Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 29 maart 2021

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar.
Deze week hebben we 7 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied geselecteerd.

Straf - Vrijspraak in mensenhandelzaak via uitbuiting in prostitutie

24 maart - Een 39-jarige man is vrijgesproken van mensenhandel door middel van uitbuiting in de prostitutie. Volgens de officier van justitie buitte hij een vrouw, zijn (ex-)echtgenote, tussen december 2014 en januari 2019 uit in de prostitutie in Amsterdam. Daar gaat de rechtbank echter niet in mee. Het dossier bevat namelijk weinig meer dan een aanklacht van de vrouw, die onvoldoende kan worden onderbouwd met objectief steunbewijs. Weliswaar kan worden vastgesteld dat zij in de prostitutie heeft gewerkt, maar niet dat hij haar daartoe heeft gedwongen. Evenmin blijkt dat hij haar inkomsten heeft afgepakt. Al met al concludeert de rechtbank dan ook dat niet kan worden bewezen dat hij haar heeft uitgebuit en dat hij zich daarmee schuldig zou hebben gemaakt aan de vormen van mensenhandel die hem werden verweten.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1261

Straf - Celstraf voor afpersing, mishandeling en bedreiging

24 maart - Een 21-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk, voor afpersing, mishandeling van zijn vriendin en bedreiging. Hij wordt vrijgesproken van brandstichting op 23 mei 2020 in De Pijp in Amsterdam omdat daar onvoldoende bewijs voor is. Hoewel hij zowel voor als na de brand in de buurt kan worden geplaatst, kan niet worden vastgesteld wat hij daar heeft gedaan. Er is op de plaats delict niets aangetroffen dat hem aan de brand kan linken. De rechtbank vindt weliswaar niet bewezen dat hij die brand stichtte, maar neemt het hem wel zeer kwalijk dat hij een gezin, waarbij net een brand in hun woning was geweest, verder onder druk zette om een geldbedrag te betalen door hen bedreigende berichten te versturen. Hij is ook veroordeeld om ruim 600 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer van de afpersing.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1329

Bestuur - Dwangsom van 1 miljoen voor bedrijf van ‘lachgaskoning’ terecht

23 maart - Het bedrijf van de ‘lachgaskoning’ moet 1.000.000 euro betalen aan de gemeente Amsterdam. De gemeente mag die dwangsom opleggen omdat dit bedrijf op straat lachgas verkocht zonder vergunning. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Het bedrijf biedt op straat en online lachgas aan. De vraag die centraal stond, was of dit valt onder ‘venten’. Venten is zonder vergunning verboden. Volgens de definitie uit de Algemene Plaatselijke Verordening is venten ambulante straathandel. Onder handel wordt verstaan het in voorraad houden, uitstallen, te koop aanbieden en verkopen van waren. De verkopers van het bedrijf zijn aangetroffen met gasflessen en maakten de ballonnen ter plekke klaar. De rechtbank geeft de gemeente gelijk dat er dan sprake is van venten. Omdat het bedrijf doorging met venten, mag de gemeente het totaalbedrag van 1.000.000 euro invorderen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1328

Bestuur - Gemeente verslikt zich in bubble tea

23 maart - Een theewinkel in Amsterdam mag voorlopig doorgaan met de verkoop van, onder andere, versbereide (ijsgekoelde of hete) bubble tea in afgesloten meeneembekers en met een verpakt rietje. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. De gemeente ziet de verkoop van thee voor directe consumptie ter plaatse als horeca en stelt dat dit daar niet is toegestaan. De voorzieningenrechter oordeelt dat de gemeente onvoldoende heeft uitgelegd dat het om horeca gaat en op grond van welke regels de gemeente dit vindt. De gemeente moet dit in de bezwaarprocedure dan ook beter uitleggen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1295

Kanton - Pandeigenaar mag dakterras van huurder niet slopen

19 maart - De eigenaar van een pand in Amsterdam mag een dakterras niet slopen en moet de verbouwing stoppen tot hij een bouwvergunning heeft waarin staat dat het dakterras wordt teruggeplaatst. Ook moet de eigenaar bij schade aan de draagconstructie van het dakterras een voorziening treffen om die te herstellen dan wel om te voorkomen dat de schade verergert. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De eigenaar stelde hij het dakterras mocht slopen omdat de huurder geen bezwaar had gemaakt tegen de eerdere bouwvergunning. Daar gaat de kantonrechter niet in mee. Het dakterras – dat wel als zodanig werd gebruikt – is namelijk verbonden met de woning en via een bestaande toegangsdeur te betreden. Daarom zijn het dakterras en de schuur die daarop staan onderdeel van het gehuurde en mag de eigenaar de huurder niet hinderen in zijn gebruik ervan.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1294

Civiel - Geen annuleringsvergoeding voor dj’s

24 maart - De organisator van dance-evenement Don’t Let Daddy Know is niet aansprakelijk voor de annulering van het optreden van twee dj’s in de RAI. Dat heeft de rechtbank beslist in een procedure die door de dj’s en hun agent was aangespannen. Na een wijziging in de programmering, maakten de dj’s aanspraak op een plek op het hoofdpodium. Toen de organisator dat weigerde, werd het optreden van de dj’s geannuleerd. De rechtbank oordeelt dat de organisator niet verplicht was om de dj’s op het hoofdpodium te laten optreden. De dj’s hebben ook geen recht op een annuleringsvergoeding, omdat het hun eigen keuze was niet op het tweede podium te willen optreden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1342

Civiel - Schelpenpad toch niet zo simpel

25 maart - Het hoogheemraadschap dat eigenaar is van de grasdijk die van Durgerdam naar het Vuurtoreneiland loopt, hoeft voorlopig niet toe te staan dat de restaurantexploitant op dat eiland een schelpenpad over de dijk aanlegt. Er is meer onderzoek nodig naar de (on)mogelijkheden en de kosten ervan. De exploitant wil dat pad graag, niet voor zijn gasten – zij komen en gaan per boot – maar voor zijn gezin. Zijn minderjarige kinderen willen meer zelfstandigheid, maar kunnen niet alleen met de boot. Zij kunnen alleen naar het vasteland via de 1,25 kilometer lange dijk, die vooral ‘s winters moeilijk begaanbaar is. Om het schelpenpad aan te leggen moet de dijk echter waarschijnlijk worden versterkt, waardoor die zwaarder wordt, sneller verzakt en meer onderhoud nodig heeft. De exploitant zou de kosten van dat pad zelf moeten betalen. Hij heeft dat ook aangeboden, maar de nodige werkzaamheden zijn naar verwachting veel ingrijpender en kostbaarder dan wat hij heeft beraamd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:1343

Uitspraken