Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 06 juli 2020

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Deze week hebben we 7 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied geselecteerd.

Straf - Jeugddetentie voor diefstallen na online gebruik valse naam

30 juni - Een 20-jarige man is veroordeeld tot 13 maanden jeugddetentie waarvan 6 maanden voorwaardelijk omdat hij tussen januari en juni 2019 diefstallen pleegde. Ook moet hij ruim 7400 euro schadevergoeding betalen. Hij sprak onder een valse naam via Marktplaats of Facebook af met verkopers van dure spullen als iPhones en Macbooks. Vervolgens vroeg hij de verkoper tegen betaling naar Amsterdam te komen en gaf een adres met een niet-bestaand huisnummer op. Als de verkoper daar was aangekomen, vroeg hij in wat voor auto de verkoper zat en maakte contact. Hij vroeg of hij het IMEI-nummer mocht controleren zodat hij het product in handen kreeg en ging er, zonder te betalen, vandoor. De rechtbank neemt het reclasseringsadvies om jeugdstrafrecht toe te passen over onder meer omdat hij zich inzet om te veranderen. Hij moet een cognitieve vaardigheidstraining volgen en begeleid wonen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3198

Straf - Celstraf voor diefstal van 260.000 euro van hoogbejaarde

2 juli - Een 61-jarige man krijgt 10 maanden gevangenisstraf omdat hij in de periode van juni 2011 en juni 2012 ruim 260.000 euro stal van een hoogbejaarde vrouw. Hij maakte ernstig misbruik van de financiële positie van die 90-jarige dementerende vrouw bij wie hij jarenlang in huis woonde in Amstelveen. Hij zorgde ervoor dat er, met de woning van de vrouw als onderpand, een hypotheek werd afgesloten van 300.000 euro. Slechts een klein deel ervan is gebruikt om werk aan het huis te laten verrichten, het merendeel stal hij. De rechtbank vindt de handelwijze van de man strafverzwarend. Wel legt de rechtbank hem 2 maanden minder gevangenisstraf op, 10 in plaats van 12, omdat de redelijke termijn voor de behandeling van deze strafzaak erg is overschreden.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3259

Bestuur - Zendmasten op dak geen reden voor urgentie

26 juni - De gemeente Amsterdam mocht een urgentieverklaring weigeren voor een moeder met drie kinderen, die had aangegeven ernstige gezondheidsklachten te hebben sinds er zendmasten geplaatst zijn op het dak van haar flat. Zo oordeelt de voorzieningenrechter. Het gezin woont vanaf 2016 in een vierkamerappartement. Sinds er in september 2019 zendmasten op de flat zijn geplaatst heeft de moeder ernstige gezondheidsklachten. Uit het GGD-advies blijkt dat er geen objectieve verklaring te vinden is voor haar klachten. Volgens de vrouw wil dit niet zeggen dat er geen verband kan zijn tussen haar klachten en de zendmasten. Zij stelt dat zij zou kunnen lijden aan elektrische hypersensitiviteit en dat de gemeente haar dan ook het voordeel van de twijfel had moeten geven. De rechter ziet dit anders. De GGD-arts heeft de beschikbare medische informatie in zijn beoordeling betrokken en geconcludeerd dat er geen grond is voor een medische verhuisindicatie. Over elektrische hypersensitiviteit bestaan geen wetenschappelijk onderbouwde adviezen en richtlijnen. De gemeente mocht daarom het GGD-advies volgen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3135

Bestuur - Voorschot op bijstandsuitkering vanwege coronacrisis

29 juni - De gemeente moet een vrouw uit Amsterdam voorschotten voor een bijstandsuitkering betalen, omdat zij niet aanmerking komt voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers, het steunpakket voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële nood verkeren. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. De vrouw werkt als zelfstandig cateraar en heeft tijdens de coronacrisis een bijstandsaanvraag gedaan. De gemeente heeft haar aanvraag afgewezen omdat de vrouw gebruik zou kunnen maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. De vrouw komt daar echter niet voor in aanmerking, omdat zij niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De gemeente had de aanvraag daarom niet mogen afwijzen. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3155

Bestuur - CIZ teruggefloten, vrouw mag in zorginstelling blijven

1 juli - Een 23-jarige vrouw mag blijven wonen en begeleiding ontvangen in de zorginstelling waar zij nu verblijft, omdat het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) de indicatie voor haar zorgprofiel onterecht heeft verlaagd. Zo oordeelt de voorzieningenrechter. De vrouw ontving in het verleden verschillende indicaties voor zorg en begeleiding op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Toen deze wet overging in de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is haar toenmalige indicatie overgezet. De vrouw behoort tot de groep mensen waarvoor is afgesproken niet opnieuw naar indicatie te kijken. Alleen als er een verbetering  in de gezondheidssituatie optreedt kan de indicatie herzien worden. Het CIZ had weliswaar medische adviezen ingewonnen en onderzoek verricht naar de zorgbehoefte van de vrouw om de indicatie te verlagen, maar bij dit onderzoek is het CIZ uitgegaan van onjuiste criteria. Het is aan het CIZ om aan te tonen dat er sprake is van een betere gezondheidssituatie van de vrouw en daarin is zij niet geslaagd.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3223

​Kanton - Hotel mocht werkneemster die jokte over ziek zijn ontslaan

18 juni - Een hotel in Amsterdam-West mocht een assistent hotelmanager die meerdere keren in strijd met de waarheid doorgaf dat zij ziek was op staande voet ontslaan. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Zij meldde dat zij de griep had maar uit Whatsapp-berichten die op haar werklaptop te zien waren, bleek dat zij niet ziek was en toen elders heeft gesolliciteerd. De werkneemster stelde dat de werkgever die berichten niet had mogen lezen en dat haar ontslag onterecht was omdat zij wel ziek was. Dat onderbouwde zij echter niet. Dat zij niet wist dat de Whatsapp-berichten op haar telefoon ook leesbaar waren op haar werklaptop die een collega later gebruikte, betekent niet dat de werkgever die berichten niet mocht lezen. De werkneemster heeft daar zelf een bijdrage aan geleverd door Whatsapp op de (werk)laptop te installeren. Zij krijgt ook geen transitievergoeding omdat zij ernstig verwijtbaar handelde.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3222

Civiel - Vrouw moet sociale huurwoning ontruimen om illegale prostitutie

2 juli - Een vrouw moet haar sociale huurwoning in Amstelveen ontruimen, omdat de woning tijdens haar afwezigheid gebruikt werd voor illegale prostitutie. Zij trok samen met haar kinderen rond de kerstdagen bij haar moeder in, om voor haar te zorgen. Ze gaf de sleutels af aan een vriend, zodat hij haar post uit de brievenbus kon halen en keek daarna niet meer naar haar woning om. Na klachten van omwonenden constateerden toezichthouders van de gemeente en de politie in februari de aanwezigheid van prostituees in de woning. Dat zij de sleutel heeft afgestaan en de woning vervolgens niet meer in de gaten heeft gehouden komt voor haar risico. De voorzieningenrechter oordeelt dan ook dat Eigen Haard illegale prostitutie in een sociale huurwoning niet door de vingers hoeft te zien.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2020:3260

Uitspraken