Laden...

Team kort geding

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtsgebieden > Civiel recht > Team kort gedingAanvraag kort geding

Een datum voor een kort geding kan in beginsel alleen worden verkregen door indiening van een aanvraagformulier, als bedoeld in het Procesreglement, met een conceptdagvaarding in enkelvoud Op dit formulier dient het BAR-nummer van de advocaat vermeld te worden. Zolang geen aanvraagformulier met conceptdagvaarding is ontvangen, zal geen zittingsdatum worden vastgesteld. Dit geldt ook voor spoedzaken. In zeer urgente zaken is hierop een uitzondering mogelijk, zie hierna onder 'Spoedspoed-kortgedingzaken'.

Het aanvraagformulier met conceptdagvaarding kan op de volgende manier worden ingediend:

Via Digitale Toegang

Let op: start u met uw A-pas het kort geding? Dan bent u de enige die toegang heeft tot het digitaal dossier. U kunt een collega of medewerker machtigen om ook toegang te hebben.
U logt in met uw advocatenpas of -app.

Inloggen Mijn Rechtspraak

Na inloggen:

  • Kies 'Nieuwe zaak indienen' en vul de gevraagde gegevens in.
  • Upload de pdf van de aanvraag kort geding.
  • Voeg de concept-dagvaarding en eventuele andere bijlagen toe.

Klik op de knop Bericht versturen om uw aanvraag en de bijlagen in te dienen.

Let op: 

  • Bijlagen en producties uploadt u als afzonderlijke pdf-bestanden in Mijn Rechtspraak. Dit kunnen alleen pdf/a-bestanden zijn. Een bestand kan tot 25 MB groot zijn.
  • Audio- en videobestanden verstuurt u via Veilig Mailen. In Mijn Rechtspraak uploadt u dan een bericht waarmee u de rechtbank dat laat weten.

Indieningsnummer

Na het indienen ziet u direct een ontvangstbevestiging met datum en tijd van indienen en het indieningsnummer. Indien u een aanvraag via Digitale Toegang indient, is het niet nodig deze ook nog per post of in persoon aan te leveren.


Telefoonnummers en e-mailadressen

Kort gedingen

Voor informatie over kort gedingen kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met de griffie van het Team Kort geding op nummer
088 361 14 08. In zeer spoedeisende gevallen kunt u buiten kantooruren (ook tijdens weekenden en feestdagen) bellen met de meldkamer (088 361 14 00). Zie hierna ook onder 'Superspoed-kort geding zaken'.

E-mailadres kort gedingen: kortgedingciviel.rb-ams@rechtspraak.nl 

Beslagrekesten

Voor informatie over beslagrekesten kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur telefonisch contact opnemen met de griffie op nummer 088 361 14 15. In zeer spoedeisende gevallen kunt u buiten kantooruren bellen met de meldkamer (088 361 14 00).

E-mailadres beslagrekesten: beslagrekesten.rb-ams@rechtspraak.nl 

Spoedspoed-kortgedingzaken

Dit zijn kortgedingzaken die dezelfde week of zelfs nog dezelfde dag/avond/nacht moeten worden behandeld (bijvoorbeeld verbod uitzending tv-programma en onrechtmatige publicatie). In dergelijke gevallen neemt u telefonisch contact op met de griffie om de zaak aan te kondigen, via nummer 088 361 14 08. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de meldkamer van de rechtbank Amsterdam op het nummer 088 361 14 00 (dag en nacht bereikbaar). Belt u tijdens kantooruren, dan kunt u alvast met de griffie overleggen over een datum en een tijdstip.  

De conceptdagvaarding dient dan nog wél zo spoedig mogelijk te worden aangeleverd! Een definitieve datum en tijdstip wordt pas verstrekt als er een conceptdagvaarding binnen is. U kunt tijd besparen indien u met de gedaagde partij overeenkomt dat deze vrijwillig (dus zonder dat de dagvaarding betekend hoeft te worden) verschijnt. Uiteraard zal dit lang niet altijd mogelijk zijn. U dient er dan zeker van te zijn dat de gedaagde partij door de deurwaarder per exploot kan worden opgeroepen voor de behandeling. In het geval van superspoed-zaken zal verkorting van de dagvaardingstermijn worden gegeven.

Dagvaarden

Nadat een kort geding is aangevraagd en de datum van de behandeling aan de advocaat van de eisende partij is meegedeeld, dient de dagvaarding zo snel mogelijk te worden betekend.

Partijen kunnen ook anders overeenkomen. Bijvoorbeeld dat gedaagde vrijwillig, dus zonder betekening van de dagvaarding, verschijnt. De wettelijke dagvaardingstermijn is ten minste één week (7 dagen). Daarbij zijn niet inbegrepen de dag waarop het exploot wordt betekend en de dag waarop de behandeling van het kort geding zal plaatsvinden. Er moet dus sprake zijn van 7 'schone' dagen. U kunt verzoeken om verkorting van de reguliere dagvaardingstermijn. Zie hiervoor:

 

Indienen stukken

Standaard wordt uitgegaan van een zittingsduur van één uur. Dit betekent dat elke partij ten hoogste 20 minuten heeft om haar standpunt in eerste termijn toe te lichten. Om een langere zittingsduur dient uitdrukkelijk en gemotiveerd te worden verzocht.

In zaken betreffende het personen- en familierecht vindt de behandeling in beginsel achter gesloten deuren plaats. De dagvaardingen worden ook niet opgenomen in de 'Persmap'. 

De zittingen

Standaard wordt uitgegaan van een zittingsduur van één uur. Dit betekent dat elke partij ten hoogste 20 minuten heeft om haar standpunt in eerste termijn toe te lichten. Om een langere zittingsduur dient uitdrukkelijk en gemotiveerd te worden verzocht.

In zaken betreffende het personen- en familierecht vindt de behandeling in beginsel achter gesloten deuren plaats. De dagvaardingen worden ook niet opgenomen in de 'Persmap'. Zij kunnen in tweevoud worden aangeleverd.

Incasso kort geding

De incassozittingen vinden plaats elke dinsdag om 10.00 uur. Het moet daarbij gaan om een onbetwiste geldvordering van meer dan € 25.000,-. Voor meer informatie over de incassozittingen kunt u contact opnemen via 088 361 14 15.

 

Afgifte kortgedingvonnissen

Kortgedingvonnissen worden op de dag van de uitspraak via Digitale Toegang aan de advocaten verzonden. De originele grossen van uitspraken worden eveneens op die dag per post aan de advocaten verstuurd. In persoon of bij gemachtigde verschenen gedaagden ontvangen het vonnis per post.

Bij uitzondering worden de uitspraken in spoedzaken via de centrale balie afgegeven. Dit gebeurt alleen met instemming van de rechter of de griffier. Het verzoek om toestemming kan gedaan worden op de zitting of via de administratie van het team.

Derden, onder wie de pers, kunnen afschriften van vonnissen verkrijgen via de afdeling Voorlichting & Communicatie. Hiertoe mailt u uw verzoek naar  info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl

 

Persregeling

Journalisten kunnen bij de Centrale Balie onder embargo informatie inzien over komende kort gedingen. Hiervoor ligt elke vrijdag vanaf 11.00 uur een map ter inzage met daarin de eerste pagina’s van de (concept-)dagvaardingen voor de kort gedingen die de week daarop worden behandeld. Op de dag van behandeling kan de gehele (concept)dagvaarding worden ingezien. De (concept)dagvaardingen mogen niet worden gekopieerd. Deze persregeling is niet van toepassing op zaken op het gebied van personen-, familie- en jeugdrecht en andere zaken die op wettelijke gronden achter gesloten deuren worden behandeld.

Slechts journalisten in het bezit van een officiële perskaart krijgen inzage. In verband met de privacy van partijen dient de pers behoedzaam om te gaan met de verstrekte gegevens. Op alle informatie rust een embargo tot het moment waarop de openbare behandeling van een kort geding is gestart.

Op een gemotiveerd verzoek daartoe van de advocaat van de eisende en/of gedaagde partij, kan de voorzieningenrechter bepalen dat een (concept)dagvaarding niet in de persmap wordt gevoegd.

Verzoekschriften aan de voorzieningenrechter

Alleen een advocaat kan verzoekschriften bij de voorzieningenrechter indienen. Verwezen wordt naar het Landelijk Procesreglement Verzoekschriftprocedures rechtbank sector civiel handel/voorzieningenrechter.

 

Beslagrekesten

Verwezen wordt naar de Beslagsyllabus (pdf, 911,7 KB).

Beslagrekesten kunnen in enkelvoud via Digitale Toegang worden ingediend.

Vragen over verzoekschriften kunt u op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur stellen via telefoonnummer 088 361 14 15. Alleen in zeer spoedeisende gevallen kunt u buiten kantooruren contact opnemen via 088 361 14 00.

 

Indienen/ophalen

De grosse die de rechtbank verstrekt, wordt via Digitale Toegang naar de advocaat verstuurd en vervolgens nog per reguliere post toegezonden. De producties worden niet geretourneerd. U dient deze zelf aan de grosse te hechten.

Voor de beslagrekesten geldt dat wanneer u een originele grosse per post verlangt, u hiervoor een schriftelijk en gemotiveerd verzoek kunt indienen. Mocht de rechtbank hierop positief beslissen, volgt toezending per post.

In zeer spoedeisende gevallen kan, na gemotiveerd verzoek, worden afgeweken van deze hoofdregel. Uiteraard kan uitstel ontstaan indien vragen rijzen over het ingediende verzoek en nadere informatie wordt verlangd..

 

Griffierecht

De griffierechten kunt u vinden op deze pagina.

Het griffierecht voor een beslagrekest wordt aangemerkt als een verzoekschrift van onbepaalde waarde.