Laden...

Vordering van Van Laarhoven tot schorsing van zijn detentie afgewezen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Vordering van Van Laarhoven tot schorsing van zijn detentie afgewezen
Den Haag, 24 januari 2020

Aan Van Laarhoven is in Thailand een onherroepelijke gevangenisstraf van 75 jaar ofwel 20 jaar effectief opgelegd. Hij zat sinds 23 juli 2014 in Thailand gedetineerd. Op grond van  een verdrag tussen Nederland en Thailand is hij op  15 januari 2020 door de Thaise autoriteiten overgedragen aan Nederland en moet hij in Nederland zijn straf – die naar Nederlandse maatstaven is bepaald op 10 jaar en 8 maanden – verder uit zitten. Daarom kan van de Staat kan niet worden verwacht hij onmiddellijk dan wel kort na zijn overbrenging naar Nederland Van Laarhoven eenzijdig in vrijheid stelt.

Voortzetting detentie onrechtmatig

Volgens Van Laarhoven is voortzetting van de detentie echter onrechtmatig, omdat volgens een rapport van de Ombudsman  overheidsinstanties onzorgvuldig hebben gehandeld bij hun optreden in Thailand. Voor zover de rechter in een nog te voeren bodemprocedure tot het oordeel komt dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld en dat daarom ook de detentie onrechtmatig is, zullen de negatieve gevolgen voor Van Laarhoven zich laten vertalen in de vorm van een schadevergoeding.

Gratieverzoek

Daarnaast stelt Van Laarhoven zich op het standpunt dat het hoogst waarschijnlijk is dat zijn gratieverzoek wordt toegewezen. Het is echter maar zeer de vraag of Van Laarhoven in zijn verzoek tot gratie kan worden ontvangen. Op grond van het verdrag kan namelijk niet worden uitgesloten dat Thailand het recht om gratie te verlenen aan Van Laarhoven uitsluitend aan zichzelf heeft voorbehouden. Een kort geding procedure leent zich niet voor beantwoording van die vraag. Daarvoor dient de gratieprocedure.

Vordering afgewezen

Voor klachten over het medisch beleid binnen de gevangenis of een verzoek om strafonderbreking voor medisch onderzoek of om een andere reden dient Van Laarhoven de daarvoor in de Penitentiaire beginselenwet en Penitentiaire maatregel voorgeschreven procedure te volgen. De vordering van Van Laarhoven is daarom afgewezen.

Uitspraken