Laden...

Uitlevering van 66-jarige man aan Rwanda met als doel strafvervolging ontoelaatbaar verklaard

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Uitlevering van 66-jarige man aan Rwanda met als doel strafvervolging ontoelaatbaar verklaard
Den Haag, 09 november 2022

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in een zaak waarbij de Rwandese autoriteiten hebben verzocht om uitlevering van een 66-jarige man die in Nederland woont, om hem in Rwanda te kunnen vervolgen voor betrokkenheid bij de genocide en misdrijven tegen de menselijkheid in Rwanda in de periode van 6 april 1994 – 14 juli 1994. 

Op basis van het dossier en openbare bronnen is de rechtbank van oordeel dat momenteel objectief gerechtvaardigde twijfels bestaan over de rechterlijke onafhankelijkheid in Rwanda in geval van berechting van (prominente) politieke opponenten van het regime. Dit vanwege het risico van politieke inmenging in die berechting. In rapporten van de VN en mensenrechtenorganisaties worden meerdere recente zaken genoemd waarin politieke tegenstanders van het regime geen eerlijk proces kregen. Ook is daarin te lezen dat leden van de oppositie in Rwanda te maken kunnen krijgen met bedreiging, verdwijning en vervolging.

De opgeëiste persoon is een voormalig hooggeplaatste militair in het toenmalige Rwandese leger en is ook na zijn emigratie naar Nederland in de belangstelling van de Rwandese overheid gebleven. Hij is politiek actief geworden in een politieke partij die door de Rwandese overheid een terroristische organisatie wordt genoemd. Daarna werd tegen hem door de Rwandese autoriteiten een arrestatiebevel uitgevaardigd.

De rechtbank is van oordeel dat door de opgeëiste persoon voldoende concreet is onderbouwd dat hij door zijn uitlevering zal worden blootgesteld aan het risico van een flagrante schending van het hem toekomende recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht. De uitlevering aan Rwanda is daarom ontoelaatbaar verklaard.

Uitspraken