Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 27 juli 2020

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar.
Deze week hebben we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied geselecteerd.

Straf - Celstraf voor mishandeling, diefstallen en vernieling

22 juli - Een 41-jarige man krijgt 6 maanden gevangenisstraf waarvan 2 maanden voorwaardelijk onder meer omdat hij op 14 januari 2020 iemand in Amsterdam mishandelde en bedreigde. De man is alcoholverslaafd en vanwege die verslaving adviseert de psycholoog hem zijn daden verminderd toe te rekenen. De rechtbank neemt dat advies over. In december 2019 stal hij levensmiddelen. Op 30 januari 2020 stal hij onder andere blue tooth speakers. Ruim een maand later vernielde hij een deur. In april 2020 dreigde hij onder meer twee mensen neer te steken. In de straf weegt mee dat hij in zeer korte tijd vanaf oktober 2019 meermaals met justitie in aanraking is gekomen voor diefstallen, vernielingen, mishandelingen en bedreigingen. Omdat het recidiverisico hoog is, legt de rechtbank de gevangenisstraf deels voorwaardelijk op.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3525

​Straf - Celstraf voor zware mishandeling en bedreiging ex

23 juli - Een 36-jarige man krijgt 30 maanden gevangenisstraf waarvan 10 maanden voorwaardelijk omdat hij op 28 maart 2020 zijn ex-vriendin onder meer tegen haar hoofd trapte, mishandelde en bedreigde. Ook moet hij ruim 4.900 euro schadevergoeding betalen. Zij waren op een feestje in Amsterdam-Nieuw-West. De man wilde dat zij met hem naar huis ging maar zij wilde dat niet. De man, die dronken was, heeft haar bedreigd en zeer gewelddadig mishandeld. Daarbij liep zij een gebroken kaak op. In de straf weegt mee dat hij wist dat zijn ex illegaal in Nederland verblijft en onverzekerd is. Dit maakt haar extra kwetsbaar. Daarnaast weegt mee dat de man een verstandelijke beperking heeft en alcoholverslaafd is. Het recidiverisico is hoog. Daarom moet hij als bijzondere voorwaarden meewerken aan een klinische behandeling en krijgt hij een contactverbod met zijn ex.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3605

​Bestuur - Geen VWO-diploma, wel onderzoek naar fraude-oordeel school

17 juli - Een school heeft terecht meegedeeld dat een leerling in het examenjaar 6-VWO de schoolexamens Frans en CKV, niet op tijd had afgerond en zich niet kon aanmelden voor resultaatsverbeteringstoetsen en/of het diploma. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Vanwege corona was er geen centraal eindexamen en werd op basis van de schoolexamens beoordeeld of leerlingen geslaagd waren. De leerling vond dat de school haar meer kansen had moeten bieden, maar de rechtbank vindt dat de school voldoende heeft gedaan en dat de leerling het vwo-diploma dit jaar niet meer kan behalen. Daarom is geen voorlopige voorziening getroffen. Wel oordeelde de rechtbank dat het niet duidelijk is of de leerling ook fraude heeft gepleegd, zoals de school stelt. Dit zal moeten worden uitgezocht in een bodemprocedure.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3552

​Bestuur - Burgemeester kon woning Diemen sluiten

22 juli - De burgemeester heeft terecht een woning in Diemen zonder waarschuwing voor drie maanden gesloten, omdat er een grote handelshoeveelheid drugs, onder andere 900 xtc-pillen en ruim 1200 pillen van de psychedelische drug 2CB, is aangetroffen. Dat levert ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. De bewoner is het niet eens met de sluiting en vindt de gevolgen onevenredig. Hij heeft net, na een lange tijd dakloos te zijn geweest, een woning. Het verlies van die woning zou ernstige psychische schade veroorzaken. De voorzieningenrechter oordeelt dat het hier inderdaad gaat om een handelshoeveelheid drugs; de burgemeester kon de woning daarom zonder waarschuwing sluiten. Dat de bewoner na lange tijd niet meer dakloos is, een opleiding wil gaan volgen en zijn leven wil beteren, zijn volgens de voorzieningenrechter geen omstandigheden die maken dat de sluiting van de woning onevenredig is.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3535

Kanton - Streep door boete voor niet afgehaalde auto’s

10 juli - Een consument die een boete van ruim 1.000 euro kreeg nadat hij 2 auto’s die hij via een bod op domeinen.nl had gekocht niet had afgehaald en betaald, hoeft die boete niet te betalen. Omdat zijn bod aan de lage kant was, had hij niet verwacht dat zijn bod winnend was. Het waren in beslag genomen auto’s in een strafzaak die in opdracht van het Openbaar Ministerie werden verkocht. De staat mag zich niet beroepen op het boetebeding in de ontbonden koopovereenkomst. Dat was namelijk te ruim geformuleerd. Ook was onduidelijk of er een verband is tussen de schade voor de staat en het bod (van 4.000 euro) oordeelt de kantonrechter. Er is er geen redelijke verhouding tussen de schade en de boete. Daarom is het boetebeding oneerlijk en hoeft de consument niets te betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3406

​Kanton - Kledingwinkel niet aansprakelijk voor gevolgen ongeval

16 juli - Een kledingwinkel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een ongeval waarbij een verkoopster in maart 2017 met haar hoofd tegen een kledingstang met kleren eraan botste. Er was namelijk geen gevaarlijke situatie waarvoor de winkel had moeten waarschuwen, oordeelt de kantonrechter. Bovendien was het uiteinde van de stang niet scherp. De verkoopster is sinds het ongeval arbeidsongeschikt, heeft onder meer oogklachten en moet een zonnebril dragen. Het causaal verband tussen het ongeval en de klachten staat niet vast. De oudste ingediende medische documenten dateren van een week na het ongeval. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3476

Kanton - Bedrijf kan procederen bij de rechtbank Amsterdam

20 juli - De rechtbank Amsterdam is bevoegd in een geschil over de koop van machines via een veilingwebsite. Een bedrijf dat handelt in nieuwe en gebruikte bouwmachines heeft via een door een veilinghuis online georganiseerde veiling twee machines gekocht van Roemeense bedrijven. Na koop en vervoer van de machines naar Nederland bleek één machine totaal onbruikbaar te zijn en de andere machines was veel ouder dan opgegeven. Het bedrijf wil 20.000 euro schadevergoeding van het veilinghuis. Het veilinghuis zegt dat de rechtbank Amsterdam niet bevoegd is, omdat in de algemene voorwaarden staat dat de rechtbank van Antwerpen bevoegd is. Volgens de kantonrechter is de forumkeuze voor de rechtbank Antwerpen in de algemene voorwaarden echter niet formeel geldig, omdat de kantonrechter niet kan concluderen dat tussen partijen de vereiste daadwerkelijke wilsovereenstemming is bereikt over het forumkeuzebeding. Bovendien bestaat er nog een set van algemene voorwaarden waarin de rechtbank Amsterdam als forumkeuze is opgenomen en het is onduidelijk hoe deze forumkeuzes zich tot elkaar verhouden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3537

Civiel - Huurder en verhuurder verdelen voorlopig huur door coronacrisis

17 juli - Een huurder van een groot hotel (met wellness center en zwembad), drie restaurants, een nachtclub en een winkelruimte in Amsterdam mag een deel van de huurprijs opschorten op voorwaarde dat zij op korte termijn een bodemprocedure start, zo oordeelde de voorzieningenrechter. Vanwege de coronacrisis zijn de restaurants en het wellness center met zwembad van het hotel op last van de overheid van 15 maart tot en met 31 mei 2020 gesloten geweest. Hoewel dat van overheidswege niet hoefde, heeft het hotel wegens wegvallende omzet besloten op 18 maart 2020 ook haar deuren te sluiten. Volgens de voorzieningenrechter was dat een redelijke beslissing van het hotel, rechtstreeks veroorzaakt door de gevolgen van de coronacrisis. Inmiddels zijn het hotel en de restaurants weer open, maar de omzet blijft nog achter. De verhuurder wil dat de huurder zich houdt aan haar betalingsverplichting. De voorzieningenrechter oordeelt dat de coronacrisis moet worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid en het financiële nadeel van corona over partijen moet worden verdeeld.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3494

Uitspraken