Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 04 november 2019

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied.

Straf - Jeugddetentie voor gewapende overval in Zuid

29 oktober - Een 19-jarige man krijgt 15 maanden jeugddetentie waarvan 8 maanden voorwaardelijk omdat hij op 8 april 2019 samen met anderen een gewapende overval op een avondwinkel in Amsterdam-Zuid pleegde en met die anderen een nepwapen in bezit had. Ook moet hij 2.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Mede omdat de man gebaat zal zijn bij pedagogische beïnvloeding en die pedagogische beïnvloeding ook mogelijk lijkt te zijn, past de rechtbank het jeugdstrafrecht toe. In de straf weegt in zijn voordeel mee dat man zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Hij heeft via het Openbaar Ministerie contact gezocht met het slachtoffer om zijn excuses aan te bieden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:8097

Straf - Celstraf voor bezit automatisch vuurwapen

1 november - Een 21-jarige man krijgt 120 dagen gevangenisstraf – waarvan 56 voorwaardelijk – voor zijn rol bij de dood van een man op 10 oktober 2016 op de Meibergdreef in Amsterdam-Zuidoost. Na de fatale schietpartij kreeg hij het mitrailleurpistool van de dader (die eerder al 12 jaar gevangenisstraf kreeg) in zijn handen gedrukt en had het hooguit een minuut vast. Daarna gooide hij het wapen over een hek. De man wordt vrijgesproken van het wegmaken van het vuurwapen, omdat de rechtbank niet kan vaststellen dat hij daarmee de bedoeling had om het onderzoek naar de schietpartij te bemoeilijken. Daarom valt de straf lager uit dan de officier had geëist. Bovendien heeft hij het wapen maar heel kort vastgehouden en is de redelijke termijn van twee jaar overschreden. De onvoorwaardelijke gevangenisstraf is gelijk aan het voorarrest van de man.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:8162

Bestuur - Burentwist: 1,3 centimeter te hoge schuur mag blijven staan

25 oktober - Een echtpaar uit Amstelveen hoeft de schuur in hun achtertuin niet aan te passen omdat die 1,3 centimeter hoger is dan toegestaan. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De buren van het echtpaar hebben de gemeente gevraagd handhavend op te treden omdat zij de schuur storend en te groot vinden. De gemeente heeft dat geweigerd omdat de afwijking van de toegestane hoogte heel klein is. De rechtbank geeft de gemeente gelijk: de kosten die het echtpaar moet maken om de schuur te verlagen wegen niet op tegen de belangen van de buren, dat zij 1,3 centimeter meer zicht en lichtinval zouden hebben. Daarbij stelt de rechtbank vast dat de schuur maar aan één kant te hoog is, namelijk de kant die grenst aan het perceel van de andere buren. Zij hebben geen bezwaar hebben gemaakt tegen het bouwwerk.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:7929

Bestuur - 2000 euro bijstand terugbetalen vanwege niet melden hennep

29 oktober - De gemeente mocht de bijstandsuitkering van een man herzien en een bedrag van bijna 2000 euro terugvorderen, omdat er hennepplanten in zijn woning zijn aangetroffen. De man had een uitkering en heeft de inlichtingenplicht geschonden door hiervan geen melding te maken. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Bij het kweken van ongeveer vijf hennepplanten hoeft al geen sprake meer te zijn van uitsluitend eigen gebruik en bij de man zijn twintig tot dertig stekken van hennepplanten aangetroffen. Bovendien bedroeg de te verwachten oogst 400 gram en de man zegt zelf maar ongeveer 2 gram per week te gebruiken. Er kan dan ook worden gesproken van bedrijfsmatige teelt en een uitkeringsgerechtigde moet bedrijfsactiviteiten melden vanaf het moment waarop hij ermee begint. Dit heeft de man nagelaten.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:8060

Kanton - Onzorgvuldig incassotraject: bureau draait op voor kosten

21 oktober - Examenadviesburo, een bedrijf dat is gespecialiseerd in examenafname en examenontwikkeling, moet de onterecht ontvangen kosten van een dagvaardings- en incassoprocedure volledig terugbetalen aan een klant. Dat heeft de kantonrechter beslist. Hoewel de vordering op de klant (twee facturen van totaal circa 60 euro) terecht was, was de verstekprocedure die het Centraal Incasso Buro Nederland (CIBN) namens het Examenadviesburo voerde zó onzorgvuldig dat de klant daarvoor niet hoeft op te draaien. De klant kreeg bijvoorbeeld voor de twee facturen aparte aanmaningen toegestuurd, waardoor de incassokosten dubbel werden berekend. Ook had het CIBN een aanmaning (de zogeheten 14-dagen brief) aan de rechter overgelegd, en daarbij gezegd dat die aan de klant was verstuurd. Dat bleek later niet zo te zijn. Deze aanmaning was achteraf door de deurwaarder gefabriceerd en handmatig aangepast. Die handelswijze staat op gespannen voet met de waarheidsplicht van partijen in een juridische procedure, constateert de kantonrechter.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:7867

Kanton - Persgroep moet twee freelancers beter betalen

1 november - De Persgroep moet een freelance fotograaf en een freelance journalist respectievelijk 299 euro en 302 euro extra betalen voor het gebruik van 13 foto’s en 9 artikelen in de regionale dagbladen van de uitgever. Het bedrag dat uitgever hen eerder betaalde was niet billijk, oordeelt de kantonrechter. De fotograaf ontving 42 euro als van een opdracht één foto werd afgenomen. Dit bedrag moet worden verhoogd naar 65 euro. De journalist ontving voor de 9 opdrachten gemiddeld 12 cent per woord. Ook dit bedrag acht de kantonrechter niet billijk. De journalist heeft recht op een gemiddelde vergoeding van ongeveer 21 cent per woord. Bij de bepaling van het redelijke tarief is onder meer gekeken naar de tarieven van andere uitgevers, naar de sterke marktpositie van De Persgroep en de daardoor zwakke onderhandelingspositie van de freelancers, en naar de tijd die de freelancers gemiddeld kwijt zijn voor het maken van een artikel of foto.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:8099
ECLI:NL:RBAMS:2019:8119

Civiel - Vattenfall kan door met windpark in de Wieringermeerpolder

28 oktober - Een grondeigenaar in de Wieringermeerpolder moet meewerken aan het ondertekenen van een notariële akte, waarin hij aan Vattenfall opstalrechten en erfdienstbaarheden verleent voor de aanleg van een windpark. Dat heeft de voorzieningenrechter beslist. In 2011 werden tussen Vattenfall (toen nog Nuon) en een aantal grondeigenaren in de Wieringermeerpolder overeenkomsten over het toekomstige gebruik van hun grond gesloten. Jaren later was het zover en vroeg Vattenfall de eigenaren om de overeenkomsten uit 2011 na te komen. Eén grondeigenaar keurde meerdere namens Vattenfall opgestelde concepten van de notariële akte af en kwam steeds met tientallen nieuwe eisen. De voorzieningenrechter oordeelt dat de man zich gedraagt in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Hij moet meewerken aan het passeren van de akte en moet Vattenfall toegang verlenen tot zijn grond.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:7981

Civiel - Geen recht op broncodes

30 november - Een bemiddelaar in onroerend goed had geen recht op de broncodes van de ICT-ontwikkelaar en moet bovendien een boete betalen. Dat heeft de rechtbank geoordeeld in twee gevoegde zaken. Het ging daarbij vooral om de vraag of de bemiddelaar met de koop van de intellectuele eigendomsrechten (bestaande uit exploitatie- en ontwikkelrechten) van een CRM- softwareprogramma, ook recht had op de broncodes. De rechtbank legt de koopovereenkomst uit en concludeert dat dat niet het geval is. De vordering van de bemiddelaar die daarop was gebaseerd, wordt afgewezen. De ICT-ontwikkelaar vorderde op zijn beurt meerdere boetes omdat de bemiddelaar de geheimhoudingsafspraak zou hebben geschonden. De rechtbank stelt één overtreding vast en veroordeelt de bemiddelaar om eenmaal de overeengekomen boete van 10.000 euro te betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2019:8118

Uitspraken