Laden...

Het oordeel van de rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Het oordeel van de rechter
Amsterdam, 08 maart 2021

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Deze week hebben we 8 van de belangrijkste en meest opvallende zaken per rechtsgebied geselecteerd.

Straf - Vrijspraak van rol bij dood van man in boot in gracht

4 maart  - Een 28-jarige man is vrijgesproken van doodslag en dood door schuld op een man in een boot op 1 juli 2020 op de Kloveniersburgwal. Zij gebruikten de kajuit als slaapplaats toen er brand ontstond. De 28-jarige man verklaarde dat hij die ontdekte toen hij wakker werd. Hij probeerde het vuur te doven en de ander te wekken, hetgeen niet lukte. Daarna klom hij uit de kajuit en deed hij het luik een paar keer open en dicht, waarbij hij naar de ander riep. Uiteindelijk sloot hij het luik en liep weg zonder hulp in te schakelen. Omdat ondanks uitgebreid onderzoek met onvoldoende zekerheid is vast te stellen of de ander nog leefde op het moment dat de 28-jarige man wakker werd en dus niet kan worden vastgesteld dat verdachte enige betrokkenheid had bij diens dood wordt de 28-jarige man vrijgesproken. Ook wordt hij vrijgesproken van diefstal van een jas. 

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:826

Straf - Vrijspraak van wapenhandel en wapenbezit

5 maart - Een 30-jarige man is vrijgesproken van wapenhandel in augustus en september 2020 in Amsterdam. Net als de officier van justitie oordeelt de rechtbank dat het dossier daarvoor onvoldoende bewijs bevat, omdat de rechtbank op grond van het dossier niet kan vaststellen dat daadwerkelijk wapens zijn overgedragen. Dat hij in tapgesprekken en Telegramberichten over de aan- en verkoop van wapens sprak, is belastend, maar verandert daar niets aan. Anders dan de officier van justitie acht de rechtbank ook wapenbezit niet bewezen. Uit politieonderzoek bleek weliswaar dat de man veel foto’s van wapens op zijn telefoon had maar hij verklaarde dat die uit de Telegram-app kwamen. Dat blijkt ook uit het proces-verbaal. Bij gebrek aan ander bewijs wordt hij daarom vrijgesproken van wapenbezit.

lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:858

Bestuur - Niet KvK-geregistreerd? Geen recht op Tozo-uitkering

26 februari - Een zzp’er die als wedstrijdmakelaar bij de FIFA werkt, heeft geen recht op een uitkering op basis van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo), omdat hij niet in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) staat ingeschreven als zelfstandige. Ook moet hij de voorschotten van zo’n 3000 euro die al aan hem zijn verstrekt, terugbetalen. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Een harde eis om recht te hebben op Tozo is namelijk dat je bij de KvK staat ingeschreven. De overheid heeft dat expliciet van belang geacht om te controleren of mensen zelfstandige zijn. Dat deze wedstrijdmakelaar een licentie van de FIFA heeft, maakt daarin geen verschil. De Tozo kent geen mogelijkheid om van deze eis af te wijken.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:747

Bestuur - Nachtelijke tramwerkzaamheden gestaakt

1 maart - Werkzaamheden aan het project De Nieuwe Zijde, waarmee de Nieuwezijds Voorburgwal autoluw wordt gemaakt en de trambaan wordt vernieuwd, mogen niet meer ‘s nachts plaatsvinden. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. De gemeente had een ontheffing verleend aan het Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) en aan bouwbedrijf KWS om tussen 4 januari en 1 juni 2021 ’s nachts aan het werk te kunnen. Omwonenden maakten bezwaar omdat zij geluidshinder ervaren door de werkzaamheden. Omdat onduidelijk is waarom de werkzaamheden niet overdag kunnen plaatsvinden en omdat er geen rekening is gehouden met het effect hiervan op de omwonenden, oordeelt de voorzieningenrechter dat de werkzaamheden ’s nachts niet meer mogen. Als de gemeente aannemelijk maakt dat zij voldoende inspanningen verricht om de overlast te beperken, dan kunnen de nachtelijke werkzaamheden worden hervat.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:801

Kanton - Straatcoach ten onrechte op staande voet ontslagen

25 februari - Een stichting die jeugdoverlast in Amsterdam aanpakt, heeft een straatcoach in september 2020 ten onrechte op staande voet ontslagen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Volgens de stichting zweeg en loog de straatcoach over een incident waarbij hij en zijn collega op 22 januari 2020 waren betrokken en waarbij zijn collega een doelgroepjongere had geslagen. Volgens de stichting had de straatcoach daarbij ook zelf geprobeerd die jongere te slaan. Daar gaat de kantonrechter niet in mee. Daarbij weegt mee dat beide straatcoaches aangifte deden van bedreiging en camerabeelden de verklaring van de straatcoach, dat hij niet had gezien dat zijn collega had geslagen en dat hij zelf niet had geprobeerd te slaan, grotendeels ondersteunen. Als goed werkgever had de stichting zich over het incident moeten laten informeren en de straatcoaches bijstand en nazorg moeten bieden. De stichting moet onder meer een billijke vergoeding van 5.000 euro bruto en een transitievergoeding van ruim 1.400 euro bruto betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:829

Kanton - Consument krijgt geld terug voor nooit ontvangen munt

26 februari - Een verkoper van een unieke munt moet de koper 860 euro terugbetalen omdat die de unieke munt die hij kocht, nooit per post heeft ontvangen. De verkoper handelde bedrijfsmatig, omdat hij in 10 jaar tijd ongeveer 1000 producten verkocht. Daardoor wordt de koper, die consument is, extra beschermd. De verkoper stelde dat het aan PostNL te wijten was dat de munt nooit is aangekomen en dat die een bezorgplicht heeft. Daar gaat de kantonrechter niet in mee. De verkoper blijft verantwoordelijk voor de munt tot het moment van aflevering aan de koper. Omdat het om een unieke munt gaat, kan hij geen ander exemplaar leveren en is de koopprijs terugbetalen de enige optie.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:830

Civiel - School niet aansprakelijk voor studievertraging leerling

26 februari - Een instelling voor openbaar speciaal onderwijs is niet aansprakelijk voor de studievertraging die een 15-jarige leerling heeft opgelopen. Dat heeft de kantonrechter bepaald in een procedure die de moeder van de jongen tegen de onderwijsinstelling had aangespannen. De moeder verweet de instelling dat het na de toelating van haar zoon in november 2018 nog tot februari 2019 heeft geduurd voordat het onderwijs van start ging, waardoor haar zoon uiteindelijk het jaar over moest doen. De kantonrechter is het met de moeder eens dat de onderwijsinstelling niet voortvarend heeft gehandeld. Toch draait die niet op voor de studievertraging, omdat de jongen ook bij een voortvarende aanpak te laat zou zijn ingestroomd om het lopend schooljaar nog te kunnen halen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:857

Civiel - Schoonmaakwerkzaamheden worden niet hervat

4 maart - Vijf vestigingen van Burger King en hun nieuwe eigenaar hoeven het schoonmaakcontract met schoonmaakbedrijf Nizza niet na te komen. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. Er kan namelijk niet worden vastgesteld dat zij partij zijn bij het contract dat Burger King en Nizza in 2019 hebben gesloten. In de overeenkomst is namelijk niets over de vijf vestingen vermeld, behalve het aantal schoonmaakuren. Dat bij de aandelenoverdracht tussen de oude en nieuwe eigenaar van de vijf vestigen het schoonmaakcontract door de nieuwe eigenaar is overgenomen, kan ook niet worden vastgesteld. Van een contractovername is dus niet gebleken. Dit betekent dat de schoonmaakwerkzaamheden niet kunnen worden hervat en Nizza zich voor eventuele genoegdoening tot Burger King moet richten.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:880

Uitspraken