Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 20 november 2017

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal belangrijke en meest opvallende zaken per rechtsgebied. Deze week 8 uitspraken.

Straf - Voorwaardelijke cel- en taakstraf na mishandeling

15 november - Een 40-jarige man is veroordeeld tot een voorwaardelijk gevangenisstraf van 2 maanden en een taakstraf van 180 uur omdat hij de baas van een brommerzaak zwaar heeft mishandeld. Ook moet hij het slachtoffer 2.500 euro schadevergoeding betalen. Op 2 juni van dit jaar sloeg hij na een ruzie over een scooterreparatie het slachtoffer in diens zaak in Amsterdam-West met een zware metalen cilinder op het hoofd. In de straf weegt mee dat de man al eerder is veroordeeld voor geweldsdelicten in 2011 en 2012. Omdat hij echter daarna niet meer met justitie in aanraking is geweest en een eigen bedrijf runt, wordt de celstraf in voorwaardelijke vorm opgelegd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8327

Straf - 6 maanden celstraf voor wapenbezit en bedreiging agent

15 november - Een 23-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden voor wapenbezit en bedreiging van een politieagent. Hij had een doorgeladen pistool verborgen in een slaapkamer. In de straf weegt mee dat hij vorig jaar ook al is veroordeeld voor wapenbezit. De rechtbank legt hem geen (deels) voorwaardelijke straf met bijzondere voorwaarden op omdat de man via zijn advocaat liet weten niet mee te willen werken met de reclassering.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8321

Bestuur - Foltering Congolees niet aannemelijk

13 november - Een Congolese man heeft niet aannemelijk kunnen maken dat hij bij terugkeer in Congo risico loopt te worden onderworpen aan folteringen of aan andere onmenselijke of vernederende behandelingen  (artikel 3 van het EVRM). De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft daarom terecht geweigerd hem een asielvergunning te verlenen. Dat heeft de rechtbank bepaald. De man vreest voor de Congolese autoriteiten als zij het rapport met zijn asielrelaas, dat is gestolen van een medewerker van de staatssecretaris, onder ogen krijgen. De rechtbank volgt dit standpunt niet, nog los van de kans dat dit rapport überhaupt in hun bezit komt. De man heeft namelijk weliswaar verklaard dat hij een oppositiegroep heeft gesteund, maar hij is nooit lid geweest, heeft geen functie uitgeoefend en heeft nooit campagneactiviteiten verricht. Ook kon de hij de naam van de oppositiegroep niet noemen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8222

Bestuur - Boete voor De Ysbreeker vanwege illegale schoonmaker

13 november - Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mocht café-restaurant de Ysbreeker een boete van 6.000,-- euro opleggen omdat er een illegale schoonmaker aan het werk was. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Inspecteurs van de minister hadden een vreemdeling zonder verblijfs- en tewerkstellingsvergunning in het café-restaurant aangetroffen die daar schoonmaakwerkzaamheden verrichte. De Ysbreeker overtrad daarmee de Wet arbeid vreemdelingen. De vreemdeling lijkt volgens de minister zo weinig op de persoon op wiens naam hij werkte, dat duidelijk is dat de Ysbreeker de identiteit van zijn schoonmaker niet goed had gecontroleerd. De minister mocht dit  zo beslissen, oordeelt de rechter. Dat de Ysbreeker normaal gesproken maatregelen treft om deze overtredingen te voorkomen, gaat in dit geval niet op. Hoewel de minister niet binnen de wettelijke termijnen heeft beslist, is dat geen reden om de boete te vernietigen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8219

Kanton - Niet op link geklikt, abonnement toch opgezegd

10 november - Een vrouw heeft in augustus 2016 haar abonnement voor een domeinnaam bij hostingbedrijf Mijndomein.nl opgezegd en hoeft daarom over 2017 niets te betalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Volgens Mijndomein.nl had zij die opzegging moeten bevestigen door op een link in de bevestigingsmail te klikken. Dan zou de opzegging definitief zijn. Deed zij dit niet dan werd het abonnement verlengd, aldus het hostingbedrijf. De kantonrechter oordeelde echter dat onvoldoende was onderbouwd waarom die bevestiging nodig was. Mijndomein.nl stelde dat de e-mail diende om zeker te weten dat niet per ongeluk was opgezegd. Dit is in strijd met de e-mailtekst, waarin stond dat deze was bedoeld om te zien of de opzegging van de eigenaar kwam. Mijndomein.nl kon ook niet aantonen hoe met één klik iemands identiteit werd bevestigd. Zo wierp het dus zonder goede reden een extra drempel op voor opzegging, aldus de kantonrechter.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8331

Kanton - Huurprijs van appartement in De Pijp gehalveerd

10 november - De huurprijs van een appartement in De Pijp wordt met terugwerkende kracht vanaf juli 2016 meer dan gehalveerd naar 511,19 euro per maand. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De huurcommissie had namelijk een taxatierapport betrokken bij het toekennen van het aantal punten voor een zelfstandige woonruimte en volgens het puntenstelsel mag dat niet. Punten mogen alleen worden toegekend op basis van een WOZ-beschikking. Aan het puntental is een maximaal toegestane huurprijs gekoppeld. Dat de huurcommissie op grond van intern beleid alle beschikbare informatie in haar beoordeling betrekt waaronder ook het taxatierapport, rechtvaardigt geen afwijking van het wettelijk stelsel. In dit geval moest daarom worden uitgegaan van een minimum (fictieve) WOZ-waarde van ruim 40.000 euro en niet van de getaxeerde WOZ-waarde van 195.000 euro.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8330

Civiel - Rozen verwelken...

15 november - Een rozenkwekerij in Zimbabwe moet de Nederlandse bloemenhandelaar waarmee zij zaken deed ruim 18.000 euro betalen. De rozenkwekerij had zich onvoldoende gerealiseerd dat, nadat de afspraken in 2015  waren veranderd, het risico van lagere marktprijzen bij haar was komen te liggen en niet zoals eerder bij de Nederlandse bloemenhandelaar. Volgens de rozenkwekerij waren de kosten van de handelaar voor het verwerken van de rozen in de commissie voor die partij inbegrepen. Na het horen van getuigen oordeelt de rechtbank dat dit niet was afgesproken. Verder verweet de rozenkwekerij de bloemenhandelaar dat deze de rozen onder de marktprijs had verkocht, maar de rechtbank oordeelt dat dit niet is bewezen. Wel wordt ervan uitgegaan dat er onvoldoende regelmaat in de leveringen vanuit Zimbabwe was en dat dit een negatief effect had op de te behalen verkoopprijs. Dit leidt ertoe dat de Nederlandse handelaar de rozenkwekerij niets hoeft te betalen, maar omgekeerd wel.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8369

Civiel - ING mocht betaalpakket bitcoinmakelaar stoppen

16 november - ING mocht haar relatie met bitcoinmakelaar Satos opzeggen. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Satos koopt en verkoopt voor haar klanten in de virtuele munt Bitcoins. Het bedrijf maakte hiervoor gebruik van een zakelijk betaalpakket van ING. Na enkele maanden werd het ING bekend dat Satos contant geld accepteerde voor de aanschaf van Bitcoins. Omdat het niet mogelijk was de herkomst hiervan te traceren, en er dus een risico was op fraude, droeg ING Satos op te stoppen met deze transacties. Ook stelde ING dat Satos meer onderzoek moest doen naar de identiteit van twee grote  klanten. Aan beide opdrachten voldeed Satos volgens ING niet in voldoende mate, waarna de bank haar relatie met Satos beëindigde. De rechter stelt ING in het gelijk. De door de bank gestelde vertrouwensbreuk is voldoende aannemelijk. ING heeft bovendien een gerechtvaardigd belang gelet op haar wettelijke controleverplichtingen en reputatierisico.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:8376

Uitspraken