Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 23 september 2019

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied.

Straf - Celstraf voor cocaïne tussen bananen

18 september - Een 56-jarige man krijgt 40 maanden gevangenisstraf, waarvan 24 voorwaardelijk, voor het verlengd invoeren en vervoeren van ruim 1 kilo cocaïne. Hij deed dit samen met anderen vanuit de haven van Antwerpen. De cocaïne zat verstopt in een lading bananen en werd in de haven ontdekt door de douane, waarna een klein deel gecontroleerd werd doorgelaten. De man bemoeide zich actief met het transport van de zending bananen (waarvan hij wist dat deze cocaïne zou bevatten) vanuit Antwerpen naar een loods in Nederland, hij huurde heftrucks om de pallets zelf te lossen en hij had contact met meerdere personen die bij de lading betrokken waren. Zijn medeverdachten werden eerder al veroordeeld tot gevangenisstraffen van 42 maanden tot 7 jaar. De rechtbank heeft nu mee laten wegen dat de man een kleiner aandeel had in het geheel dan de medeverdachten, en dat hij zijn leven tijdens zijn schorsing volledig had opgebouwd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:6798

Straf - Tbs voor man met ernstige waanbeelden

20 september - Een 27-jarige man is veroordeeld tot tbs vanwege bedreiging, wapenbezit en vernieling. De man heeft zeer ernstige waanbeelden en is ervan overtuigd dat anderen hem kwaad willen doen. Dat leidde hem ertoe voormalige klasgenoten en hun familie via Facebook met de dood te bedreigen. Ook droeg hij bij zijn aanhouding een stiletto en een bajonet bij zich. Thuis lagen nog meer wapens. Hoewel het bij online bedreigingen bleef en hij zich verder niet gewelddadig heeft gedragen, acht de rechtbank het vanwege de ernst van zijn paranoïde overtuigingen onverantwoord om geen verplichte behandeling op te leggen. Volgens psychologische rapportages is de kans op recidive zonder behandeling zeer groot. Ook heeft de man geen enkel ziektebesef of –inzicht. Aanvankelijk had hij alleen last van wanen, later kwam daar ook de bewapening bij. Hoewel tbs een zeer zwaar middel is, ziet de rechtbank geen goede, minder belastende alternatieven.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:6887

Bestuur - Toeristenlogies dicht na brandonveilige situatie

17 september - De gemeente Amsterdam mocht een pand in het centrum dat werd gebruikt voor verhuur aan toeristen, voor drie maanden sluiten omdat het brandonveilig was. De brandweer hield samen met toezichthouders van de gemeente een controle in het pand. Zij constateerden dat het pand niet brandveilig was. Zo waren er geen brandmeldinstallatie, blusmiddelen en vluchtwegaanduidingen. De eigenaar van het pand stelt dat hij niet wist van de toeristische verhuur. Of de eigenaar van de verhuur afwist of niet, maakt geen verschil: omdat het er niet brandveilig was, mocht de gemeente het pand sluiten. De voorzieningenrechter vindt drie maanden redelijk, gelet op de toelichting van de gemeente dat deze periode nodig is om duidelijk te maken dat het pand niet meer beschikbaar is voor toeristen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:6799

Bestuur - Kind van school verwijderd door gedrag ouders

17 september - Een basisschool mocht een kind van school verwijderen door het gedrag van de ouders. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De ouders en de school hadden al langere tijd een verstoorde relatie. De leerling zelf valt niets te verwijten. Hoewel er uiteraard naar de belangen van het kind is gekeken heeft de school voldoende toegelicht waarom zij tot deze maatregel is overgegaan, aldus de rechtbank. Eerder dit jaar hebben de ouders de schoolleiding en docenten bedreigd. Bij de docenten heersen gevoelens van onveiligheid en angst. Het is niet in het belang van het kind dat er een schoolverbod is voor zijn ouders en dat via anderen gecommuniceerd moet worden. De school heeft gedurende een aantal maanden met dertien scholen gesproken en er zijn alternatieven gevonden om het kind op een andere school te plaatsen. De moeder heeft echter vier alternatieve scholen zonder goede reden afgewezen. Volgens de rechtbank heeft de school genoeg gedaan en aan haar zorgplicht voldaan en is het belangrijk dat het kind weer zo snel mogelijk naar school gaat.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:6801

Kanton - Geen duidelijke werkafspraken dus geen betaling

10 september - Een Amerikaan hoeft zijn Nederlandse vriend niet te betalen voor zijn werk. Die vriend maakte namelijk onvoldoende duidelijk dat er afspraken zijn gemaakt over het werk dat hij in (de tuin van) de woning van de Amerikaan in Amsterdam-Centrum heeft gedaan. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Volgens de vriend had hij via Skype afgesproken dat hij die tuin met de broer van de Amerikaan zou opknappen. Als er meer dan 20 uur zou worden gewerkt wilde hij 30 euro per uur betaald krijgen. Daar zijn echter geen opnamen van en de Amerikaan betwist die afspraken en het aantal gewerkte uren. Daar gaat de kantonrechter in mee omdat de vriend verschillende dagen als start voor zijn werkzaamheden noemde en niet consistent over de uren verklaarde. Daarom hoeft de Amerikaan niets te betalen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:6796

Kanton - Eigenaresse appartement mag pergola voorlopig houden

16 september - De eigenaresse van een appartement in Amsterdam-Zuid mag de pergola in haar tuin voorlopig houden. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Die vernietigde het besluit van de Vereniging van Eigenaren (VvE) voor zover het verwijdering van de pergola betrof. Weliswaar had de eigenaresse moeten weten dat zij vooraf toestemming diende te vragen aan de VvE en niet pas achteraf, maar dit alleen is in redelijkheid onvoldoende om haar de toestemming te weigeren als alsnog blijkt dat de pergola aan de eisen van het tuinprotocol voldoet. Dit zijn regels waaraan alle appartementseigenaren zich moeten houden om schade te voorkomen. Overleg met de tuinman en met het VvE-bestuur over de pergola voorafgaand aan de volgende VvE-vergadering zou daar wellicht meer duidelijkheid over kunnen geven.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:6800

Civiel - Hoteleigenaar geen recht op boete van 2 ton na verbouwing

18 september - De eigenaar van een hotel in Amsterdam centrum heeft geen recht op een contractuele boete van twee ton voor het te laat opleveren van een verbouwing. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De aannemer vorderde betaling van uitstaande facturen voor de verbouwing, maar de hoteleigenaar wilde die verrekenen met de boete. De rechtbank wijst die tegenvordering af. De verbouwing is weliswaar later afgerond dan gepland, maar de vertraging lag mede aan de hoteleigenaar, onder meer door de wijzigingen die hij opdroeg. De hoteleigenaar heeft de aannemer niet in gebreke gesteld en de indruk gewekt de vertraging te aanvaarden. Gedurende de verbouwing heeft hij het boetebeding niet ter sprake gebracht. Dat deed hij pas toen de verbouwing bijna gereed was. Doordat hij bij de aannemer heel lang de indruk heeft gewekt dat hij geen aanspraak maakte op de boete kan hij in redelijkheid geen beroep meer doen op het boetebeding.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:6862

Civiel - Huurachterstand uit 2005 moet gewoon worden betaald

19 september - De voormalig eigenaar van een eetgelegenheid in de Pijp wordt moet alsnog de bijna 10.000 euro huurachterstand betalen, waartoe hij in een vonnis dat op 15 maart 2005 is uitgesproken, is veroordeeld. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. De man vindt dat die veroordeling, waarvan hij pas recentelijk op de hoogte is, onterecht heeft plaatsgevonden. Volgens hem had hij geen huurachterstanden en als die er al waren dan had de verhuurder de persoon moeten aanspreken aan wie hij de eetgelegenheid al in 2003 had overgedragen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de voormalig eigenaar echter niet aangetoond dat de huurachterstanden waren ingelopen en heeft de verhuurder hem terecht aangesproken, omdat hij op dat moment de huurder was.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:6881

Uitspraken