Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 22 maart 2021

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Deze week hebben we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied geselecteerd.

Straf - Celstraf voor om zich heen slaan met hakmes

16 maart - Een 43-jarige man is veroordeeld tot 40 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk omdat hij op 6 april 2020 in Amsterdam-Oost met een hakmes om zich heen sloeg terwijl hij dronken was nadat er een discussie was ontstaan. Hij raakte een man in zijn schouder en gezicht en een vrouw raakte gewond aan haar hand. De gewonde man mag blij zijn dat hij nog leeft. Naast de poging tot doodslag maakte de 43-jarige man zich schuldig aan bedreiging en een poging tot zware mishandeling. De rechtbank neemt het reclasseringsadvies over om hem een deels voorwaardelijke straf met voorwaarden op te leggen. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn agressieproblemen en meewerken aan controle of hij geen alcohol of drugs gebruikt. Naast de gevangenisstraf moet hij ruim 1.900 euro schadevergoeding betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1125

Straf - Celstraf voor steekpartij in Zuidoost

17 maart - Een 28-jarige man is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf omdat hij op 16 augustus 2020 in Amsterdam-Zuidoost iemand met een vleesmes in zijn bil stak. Hij stelde dat hijzelf met een broodmes werd gestoken en zich moest verdedigen, maar de rechtbank verwerpt het beroep op noodweer. Op het broodmes is geen bloed gevonden en omdat hij na een eerdere confrontatie naar huis ging en terugkwam met messen, is het waarschijnlijker dat hij de confrontatie zocht. Het slachtoffer kreeg door de messteek een slagaderlijke bloeding. Aan de verwonding hield hij onder meer krachtverlies in zijn been over. In de straf weegt mee dat de man ook is veroordeeld voor het bezit van drugs en een taser. In zijn voordeel weegt mee dat hij zich bedreigd voelde door de eerdere confrontatie en dat het slachtoffer ook messen bij zich had. Naast de gevangenisstraf moet hij ruim 5.400 euro schadevergoeding betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1126

Bestuur - Streep door geautomatiseerd systeem voor opleggen boetes

9 maart - De bestuursrechter zet een streep door een (deels) geautomatiseerd systeem om gemeentelijke boetes op te leggen. Het systeem slaat de boetebesluiten namelijk niet op waardoor de inhoud ervan onzeker is. Vanwege rechtsbescherming is dit onacceptabel, oordeelt de bestuursrechter. De kwestie kwam aan het licht toen de gemeente een man beboette omdat hij geen adreswijziging had doorgegeven voor de Basisregistratie Personen. Hij hoorde pas van de boete toen hij een halfjaar later een incassobrief ontving. Toen ging hij alsnog ertegen in bezwaar. De gemeente vond dat te laat en besliste er daarom niet inhoudelijk over. Omdat de gemeente in die beslissing voor het eerst duidelijk en controleerbaar de boete vaststelde, beschouwt de bestuursrechter die beslissing als het eerste boetebesluit, waartegen bezwaar mogelijk is. De bestuursrechter kon het beroep daardoor niet inhoudelijk behandelen en zendt het beroepschrift door naar de gemeente als bezwaarschrift tegen het boetebesluit.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1169

Bestuur - Sociaal advocaat moet extra uren vergoed krijgen

16 maart - Een advocaat uit de sociale advocatuur moet betaald krijgen voor de extra uren die ze aan een huurrecht zaak heeft gewerkt. Dit heeft de rechtbank geoordeeld. De advocaat deed de zaak op basis van toevoeging en kreeg daarvoor een standaard aantal uren vergoed. Dit was volgens de advocaat te weinig voor deze zaak. De Raad voor Rechtsbijstand weigerde om de extra uren te vergoeden omdat de zaak niet ingewikkelder was dan een standaard huurzaak. Daar ging de rechtbank niet in mee: de zaak was wel ingewikkelder, onder andere omdat de uitvoerige inhoudelijke correspondentie moet worden meegeteld. De rechtbank heeft meegewogen dat uit het rapport ‘Andere Tijden’ blijkt dat de puntentoekenning voor de sociale advocatuur voor bepaalde zaken ontoereikend is. De rechtbank vindt daarom dat de Raad voor Rechtsbijstand haar beleid over extra uren niet te streng kan toepassen en daar waar nodig maatwerk moet bieden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1127

Kanton: Klant die ontevreden was over belastingaangiften vangt bot

15 maart - Een fiscaal advieskantoor dat de aangiftes inkomstenbelasting verzorgde van een online markteer schoot niet tekort in de overeenkomst van opdracht en schond de zorgplicht niet. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Volgens de marketeer had het advieskantoor hem moeten attenderen op de mogelijkheid zijn inkomen te middelen tussen 2012 en 2014. Zijn inkomen verdubbelde namelijk tussen 2013 en 2014. Door niet te middelen liep hij ruim 2.000 euro aan teruggaaf mis. Daar brengt het advieskantoor tegenin dat middeling wel is besproken en betwist dat het hem spontaan fiscaal had moeten adviseren. Omdat de marketeer de overeenkomst van opdracht in mei 2015 beëindigde, is niet duidelijk waarom het advieskantoor hem voordien had moeten adviseren over middeling. Toen kon die regeling nog niet worden gebruikt en was niet duidelijk dat het middelingstijdvak 2012-2014 het gunstigste was. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1128

Kanton: Supermarktmedewerker ten onrechte op staande voet ontslagen

15 maart - Een uitbater van een buurtsupermarkt in Amsterdam-West moet een medewerker die hij op 30 november 2020 ten onrechte op staande voet ontsloeg vanwege seksuele intimidatie, een vergoeding betalen die gelijk is aan het loon over het resterende gedeelte van de arbeidsovereenkomst (tot en met februari 2021). Ook moet de werkgever 198 euro bruto aan transitievergoeding betalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Er is sprake van een onregelmatige opzegging. De opzegging zelf blijft in stand maar er gaat een streep door de reden daarvan. De medewerker betwistte zich grensoverschrijdend te hebben gedragen en de uitbater diende daarvoor geen enkel bewijs in, terwijl dat wel op zijn weg lag. Juist in zaken van grensoverschrijdend gedrag is onderzoek en verantwoording ervan belangrijk. Een werknemer moet zich kunnen verweren tegen beschuldigingen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1129

Civiel - Ramenstrijd in de Jordaan

15 maart - Een huiseigenaar in de Jordaan hoeft niets meer aan zijn slaapkamerramen te doen. Zo oordeelde de voorzieningenrechter. De man was door het gerechtshof veroordeeld om de ramen van zijn slaapkamer vast te zetten en ondoorzichtig te maken, omdat deze uitzicht geven op de tuin van zijn buurman. Om aan de veroordeling te voldoen, had de huiseigenaar een zonnescherm naar beneden gelaten en onklaar gemaakt en, toen de buurman dat niet genoeg vond, de ramen ook nog met folie afgeplakt. Ook had hij blokjes voor de ramen geschroefd en de raamklinken verwijderd, zodat de ramen niet meer open konden. De buurman vond dat nog steeds niet afdoende en eiste de dwangsom op. De voorzieningenrechter ging zelf kijken en oordeelt dat met de getroffen maatregelen aan de veroordeling is voldaan.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1130

Civiel - Balkons in pand in Zuid moeten 30 cm kleiner

17 maart - De eigenaar van een voormalig kantoorgebouw in Amsterdam-Zuid, die daar negen woningen in bouwt, moet de balkons 30 cm minder diep maken. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De eigenaar had een omgevingsvergunning voor acht balkons van 3,4 meter breed en 2 meter diep. De directe buren van de eigenaar hadden echter bezwaar tegen de realisatie van deze balkons. De balkons zouden namelijk het uitzicht van hun balkons, ramen en uitbouwen blokkeren en zicht geven in hun tuin. De rechtbank constateerde tijdens een bezoek aan de plek dat het rechtstreekse uitzicht van de buren inderdaad voor een deel belemmerd zal worden. Echter, als de balkons 30 cm minder diep worden, dan wordt het uitzicht van de buren niet (onredelijk) belemmerd. Dit geldt ook voor de lichtinval. De rechtbank oordeelde daarom dat de eigenaar de balkons alleen mag realiseren met de opgelegde beperking van de diepte.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1142

Uitspraken