Laden...

Bouw Skaeve Huse Nijmegen kan doorgaan

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Bouw Skaeve Huse Nijmegen kan doorgaan
Arnhem, 20 april 2023

De gemeente Nijmegen mag starten met de bouw van 5 zorgwoningen ofwel Skaeve Huse in Nijmegen-Noord. Dat oordeelt de rechtbank. Volgens de rechtbank heeft de gemeente de juiste stappen gevolgd bij het verlenen van de omgevingsvergunning.  

In september 2019 verleende de gemeente Nijmegen een omgevingsvergunning voor de bouw van zogenoemde Skaeve Huse aan de Stationsstraat in Nijmegen-Noord. Dit zijn kleine, eenvoudige zorgwoningen voor voormalige dak- en thuislozen, die niet in andere woonvormen kunnen leven. De omgevingsvergunning is verleend voor 5 woonunits en een begeleiderunit voor de duur van 10 jaar. Een aantal omwonenden waren het niet eens met de verleende omgevingsvergunning en stapten daarom naar de rechter. Ze wilden dat de omgevingsvergunning wordt vernietigd.

Juiste procedure gevolgd

De rechtbank oordeelt dat de omgevingsvergunning niet vernietigd hoeft te worden. De reden hiervoor is dat - anders dan de omwonenden van mening waren - wél de juiste voorbereidingsprocedure is gevolgd. Verder kon de gemeente besluiten dat de omgevingsvergunning niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Dit komt omdat onder andere geen sprake is van onaanvaardbare geluidshinder. De verlening is bovendien ook niet in strijd is met het evenredigheidsbeginsel. Dat betekent dat de bouw van de Skaeve Huse in Nijmegen-Noord doorgang kan vinden. 

Uitspraken