Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 08 januari 2018

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteren we een aantal belangrijke en meest opvallende zaken per rechtsgebied. Deze week 8 uitspraken.

Straf - Celstraf voor diefstal en vernieling enkelband

2 januari - Een 20-jarige man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf voor diefstal van sigaretten uit een supermarkt en moet in totaal bijna 7.000 euro schadevergoeding betalen voor de vernielingen aan de rolluiken van de winkel en een geldwisselautomaat. Ook is hij veroordeeld voor de vernieling van zijn enkelband, waardoor hij langere tijd onvindbaar voor de reclassering. In de straf weegt mee dat de man al eerder is veroordeeld voor vermogensdelicten. Volgens de reclassering is hij niet gemotiveerd mee te werken aan toezicht.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:9

Straf - Tbs met dwangverpleging voor mishandeling met glas

2 januari - Een 41-jarige man krijgt tbs nadat hij zonder enige aanleiding een man in een Amsterdams café met een bierglas in zijn gezicht sloeg. Ook moet hij het slachtoffer, dat blijvende littekens in het gezicht heeft, ruim 3.900 euro schadevergoeding betalen. De man weigerde zich te laten onderzoeken door psychiater en psycholoog. Uit ouder psychologisch onderzoek kon worden afgeleid dat de man persoonlijkheidsstoornissen had. De mogelijkheden van de reclassering om de verstandelijk beperkte man te laten behandelen voor zijn (alcohol)verslaving waren uitgeput. Het feit werd gepleegd terwijl hij op weekendverlof was van een eerder opgelegde maatregel voor stelselmatige daders (ISD) en de daarbij opgelegde voorwaarden overtrad. De man moet worden behandeld voordat hij kan terugkeren in de maatschappij aldus de rechtbank.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:10

Bestuur - Rumoer restaurant binnen de normen

29 december - Het geluidsniveau dat Restaurant Spingaren aan de Herengracht, voorheen Belgisch Restaurant Lieve, produceert blijft binnen de geldende normen. De gemeente Amsterdam hoeft daarom geen aanvullende eisen te stellen aan het geluidsniveau, zo heeft de rechtbank geoordeeld. Buurtbewoners hadden om deze aanvullende eisen verzocht, omdat zij geluidsoverlast van het restaurant ervaren. Zij hebben last van de stemmen van de restaurantbezoekers en van het geluid dat wordt veroorzaakt door het motorisch openen en sluiten van de dakramen van het restaurant. De gemeente heeft het verzoek van de buurtbewoners niet ingewilligd, omdat uit twee akoestische rapporten blijkt dat het geluidsniveau binnen de geldende normen blijft en er geen overtredingen zijn geconstateerd. De rechtbank is het daar mee eens. Dit wil niet zeggen dat de buurtbewoners geen overlast kunnen ervaren, maar wel dat de gemeente in redelijkheid het verzoek van de buurtbewoners heeft kunnen weigeren.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:9793

Bestuur - Schapen blijven grazen op de schansen in Weesp

4 januari - De staatssecretaris van Economische zaken hoefde niet op te treden tegen de pilot van gemeente Weesp om schaapskuddes op de schansen te laten grazen. Dat heeft de  rechtbank geoordeeld. De Stichting Flora en Fauna probeerde het grazen te verhinderen omdat zij menen dat dit het leefgebied van vele verschillende beschermde diersoorten zal verstoren. De rechtbank heeft - op basis van ecologisch onderzoek - geconstateerd dat er minder beschermde diersoorten op de schansen voorkomen dan de stichting beweert. Daarbij wordt de begrazing geleid door een herder, die telkens kijkt of er beschermen diersoorten in het te begrazen gebied zijn. Dat de stichting een dode ringslang op de schansen heeft aangetroffen, maakt niet dat gevreesd moet worden dat de schapen ringslangen zullen vertrappen. Ook blijkt nergens uit dat deze ringslang het slachtoffer is geworden van de grazende schaapskudde.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:25

Kanton - Afgebroken kronen door eigen schuld

5 december - De tandartsen van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (Acta) deden gewoon goed hun werk. Een patiënte moet van de kantonrechter daarom haar openstaande rekening (1628 euro) en de incassokosten (336 euro) alsnog betalen. De patiënte weigerde dat: zij vond dat haar behandelingen niet goed waren uitgevoerd, mede doordat zij naar eigen zeggen steeds leerling-tandartsen uit het buitenland kreeg toegewezen. Dat klopt niet: alle behandelingen werden uitgevoerd door afgestudeerde tandartsen (die vanwege de goede reputatie van de Acta deels uit het buitenland kwamen) onder begeleiding van ervaren specialisten. Dat de geplaatste kronen afbraken, is haar eigen schuld: zij weigerde zelf deze tijdelijke kronen te laten vervangen door definitieve exemplaren. De vrouw annuleerde alle 18 afspraken die mede daarvoor werden gemaakt.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2017:9869

Kanton - Niet meegewerkt aan reïntegratie dus geen loon

4 januari - Een advocatenkantoor in Amsterdam mocht de loondoorbetaling van een secretaresse die niet meewerkte aan haar reïntegratie staken. Het advocatenkantoor staakte de loondoorbetaling in oktober 2017 omdat zij niet reïntegreerde terwijl de bedrijfsarts vond dat zij dat wel kon. De secretaresse verweet het advocatenkantoor dat zij haar te veel onder druk zette om te reïntegreren; daardoor zou zij alsnog recht hebben op loondoorbetaling. Dat verwijt heeft zij echter onvoldoende onderbouwd.  Het deskundigenoordeel van het UWV ondersteunde het advies van de bedrijfsarts. Dat deskundigenoordeel liet weliswaar erg lang op zich wachten, maar dit maakt niet dat de secretaresse daarom recht had op loon. De secretaresse heeft bovendien geen andere stukken ingebracht waaruit blijkt dat het advies van de bedrijfsarts niet klopte. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2018:24

Civiel - Uitgebrande Bentley: garage aansprakelijk

3 januari - Een autoschadeherstelbedrijf waar brand uitbrak, is aansprakelijk voor de schade aan een Bentley die daar stond. En de verzekeraar van het garagebedrijf, Aegon, moet die schade van bijna 150.000 euro vergoeden. Dat heeft de rechtbank bepaald. Precies in de nacht voordat de eigenaar zijn Bentley zou komen ophalen, brak er brand uit bij het schadeherstelbedrijf waar zijn auto stond. Het herstelbedrijf wees de aansprakelijkheid daarvoor af: zij zouden niet tekort zijn geschoten in de nakoming van hun overeenkomst de Bentley slechts ‘in bewaring te hebben’. De rechter oordeelt anders: de garage is wel degelijk aansprakelijk voor de auto’s die daar gestald staan.

Deze uitspraak wordt later deze week gepubliceerd

Civiel - Amsterdamse notaris blijft geschorst

4 januari - De Amsterdamse notaris die op 8 december 2017 werd geschorst, mag niet terug aan het werk. De Kamer voor het notariaat in het ressort Amsterdam heeft de schorsing namelijk bevestigd. De notaris mag niet meer op zijn kantoor komen en hij mag zijn rekeningen en het computersysteem niet meer gebruiken. Het Bureau Financieel Toezicht had deze ordemaatregelen geëist: de toezichthouder had ernstige verdenkingen dat de notaris anderen zou gaan benadelen. Bij de notaris is een aanzienlijk tekort op de derdengeldenrekening (waar geld van cliënten wordt bewaard) geconstateerd. Met deze maatregelen moet verdere schade aan de belangen van derden worden voorkomen.

Deze uitspraak wordt binnenkort gepubliceerd op tuchtrecht.nl

Uitspraken

Meest gelezen berichten