Vrijspraak voor Sterigenics en geen strafrechtelijke vervolging voor gemeente Zoetermeer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Den Haag > Nieuws > Vrijspraak voor Sterigenics en geen strafrechtelijke vervolging voor gemeente Zoetermeer
Den Haag, 20 februari 2018

Het bedrijf Sterigenics Holland B.V. uit Zoetermeer en twee leidinggevenden zijn vandaag door de rechtbank Den Haag vrijgesproken van het opzettelijk nalaten maatregelen te nemen tegen het lozen van Ethyleenoxide. Wel hebben zij in strijd met de vergunning gehandeld. Maar daarvoor zijn zij niet strafbaar. Voor het niet handhaven van deze vergunningsvoorschriften kan de gemeente Zoetermeer zelf niet strafrechtelijk worden vervolgd.

Maatregelen

Het bedrijf dat medische apparatuur en kleding steriliseert heeft in de jaren 2004 tot en met 2009 de uitstootnorm voor Ethyleenoxide (een stof die extra kans op kanker geeft) flink overschreden. Daarnaast werd de stof in strijd met de vergunning ook rechtstreeks in de buitenlucht geloosd.
Het bedrijf heeft steeds maatregelen genomen om de uitstoot te beperken en de problemen met de naverbrandingsinstallatie op te lossen. Dat was echter een langdurig proces met de nodige complicaties die aan het bedrijf niet kunnen worden toegerekend. Daarom volgt vrijspraak.

De vergunning

Het bedrijf heeft in strijd met de vergunning gehandeld. De inspecteur milieu van de gemeente was hiervan op de hoogte en heeft ook toestemming gegeven voor het lozen van de ethyleenoxide rechtstreeks in de buitenlucht. Gezien deze omstandigheden mocht het bedrijf er op vertrouwen dat de gemeente instemde met het overtreden van de voorschriften van de vergunning. Het bedrijf en de toenmalige leidinggevenden zijn daarom niet strafbaar.

De gemeente

De gemeente is nalatig geweest in het handhaven van de vergunning en heeft geen actie ondernomen toen het bedrijf de voorschriften overtrad. Het gaat hierbij om een bevoegdheid tot handhaving die alleen de gemeente heeft. In zo’n situatie is de gemeente strafrechtelijk aansprakelijk als sprake is van een reëel en onmiddellijk levensbedreigend risico voor personen. Er zijn veel rapporten uitgebracht over de gezondheidsrisico’s maar eenduidige conclusies zijn daaruit niet te trekken. De rechtbank heeft dan ook niet kunnen vaststellen dat sprake is geweest van een direct en onmiddellijk levensgevaarlijk risico voor mensen in de omgeving van het bedrijf. De gemeente kan daarom niet strafrechtelijk worden vervolgd.

Uitspraken

Meest gelezen berichten