Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 18 mei 2020

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar.
Deze week hebben we 7 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied geselecteerd.

Straf - Celstraf voor mishandeling, bedreiging en wapenbezit

15 mei - Een 22-jarige man is veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf waarvan 5 maanden voorwaardelijk onder meer omdat hij in november 2019 de nieuwe vriend van zijn ex mishandelde in Amsterdam. Hij brak zijn neus en bedreigde onder andere zijn ex. Daarnaast werd later bij een doorzoeking een gas/alarmpistool gevonden. Omdat de man een licht verstandelijke beperking heeft, kan hij de consequenties van zijn gedrag niet goed overzien. Daarom worden zijn daden hem deels verminderd toegerekend. Als bijzondere voorwaarden legt de rechtbank onder meer op dat hij zich moet laten behandelen en begeleid gaat wonen of in de maatschappelijke opvang. Daarnaast moet hij meewerken aan middelencontrole en krijgt hij een contactverbod met zijn ex en haar vriend. De proeftijd is 3 jaar.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2564

Bestuur Geen maatschappelijke opvang maar een huisvestingsprobleem

11 mei - De gemeente Amsterdam heeft een verzoek om maatschappelijke opvang van een vrouw die uit Vlaardingen naar Amsterdam kwam terecht afgewezen, omdat het hier voornamelijk gaat om een huisvestingsprobleem. Uit een screening is weliswaar gebleken dat bij de vrouw sprake is van psychosociale problematiek en dat zij zichzelf niet (helemaal) kan redden op het gebied van huiselijke relaties, geestelijke gezondheid en financiën, maar de vrouw krijgt hiervoor hulp en zorg. Deze problemen zijn daardoor onder controle. De vrouw kreeg bovendien voor haar komst naar Amsterdam opvang aangeboden in Vlaardingen, maar weigerde die, uit angst voor huiselijk geweld van haar zoon. Ze heeft wel goed contact met haar dochter in Amsterdam en wil daarom naar Amsterdam. Dat duidt er volgens de voorzieningenrechter op dat bij de vrouw geen dringende nood tot opvang bestaat en is het daarom met de gemeente eens dat de vrouw voornamelijk een huisvestingsprobleem heeft. Daar is maatschappelijke opvang niet voor bedoeld.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2567

Bestuur - Criminele kringen en beveiligingswerk gaan niet samen

3 mei - De korpschef van de politie mocht de toestemming voor het verrichten van beveiligingswerkzaamheden van een beveiliger intrekken, omdat de man in criminele kringen verkeerde. Zo oordeelt de rechter. De man was lid van een hechte motorclub. Een aanzienlijk deel van de leden van die motorclub heeft strafbare feiten op de kerfstok, zo blijkt uit informatie van de politie. Hierdoor zijn vraagtekens te plaatsen bij de betrouwbaarheid en integriteit van de beveiliger, ook al heeft hij zelf geen strafblad. De man zegt dat hij niets wist over de criminele activiteiten van zijn medeleden en zegt inmiddels afstand te hebben genomen van de motorclub. Dat betekent echter niet dat de korpschef destijds niet tot de intrekking kon overgaan. Of en wanneer de beveiliger weer in aanmerking komt voor de vereiste toestemming voor beveiligingswerkzaamheden, komt aan de orde bij een nieuwe aanvraag. Die nieuwe aanvraag is inmiddels ingediend.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2568

Kanton - Burenrecht: de schutting en de conifeer

8 mei - De kantonrechter heeft bepaald dat een buurman op vordering van de buren moet meewerken en meebetalen aan de vervanging van de gezamenlijke schutting op de erfgrens. Nu de buurman zijn instemming voor het vervangingsvoorstel alleen heeft laten afhangen van de verwijdering door de buren van een hoge conifeer in hun tuin, acht de kantonrechter het in strijd met de redelijkheid en billijkheid dat hij tijdens de gerechtelijke procedure nadere eisen stelt aan de nieuwe schutting. Op hun beurt moeten de buren op hun kosten de conifeer in hun tuin in De Baarsjes verwijderen omdat de buurman daarvan onrechtmatige hinder ondervindt doordat de conifeer wegens een gebrek aan onderhoud door de buren aan de zijde van de buurman dood is.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2589

Kanton - Betalingsregeling voor magazijnstellingen

8 mei - G&W Group mag een nog openstaand bedrag van ongeveer 7.775 euro voor magazijnstellingen in termijnen van één keer 1.000 euro en daarna 500 euro per maand betalen aan Magazijnplein.nl. Zo oordeelde de kantonrechter. G&W Group kocht in juli 2019 magazijnstellingen voor een bedrag van 12.850 euro, maar betaalde slechts een deel van dat bedrag. Magazijnplein.nl stuurde in november 2019 twee brieven met de vraag om het openstaande bedrag te betalen. G&W Group liet weten dat zij een betalingsregeling wilde treffen, omdat zij het bedrag niet in één keer kon betalen. Het lukte beide bedrijven echter niet om het eens te worden.  Alhoewel Magazijnplein.nl in principe  niet verplicht is om mee te werken aan een betalingsregeling, moet zij volgens de kantonrechter wel enigszins rekening houden met de belangen van G&W Group. De betalingsregeling die G&W Group eerder voorstelde wordt dan ook toegewezen. Magazijnplein.nl maakte niet duidelijk waarom zij niet akkoord wilde gaan met de voorgestelde regeling, terwijl die weinig afweek van haar eigen voorstel.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2580

Kanton - Huurder moet vertrekken ondanks coronacrisis

12 mei - Een huurder die overlast veroorzaakt moet zijn huis in Amsterdam-West uiterlijk 1 juni 2020 verlaten. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De man huurt zijn woning van hulpverleningsorganisatie HVO-Querido, die hem ook begeleidt, maar ondanks drie officiële waarschuwingen hield de overlast aan en liet hij zich niet begeleiden. Zo maakte hij lawaai en betrad zonder toestemming de woning van zijn bovenbuurvrouw. Hij viel terug in drugsgebruik, wat leidde tot psychoses en een gedwongen opname. De kantonrechter oordeelt daarom dat HVO-Querido de zorgovereenkomst en de daarmee samenhangende huurovereenkomst mocht opzeggen. Dat inmiddels de coronacrisis is uitgebroken verandert dat niet. HVO-Querido heeft immers alternatieve huisvesting aangeboden, waarbij de man een etage deelt met een andere bewoner. De huurder hoeft dan ook niet dakloos te worden. Dat hij dit ziet als een stap terug is onvoldoende om de ontruiming niet toe te staan.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2563

Civiel - Facebook doet vooralsnog voldoende tegen nepadvertenties

15 mei - Facebook doet op dit moment voldoende om nepadvertenties op haar sociale media platformen te weren, maar moet wel persoonsgegevens afgeven van de partij(en) die deze advertenties plaatsen aan AVROTROS. Zo oordeelt de voorzieningenrechter in een kort geding dat AVROTROS en een presentator van EenVandaag hadden aangespannen na het verschijnen van nepadvertenties eind maart en begin april. In deze ‘celeb-bait’ advertenties lijkt het alsof de presentator investeringen in Bitcoin adviseert, maar mensen die hierop ingaan raken hun geld kwijt. Volgens AVROTROS deed Facebook onvoldoende om deze advertenties te weren. Facebook maakte echter duidelijk dat ze zich op dit moment voldoende inspant om deze advertenties tegen te gaan. Zo screent ze vooraf advertenties voor cryptovaluta en heeft ze een speciaal technisch team ingericht om nepadvertenties tegen te gaan, het zogenaamde anti ‘Anti-Cloaking Team’. Ook blokkeert Facebook overtredende accounts direct en spant ze juridische procedures aan tegen mensen die de regels overtreden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:2602

Uitspraken