Laden...

Rechtbank en universiteit gaan Europees strafrecht onderzoeken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Nieuws > Rechtbank en universiteit gaan Europees strafrecht onderzoeken
Amsterdam, 29 januari 2016


De rechtbank Amsterdam en de Universiteit Maastricht gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de doorwerking van het Europese strafrecht in de Nederlandse rechtsorde.

Het recht van de Europese Unie wordt grotendeels uitgevoerd door de nationale rechters. Nationale rechters zien zich daarbij in toenemende mate geconfronteerd met problemen rond de doorwerking van Europese strafrechtelijke wetgeving in het nationale straf(proces)recht.

Internationale Rechtshulpkamer

De Internationale Rechtshulpkamer (IRK) is één van de weinige nationale rechterlijke instanties die zich uitsluitend bezig houden met de toepassing van het strafrecht van de Europese Unie, met name het Kaderbesluit over het Europese Aanhoudingsbevel (EAB) (2002/584/JBZ).

Op basis van een Europees aanhoudingsbevel (EAB) kunnen Europese lidstaten een verzoek doen tot overlevering van verdachten en veroordeelden. Verzoeken tot overlevering van  verdachten tussen lidstaten worden in Nederland uitsluitend beoordeeld door de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank Amsterdam.
Er is geen beroep tegen deze uitspraken mogelijk.

Sinds de invoering van de EAB in 2004 heeft de IRK veel kennis en ervaring opgedaan met de doorwerking van het Europese strafrecht in de Nederlandse rechtsorde.
De IRK heeft recent ook een aantal prejudiciële vragen aan het Europees Hof van Justitie gesteld over de interpretatie van het Kaderbesluit.

Wisselwerking

Die kennis en ervaring wil de rechtbank benutten door zelf wetenschappelijk onderzoek te doen naar de wisselwerking tussen Europese strafrechtelijke regelgeving en de nationale strafrechtspraktijk. De rechtbank verkent de mogelijkheden om dat onderzoek uit te voeren in samenwerking met Marc de Werd, hoogleraar Europese Rechtspleging, en André Klip, hoogleraar straf(proces)recht en grensoverschrijdende aspecten van het strafrecht. De samenwerkingspartners willen knelpunten signaleren en oplossingen aandragen. Dit moet bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het Europees strafrecht en rechtsvergelijkend onderzoek.

Uitspraken