Laden...

Gevangenisstraf voor oplichtingspraktijken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Gevangenisstraf voor oplichtingspraktijken
Arnhem, 25 augustus 2021

De rechtbank veroordeelt een 28-jarige man voor het samen plegen van oplichting, diefstal in vereniging door middel van een valse sleutel en heling. De man is vrijgesproken van drie diefstal gerelateerde feiten. De rechtbank legt een celstraf op van 24 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. 

Via WhatsApp werden de slachtoffers benaderd door iemand die zich voordeed als hun zoon of dochter. Deze persoon gaf aan financiële problemen te hebben en vroeg de slachtoffers om geldbedragen over te maken. Ervan uitgaande dat ze daadwerkelijk contact hadden met hun kind, maakten de slachtoffers grote geldbedragen over naar bepaalde rekeningnummers. Deze geldbedragen werden vervolgens direct opgenomen. In 1 geval werd het slachtoffer benaderd door iemand die zich voordeed als medewerkster van de ING bank. Ook in dit geval maakte het slachtoffer grote geldbedragen over, en werd naderhand een geldbedrag contant opgenomen. De man pleegde deze strafbare feiten vorig jaar in februari, augustus en november. 

Ongeloofwaardige verklaring

De man verklaarde dat hij alleen pintransacties verrichtte in opdracht van een tussenpersoon, in ruil voor een kleine vergoeding. Volgens de man wist hij niet dat het geld afkomstig was van oplichting en dat er zoveel gedupeerden waren. De rechtbank vindt deze verklaring ongeloofwaardig. Tussen het storten van de geldbedragen door de slachtoffers en het opnemen daarvan, zat maximaal 6 minuten tijd. Daaruit leidt de rechtbank af dat de man, op het moment dat de slachtoffers werden benaderd, heeft klaar gestaan om direct na de overboekingen de geldbedragen op te nemen bij de geldautomaat. Bovendien verklaarde de man dat hij wist dat het geld dat hij moest pinnen geen zuivere koffie was. 

Oplichting met andere personen gepleegd

Volgens de rechtbank is dan ook bewezen dat de man opzet had op de oplichting en deze oplichtingszaken met andere personen pleegde. Deze wijze van oplichting vergt een planmatige aanpak, intensieve samenwerking en duidelijke afstemming tussen de daarbij betrokken personen. De man had hierin zijn eigen taak, namelijk het pinnen van de bedragen, hetgeen cruciaal was voor het voltooien van de oplichting. Ten aanzien van de pinpas die verdachte voorhanden had en in een aantal zaken gebruikte om de geldbedragen te pinnen, vindt de rechtbank heling van de pinpas en diefstal van de geldbedragen bewezen. Dat de eigenaar van deze pas vrijwillig zijn pas heeft afgestaan en betrokken was bij de oplichtingszaken, is volgens de rechtbank niet aannemelijk geworden.

De man ontkende bij 2 andere oplichtingszaken betrokken te zijn geweest. De rechtbank vindt deze feiten toch bewezen Dit blijkt onder meer uit WhatsApp gesprekken tussen de ex-partner van de man en de man zelf, en tussen de ex-partner van de man en een persoon van wie de rekening werd gebruikt voor de oplichting. 


Strafbepaling

De rechtbank houdt bij de strafbepaling rekening met het feit dat het gaat om ernstige misdrijven, waarbij alleen het opleggen van een gevangenisstraf passend is. De feiten zijn te ernstig voor het opleggen van een taakstraf, zoals door de advocaat van de man is verzocht. De rechtbank ziet ook door de proceshouding van de man reden om een hogere straf op te leggen. Anders dan de officier van justitie vorderde, legt de rechtbank een gevangenisstraf op voor de duur van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De voorwaardelijk geldt als stok achter de deur om te voorkomen dat de man opnieuw de fout aan.

Vordering benadeelden

Daarnaast wijst de rechtbank de vorderingen van de benadeelde partijen voor het grootste gedeelte toe. Het gaat hier om een geldbedrag van ruim 14 duizend euro. 

Uitspraken