Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 30 augustus 2021

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Strafrecht - Celstraf voor witwassen van 1,3 miljoen euro

25 augustus - Een 31-jarige man is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk omdat hij tussen september 2019 en mei 2021 samen met anderen ruim 1,3 miljoen euro en een grote hoeveelheid exclusieve merkkleding van onder andere Fendi en Louis Vuitton heeft witgewassen. In de straf weegt mee dat de man al vroeg moet hebben geweten dat er sprake was van een misdadig plan van de betrokkenen. Dat blijkt onder meer uit de datum van een berichtje met de frauduleuze factuur die op zijn telefoon is gevonden. De rechtbank neemt het reclasseringsadvies over om naast de gevangenisstraf een deels voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen met bijzondere voorwaarden. Zo moet hij zich melden bij de reclassering en meewerken aan schuldhulpverlening. 

Lees de volledige uitspraak

Strafrecht - Celstraf voor stiekem opnemen slaapkamerfilmpjes

26 augustus - Een 51-jarige man is veroordeeld tot 10 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, omdat hij tussen 29 maart en 5 april 2021 stiekem opnamen maakte in de slaapkamer van een huis in Amsterdam waar hij als schoonmaker werkte. Hij kon de beelden van de draadloze camera live op zijn telefoon bekijken. Hij maakte zich schuldig aan computervredebreuk, het plaatsen van afluisterapparatuur en het ongeoorloofd maken en bezitten van afbeeldingen van seksuele aard van de bewoonster en haar vriend. Daarmee maakte hij ernstige inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. In de straf weegt mee dat er geen zekerheid is dat de beelden niet nog ergens zijn opgeslagen waardoor de vrees dat die op een dag alsnog worden verspreid, blijft bestaan. Naast de gevangenisstraf moet hij 1.190 euro schadevergoeding betalen. 

Lees de volledige uitspraak

Strafrecht - Geen straf voor diefstallen, behandeling gaat voor

26 augustus - Een 34-jarige man die in Amsterdam onder meer elektrische fietsen stal en een garagedeur vernielde, krijgt daarvoor geen straf. De rechtbank acht de feiten wel bewezen maar oordeelt dat zijn psychische behandeling voor moet gaan. Uit reclasseringsrapporten blijkt namelijk dat een lange consistente behandeling nodig is om zijn problematiek aan te pakken. Hij is net begonnen met deze behandeling in het kader van een eerder opgelegde tbs met voorwaarden in een forensische psychiatrische kliniek. Een gevangenisstraf zou een te grote belasting zijn voor die behandeling en die behandeling doorkruisen en is daarom onwenselijk. In een andere zaak die gelijktijdig is behandeld, is de man vrijgesproken van poging tot doodslag met twee anderen op 9 mei 2020 in Amsterdam. Op basis van het dossier is niet te achterhalen wat er is gebeurd en wat zijn rol was. 

Lees de volledige uitspraak in zaak 1 en zaak 2

Bestuursrecht - Gebruik steiger in Oost bij zwemmen mag

24 augustus - Zwemmen in het water rond de steiger naast een woonboot in het Oostelijke Havengebied in Amsterdam moet worden aangemerkt als extensief recreatief medegebruik. De woonbootbewoners hebben aangevoerd dat het zwemmen een enorme druk legt op het water rondom de steiger en zij hierdoor veel overlast ervaren in hun nabijgelegen woonboot. De voorzieningenrechter oordeelt dat geen sprake is van bedrijfsmatige exploitatie of recreatie in verenigingsverband en dat het zwemmen in dit geval een beperkte ruimtelijke uitstraling heeft omdat weinig tot geen bebouwing en materialen worden gebruikt ten behoeve van het zwemmen. Daarbij heeft de voorzieningenrechter ook geoordeeld dat het zwemmen geen afbreuk doet aan de hoofdbestemming Water, zoals omschreven in het bestemmingsplan. Dat er op bepaalde (warme) dagen veel zwemmers in het water zijn, is onvoldoende om te spreken van intensief recreatief (mede)gebruik. 

Lees de volledige uitspraak

Kanton - Onvoldoende geïnformeerde klant hoeft niets te betalen

23 augustus - Een Amsterdammer hoeft een onderwijsinstelling niets van de geëiste ruim 6.000 euro aan opleidingskosten te betalen na het online afsluiten van een opleidingsovereenkomst. De man is namelijk voor het sluiten van de overeenkomst onvoldoende geïnformeerd. Daarom vernietigt de kantonrechter de overeenkomst, ook al is de man niet in de procedure verschenen. Er is onder meer niet geïnformeerd over het recht op ontbinding, de totaalprijs van de geselecteerde opleiding en eventuele bijkomende kosten. Door op de knop met de tekst ‘schrijf je nu in’ te klikken was de consument direct gebonden aan de overeenkomst en de daarmee samenhangende kosten. Zonder vermelding van alle wettelijk verplichte informatie mag dat echter niet. 

Lees de volledige uitspraak

Kanton - Huurkorting voor ijscozaak vanwege corona

23 augustus - De uitbater van een ijscozaak aan de Nieuwendijk hoeft minder huur te betalen omdat de inkomsten uit zijn winkel door de coronacrisis grotendeels zijn weggevallen. De ijscozaak verkoopt vooral aan toeristen en dagjesmensen. Door de coronacrisis kwamen er bijna geen klanten meer en moest de eigenaar de winkel noodgedwongen sluiten. De verhuurder stemde er wel mee in dat hij de huur later zou betalen, maar weigerde akkoord te gaan met een verlaging van de huur. De kantonrechter oordeelt dat de huurder in verband met de onvoorzien sterk gewijzigde omstandigheden wel degelijk recht heeft op een huurverlaging over een groot deel van 2020 en een deel van 2021. Daarbij geldt dat de tegenvaller gelijkelijk over de huurder en de verhuurder moet worden verdeeld. Dit leidt ertoe dat de winkeleigenaar in plaats van circa 165.000 euro de verhuurder circa 102.000 euro aan huur verschuldigd is. 

Lees de volledige uitspraak

Civielrecht - Opzegging bankrekening mag niet; Bonaire is geen buitenland

26 augustus - Een grote Nederlandse bank mocht de rekening van een in Bonaire gevestigde medische groothandel niet opzeggen. Dat heeft de rechter in kort geding geoordeeld. De bank had geen aanmerkingen op het bedrijf zelf, maar baseerde de opzegging op nieuw beleid: bankactiviteiten buiten Nederland en Noordwest-Europa worden afgebouwd, omdat buitenlandse klanten te duur zijn geworden door de controle op witwassen en fraude. Volgens de groothandel is zij echter geen buitenlandse klant, want Bonaire is een deel van Nederland. Het bedrijf heeft bovendien een Nederlandse bestuurder, een bedrijfspand in Harlingen, koopt haar ambulances en andere medische spullen in Europa en betaalt deze in euro’s. Een rekening in (het Europese deel van) Nederland is dus van groot belang. Verder is van witwassen of dubieuze transacties niets gebleken. De voorzieningenrechter gaat daarin mee. De rekening moet worden voortgezet. 

Lees de volledige uitspraak

Uitspraken