Laden...

Uitspraken voorzieningenrechter over aan Chemours opgelegde lasten onder dwangsom

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Uitspraken voorzieningenrechter over aan Chemours opgelegde lasten onder dwangsom
Den Haag, 22 december 2023

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft op 22 december 2023 twee uitspraken gedaan in de verzoeken om een voorlopige voorziening van Chemours. Chemours heeft de voorzieningenrechter verzocht twee lasten onder dwangsom te schorsen die door de provincie Zuid-Holland aan haar zijn opgelegd. De voorzieningenrechter wijst één verzoek toe en één verzoek af.

De besluiten

In het besluit van 30 augustus 2023 heeft de provincie Zuid-Holland aan Chemours een last onder dwangsom opgelegd omdat Chemours de stof trifluorazijnzuur (TFA) op het gemeentelijk riool heeft geloosd.

In het besluit van 5 december 2023 heeft de provincie Zuid-Holland een last onder dwangsom opgelegd omdat Chemours bij het onderhoud van een opslagbol meer HCFK-22 zou hebben uitgestoten dan is vergund.

In beide gevallen heeft de provincie Zuid-Holland besloten dat Chemours deze overtredingen moet beëindigen en dat zij anders een dwangsom moet betalen.

De verzoeken

Chemours heeft tegen deze besluiten bezwaar gemaakt en heeft de voorzieningenrechter verzocht om de besluiten te schorsen.

Uitspraak TFA – besluit 30 augustus 2023

Het verzoek van Chemours dat betrekking heeft op het besluit over TFA is door de voorzieningenrechter afgewezen. Dit betekent dat Chemours geen gelijk krijgt. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het lozen op het riool van TFA niet is vergund en Chemours hierdoor een overtreding begaat. De voorzieningenrechter ziet in wat Chemours naar voren heeft gebracht, geen reden om dit besluit te schorsen. Dit betekent dat Chemours de lozing van TFA moet beëindigen. Als zij dat niet doet, moet zij een dwangsom betalen van € 125.000,- per overtreding tot een maximum van € 1.250.000,-.

Uitspraak HCFK-22 – besluit 5 december 2023

Het verzoek van Chemours dat betrekking heeft op het besluit over HCFK-22 is door de voorzieningenrechter toegewezen. Dit betekent dat Chemours gelijk krijgt. De voorzieningenrechter is van oordeel dat geen sprake is van een overtreding. De provincie Zuid-Holland vindt dat de HCFK-22 die vrijkomt bij het onderhoud van de opslagbol valt onder de zogeheten vergunde jaarvracht. De voorzieningenrechter oordeelt dat Chemours terecht heeft gesteld dat dit niet het geval is. Er is daarom geen sprake van een overtreding van het door de provincie Zuid-Holland genoemde vergunningvoorschrift over de jaarvracht. De voorzieningenrechter heeft daarom het besluit geschorst tot na de beslissing op bezwaar.

Voorlopig oordeel

Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

Uitspraken