Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 27 november 2023

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Straf - Inrijden op auto met ex-partner erin bestraft

22 november - Een 23-jarige man is veroordeeld voor poging tot zware mishandeling tot 96 dagen gevangenisstraf en 80 uur taakstraf. Ook krijgt hij 2 jaar rijontzegging waarvan 1 jaar voorwaardelijk en 2 jaar een contactverbod met zijn ex-partner opgelegd. Hij reed op 1 augustus 2022 in Amsterdam namelijk met zijn auto opzettelijk in op de auto waarin zijn ex-partner en haar nicht zaten. Die klapten onder meer met hun hoofden tegen elkaar maar volgens de rechtbank had dit erger kunnen aflopen. De rechtbank neemt de man kwalijk dat hij bleef ontkennen dat hij het ongeval opzettelijk veroorzaakte. Ook vernielde hij de auto, reed met een ongeldig verklaard rijbewijs en toonde een rijbewijs dat niet op zijn naam stond. Als stok achter de deur om geen nieuwe strafbare feiten te plegen legt de rechtbank de rijontzegging deels voorwaardelijk op. Mocht hij het contactverbod schenden, kan de vervangende hechtenis oplopen tot maximaal 6 maanden. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:7418


Straf - Celstraf voor overval op telefoonwinkel en straatroof

23 november - Een 23-jarige man is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf omdat hij op 1 augustus 2023 samen met een ander een telefoonwinkel in Amsterdam overviel waarbij de slachtoffers werden bedreigd met hamers. Diezelfde dag beroofden zij een vrouw met geweld van haar telefoon en tas. In de telefoonwinkel probeerden de twee toegang te krijgen tot de kluis. Toen dat niet lukte, stalen zij telefoonhoesjes en accessoires uit de winkel. Uit het strafblad van de 23-jarige man blijkt dat hij eerder is veroordeeld voor dergelijke delicten. Strafverzwarend weegt mee dat hij in zijn proeftijd liep toen hij de overval en straatroof pleegde. Ook moet hij ruim 1500 euro schadevergoeding betalen. 

Lees de volledige uitspraak:


Bestuur - Bewijs rol bij genocide te min

17 november - De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mocht de asielvergunningen van een man niet met terugwerkende kracht intrekken en het verzoek om heroverweging van de intrekking van het Nederlanderschap van de man niet afwijzen. Zo oordeelde de rechtbank. Volgens de staatsecretaris zou de man betrokken zijn geweest bij genocide in Rwanda. De rechtbank oordeelt dat de staatssecretaris niet heeft aangetoond dat er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat de man daarbij betrokken was. De staatssecretaris mocht zijn besluit namelijk niet baseren op het individueel ambtsbericht over de man omdat dit niet voldoet aan de nodige betrouwbaarheidseisen. Zo is de bron van kennis van de getuigen onduidelijk en is niet steeds duidelijk uit welke bron de informatie afkomstig is. Ook zijn er aanwijzingen voor bevooroordeeldheid of beïnvloeding van informatiebronnen. De rechtbank vernietigt daarom de besluiten. 


Bestuur - Aanslagen rioolheffing eigenaar terecht opgelegd

23 november - De heffingsambtenaar van de gemeente heeft terecht aanslagen rioolheffing eigenaar opgelegd aan een Amsterdammer die een opslagunit in een complex in Amsterdam huurt. Dat oordeelde de rechtbank. Het complex bestaat uit 165 units met appartementsrechten en elke unit beschikt over een waterleiding met gootsteen, die indirect is aangesloten op de riolering. Rioolheffing wordt geheven van de eigenaar van een perceel (een onroerende zaak in de civielrechtelijke betekenis of een zelfstandig gedeelte daarvan) dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering en van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering kan worden afgevoerd. De aanslagen rioolheffing zijn daarom terecht opgelegd. Verder vindt de rechtbank de hoogte van het eigenarendeel (maximaal 152, 50 euro en dit is niet afhankelijk van het waterverbruik) niet willekeurig of onredelijk. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:7388


Kanton - G-Star niet verplicht tot dubbele pensioenaansluiting

17 november - De activiteiten van het kledingbedrijf G-Star zijn in de loop der jaren veranderd. Voorheen was het bedrijf vooral gericht op het ontwerpen en maken van kleding. Om die reden was G-Star verplicht aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de textielindustrie (MITT). Tegenwoordig staat de verkoop van kleding aan consumenten voorop. Om die reden is G-Star overgestapt naar bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel. De kantonrechter heeft bepaald dat die overstap terecht is en dat G-Star sindsdien niet meer verplicht is aangesloten bij bedrijfstakpensioenfonds MITT. De werkingssfeer van het verplichtstellingsbesluit bedrijfstakpensioenfonds MITT wordt door de kantonrechter beperkt uitgelegd. Gelijktijdige verplichte deelname aan meer dan één pensioenfonds is onwenselijk en kan niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:7314


Kanton - Aanbetaling bankstel terug: annuleringsbeding oneerlijk

23 november - Een Amsterdamse woonwinkel moet een consument die 1750 euro aanbetaalde voor een bankstel van 7000 euro maar die binnen 24 uur van de koop afzag die aanbetaling terugbetalen. Het annuleringsbeding van 30 procent van de aankoopprijs in de algemene voorwaarden is namelijk oneerlijk. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Daarbij weegt onder meer mee dat de bedongen vergoeding zeer hoog is in verhouding tot de aankoopsom en dat daarover niet afzonderlijk met de consument is onderhandeld. Dat dit beding in de algemene voorwaarden is opgesteld door een brancheorganisatie die het beding op haar beurt wellicht heeft opgesteld in samenwerking met een consumentenorganisatie maakt het beding niet eerlijk. Ook onderbouwde de woonwinkel onvoldoende dat 30 procent annuleringskosten een redelijke vergoeding vormen voor de schade die de winkel heeft geleden toen de consument van de koop afzag. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:7420

Civiel - Serviceprovider moet NAW-gegevens cybercriminelen verschaffen

10 november - Huobi Global, een serviceprovider van cryptovaluta, moet de NAW-gegevens verschaffen van een persoon of entiteit die bij de serviceprovider een bepaalde wallet aanhoudt. Dat heeft de kortgedingrechter bij verstek geoordeeld. Een man uit Weesp zou voor ongeveer 1,5 miljoen euro in cryptovaluta hebben geïnvesteerd en zou slachtoffer zijn geworden van een geraffineerde oplichting. De oplichter houdt de wallet bij Huobi Global aan, aldus de man uit Weesp, die zich daar te zijner tijd op wil kunnen verhalen. Eerder had de voorzieningenrechter – bij wijze van ordemaatregel – al geoordeeld dat Huobi Global de wallet moest bevriezen, omdat het verhaal van de man anders illusoir zou worden. Deze ordemaatregel blijkt uit het vonnis van 28 augustus 2023. (ECLI:NL:RBAMS:2023:6218). 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:7228


Civiel - G-Star moet textielfabriek ruim 2,5 miljoen USD schade vergoeden

22 november - G-Star moet de exploitant van een Vietnamese textielfabriek ruim 2,5 miljoen USD schadevergoeding betalen. In de fabriek werd jarenlang kleding voor G-Star gemaakt. Er gold een raamovereenkomst waarin duidelijk bedongen was dat G-Star niet verplicht was orders te geven en er pas onder bepaalde voorwaarden verplichtingen zouden ontstaan. In 2018 hebben partijen specifieke afspraken gemaakt over de productie van kleding in 2019, 2020 en 2021, in afwijking van de raamovereenkomst. Daarmee nam G-Star wel degelijk een verplichting op zich. De fabriek draaide een paar jaar lang nagenoeg geheel op de orders van G-Star. Toen G-Star vervolgens afzag van de eerder gemaakte specifieke afspraken voor 2021, en ook overigens geen bestellingen meer deed, waardoor de fabriek moest worden gesloten, leverde dat naar het oordeel van de rechtbank een grove schending op van de verplichtingen van G-Star. G-Star zal daarom de schade die de textielfabriek heeft geleden, moeten vergoeden. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2023:7299


Uitspraken