Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 22 februari 2021

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Deze week hebben we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied geselecteerd.

Straf - Celstraf voor gewelddadige woningoverval in Zuidoost

17 februari - Een 25-jarige man is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf omdat hij op 12 juni 2019 samen met anderen een gewelddadige woningoverval in Amsterdam-Zuidoost pleegde. Hierbij is het slachtoffer met een knuppel mishandeld en vastgebonden. De buit bestond onder meer uit 3150 euro en telefoons. Daarnaast heeft hij zich in juli 2018 samen met zijn vrienden schuldig gemaakt aan ontuchtige handelingen bij een jonge vrouw door haar te betasten terwijl zij op dat moment verminderd bij bewustzijn was. Ook had hij twee keer drugs in zijn bezit. Die drugs baren de rechtbank zorgen. Temeer omdat hij eerder voor dergelijke feiten is veroordeeld. Naast de gevangenisstraf moet hij aan de beide slachtoffers in totaal ruim 8.700 euro schadevergoeding betalen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:546

Straf - Cel voor mishandeling buschauffeur na ruzie om mondkapje

19 februari - Een 38-jarige man is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk omdat hij op 6 oktober 2020 in Amsterdam de chauffeur van buslijn 21 tegen zijn hoofd, gezicht en lichaam sloeg en schopte en op zijn hoofd en bovenlichaam heeft gestaan en daarover heen heeft gelopen. Dat deed hij nadat de buschauffeur hem had gevraagd zijn mondkapje (correct) op te doen en er een woordenwisseling ontstond. Al zijn daden, in samenhang bezien, maken dat poging tot doodslag is bewezen. De buschauffeur hield er onder meer bloeduitstortingen op zijn hoofd, een hersenschudding en gebroken en missende tanden aan over. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de man een persoonlijkheidsstoornis heeft waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De rechtbank neemt dat advies over. Naast de gevangenisstraf moet hij ruim 13.000 euro schadevergoeding betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:636

Bestuur - Parkeerterrein in Aalsmeer mag worden uitgebreid

17 februari - De gemeente Aalsmeer mag een parkeerterrein voor Schipholparkeren op een bedrijventerrein uitbreiden met maximaal 320 parkeerplaatsen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Een omwonende was tegen de uitbreiding en had bezwaar gemaakt tegen de vergunning hiervoor. Zijn woning ligt onder een aanvliegroute van Schiphol. Hij vreest dat de luchtkwaliteit zal verslechteren als gevolg van de draaiende luchtwervelingen die worden veroorzaakt door startende en landende vliegtuigen, de zogenoemde vortex. De Raad van State had de gemeente al opgedragen bij de aanleg van het parkeerterrein rekening te houden met de mogelijke effecten van de vortex. De rechtbank heeft een deskundige gevraagd om de effecten van de vortex voor de omwonende te onderzoeken. Op basis van het rapport van de deskundige heeft de rechtbank geoordeeld dat de effecten van de vortex de komst van de parkeerplaatsen niet in de weg staan.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:624

Bestuur - Coffeeshop in Oost blijft terecht gesloten

18 februari - De burgemeester van Amsterdam mocht de verzoeken van een coffeeshop in Oost om weer open te gaan en de vergunning te verlengen, afwijzen. Ook mocht het adres van de coffeeshop van de gedooglijst worden geschrapt. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Op 29 september 2018 explodeerde voor de deur van de coffeeshop een vuurwerkbom. De burgemeester had het pand diezelfde dag gesloten. De rechtbank geeft de burgemeester gelijk dat de coffeeshop onvoldoende heeft gedaan om het woon- en leefklimaat rondom de coffeeshop te verbeteren. De burgemeester mag hoge eisen stellen aan de bedrijfsvoering van de coffeeshop. Uit rapportages blijkt dat er sinds 2013 incidenten zijn, waaronder veel klachten van omwonenden. Wellicht heeft de coffeeshop zelf de wens om de veiligheidssituatie te verbeteren, maar dit is tot nu toe niet gelukt. Er is er onvoldoende vertrouwen dat nieuwe incidenten worden voorkomen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:637

Kanton - Vast dienstverband en achterstallig loon voor muzikante

9 februari - Een muzikante die als remplaçant (plaatsvervanger) aan het Balletorkest verbonden was, werkte er zoveel dat, ook gelet op alle andere omstandigheden, zij tot 1 augustus 2020 daar een arbeidsovereenkomst had voor 28 uur per week. Zo was er onder meer wel degelijk sprake van ‘loon’ en werkte zij in een gezagsverhouding tot het orkest. Omdat het Balletorkest de overeenkomst zonder schriftelijke instemming van de muzikante opzegde, vernietigt de kantonrechter die opzegging. De muzikante is dus nog altijd in dienst en mag daar weer aan het werk. Omdat vanwege de coronapandemie het orkest echter geen of veel minder producties op het programma heeft staan, verbindt de kantonrechter geen dwangsom aan haar terugkeer. Het Balletorkest moet haar wel een brutomaandloon betalen van ruim 1.000 euro vanaf 1 augustus 2020.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:545

Kanton - Luidruchtige huurder moet vertrekken

12 februari - Een huurder in de buurt van de Zuidas moet uit zijn woning vertrekken omdat hij sinds oktober 2019 geluidsoverlast veroorzaakt. Dat heeft de rechter in kort geding geoordeeld. Volgens de huurder ging het slechts om een geringe tekortkoming omdat hij vocale tics had die in remissie zijn. Daar gaat de rechter niet in mee. Uit meldingen van buren blijkt dat de overlast voortduurt. Zij klagen over gekrijs en (dierlijk) gehuil. Dat de overlast groot is, blijkt ook uit dat een buurvrouw uit haar woning is vertrokken. Een andere buurvrouw zette daarom de vernietiging dan wel ontbinding van haar koopovereenkomst in gang. Bij de ontruiming weegt ook mee dat de woningbouwvereniging bereid was vervangende woonruimte aan te bieden. Zo ver is het niet gekomen omdat de huurder alleen in de buurt van de Zuidas wil wonen en de woningbouwvereniging daar nauwelijks woningen bezit. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:638

Civiel - Eigenaar krijgt reparatiekosten bestelbus niet vergoed

12 februari - De eigenaar van een Volkswagen bestelbus krijgt niets terug van de ruim 9.000 euro die hij betaalde aan reparatiekosten aan zijn bestelbus. Hij maakte onvoldoende duidelijk dat de mankementen aan zijn bestelbus het gevolg zijn van werk dat het reparatiebedrijf had verricht. Dat heeft de kantonrechter geoordeeld. Nadat de eigenaar opdracht had gegeven voor de revisie van de cilinderkop, zou de bestelbus mankementen hebben vertoond.  Zo ging het motormanagementlampje op het dashboard opnieuw branden. Toen het reparatiebedrijf – zonder dat de eigenaar dat wist – een resetunit had geïnstalleerd, bleef het lampje uit, maar zouden er weer andere problemen zijn ontstaan. Die liet de eigenaar bij een ander bedrijf verhelpen. Omdat de problemen desondanks aanhielden, is er een technisch onderzoek uitgevoerd. Het reparatiebedrijf heeft – kosteloos – de werkzaamheden verricht waartoe in dat onderzoek werd geadviseerd, echter zonder succes.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:547

Civiel - Vrouw heeft recht op afgifte arbeidscontract

17 februari - Een kledingbedrijf met vestigingen in Amsterdam en (tot voor kort) Den Haag moet aan een voormalige werkneemster de originele door haar ondertekende arbeidsovereenkomsten afgeven, zodat die op echtheid kunnen worden onderzocht. Dat heeft de voorzieningenrechter beslist. De werkgever kwam in een ontslagprocedure vanwege de sluiting van de Haagse vestiging aan met een (tweede) tijdelijke overeenkomst die de werkneemster getekend zou hebben. Volgens de werkneemster klopt dat niet en is in die overeenkomst met de datum geknoeid. Dat zou betekenen dat zij niet tijdelijk, maar voor onbepaalde tijd in dienst was. De rechter oordeelt, vanwege nog lopende procedures, dat de werkneemster de originele contracten aan een forensisch onderzoeksbureau moet kunnen voorleggen. Eerder concludeerde een dergelijk bureau op verzoek van de werkgever al dat de handtekening onder het tweede contract wel die van werkneemster was.

lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:585

Uitspraken