Laden...

Autoriteit Persoonsgegevens moet meer onderzoek doen naar registratie reisgegevens door de NS

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Autoriteit Persoonsgegevens moet meer onderzoek doen naar registratie reisgegevens door de NS
Arnhem, 17 augustus 2016

Op 16 augustus 2016 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de zaak van een man uit Arnhem tegen de Autoriteit Persoonsgegevens. De rechtbank heeft het beroep van de man gegrond verklaard. Dat wil zeggen dat de rechtbank bepaalde dat de Autoriteit Persoonsgegevens meer onderzoek moet doen naar de manier waarop de NS de persoonsgegevens van haar reizigers verwerkt.

Achtergrond

De man is het er niet mee eens dat reizen met een NS-voordeelurenabonnement alleen mogelijk is met een persoonlijke OV-chipkaart. Op die manier kan de NS nagaan welke reizen iemand allemaal maakt en dat vindt de man een schending van zijn privacy. In de tijd van het papieren treinkaartje was het mogelijk om een voordeelurenabonnement af te sluiten en dan per rit een apart kaartje te kopen. Op die manier waren bij NS wel persoonsgegevens bekend maar werden de reisbewegingen niet geregistreerd. De man is van mening dat deze oude situatie ook nu nog voor de NS te realiseren is. Door dit niet te doen is sprake van schending van de privacy én loopt de anonieme reiziger ook een voordeel mis ten opzichte van mensen die wel een persoonlijke OV-chipkaart hebben. Dit laatste vindt hij discriminatie.

De man had de Autoriteit Persoonsgegevens al eerder gevraagd te onderzoeken of de NS de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft geschonden en zo ja, om hiertegen handhavend op te treden. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eerder bepaald geen aanleiding te zien om handhavend op te treden. Daarop is de man naar de rechter gestapt.

Uitspraak

In de uitspraak die is gedaan, staat centraal het verzoek aan de rechter om te bepalen dat sprake is van schending van de Wet op de bescherming persoonsgegevens en schending van het discriminatieverbod.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat zij een verkennend onderzoek naar het onderwerp heeft gedaan. Zij is van mening dat de Wbp een grondslag geeft voor de verwerking van de reisgegevens door de NS. Namelijk omdat de NS een overeenkomst aangaat met een reiziger en dat nu eenmaal niet kan zonder dat persoonsgegevens bekend zijn.

De rechtbank is van mening dat de Autoriteit Persoonsgegevens dit onderzoek onvoldoende heeft uitgevoerd. De Autoriteit Persoonsgegevens had onder meer onderzoek moeten doen naar andere, minder ingrijpende, mogelijkheden de reisgegevens te registreren.

Dat betekent niet dat het nu mogelijk is om een voordeelabonnement af te sluiten in combinatie met een anonieme OV-chipkaart. De rechtbank heeft de man alleen in het gelijk gesteld als het gaat om het onderzoek dat de Autoriteit Persoonsgegevens moet doen.

Uitspraken