werden de percelen aangeprezen als grond met kans op een bestemmingswijziging. Zo’n wijziging zou dan leiden tot een grote waardestijging van de grond. Na tien jaar had de grond echter nog steeds een agrarische bestemming. De koper vindt dat hij is misleid bij de aankoop en wil dat die transactie wordt teruggedraaid. De rechter oordeelt echter dat de handelaar de koper niet op het verkeerde been heeft gezet. Er zijn geen onjuiste of misleidende mededelingen gedaan over de eigenschappen van de grond of het te behalen rendement of de risico’s. Ook is geen essentiële informatie achtergehouden. De verkooptransactie hoeft dus niet te worden teruggedraaid.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:434

Civiel - Vermoeden van fraude: bank mag betaalrekening blokkeren

10 februari - ING mag de betaalrekening van een rekeninghouder blokkeren vanwege een vermoeden van fraude. Zo oordeelde de voorzieningenrechter. De rekeninghouder stelde een overeenkomst te hebben gesloten met een derde partij voor het leveren van ziekenhuisbedden aan een ziekenhuis in Suriname. Deze derde partij had vlak voordat zij ruim 312.000 euro overmaakte naar de rekeninghouder, ruim 470.000 euro ontvangen van een Franse entiteit van SOS Kinderdorpen. Dit geld was echter bestemd voor de SOS Federatie in Oostenrijk voor de jaarlijkse contributie. Het ziekenhuis in Suriname heeft ING laten weten nooit zaken te hebben gedaan met haar rekeninghouder en deze derde partij. De rekeninghouder, die zich bezighoudt met het verspreiden van drukwerk en een gemiddelde omzet heeft van 7.500 euro, heeft geen verklaring kunnen geven voor de vermeende overeenkomst met een voor haar tot dan toe volstrekt onbekende partij voor het leveren van ziekenhuisbedden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:469

Uitspraken