Laden...

Kantonrechter ontslaat tekortschietend Bewindvoerderscollectief

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Kantonrechter ontslaat tekortschietend Bewindvoerderscollectief
Zutphen, 26 juni 2020

De kantonrechter ontslaat het Bewindvoerderscollectief uit Nunspeet als curator, bewindvoerder en/of mentor van ongeveer 80 cliënten uit Gelderland. Volgens de kantonrechter werkte het bedrijf slordig en maakte het teveel fouten. Daardoor schaadde zij het vertrouwen van een kwetsbare groep mensen. Ook de Overijsselse kantonrechter heeft het bedrijf ontslagen in de dossiers van de cliënten uit die provincie. Voor de cliënten is een vervangende curator, bewindvoerder of mentor gevonden.

Onprofessioneel

Het bedrijf maakte een groot aantal fouten die niet mogen voorkomen bij een professioneel bewindvoerdersbedrijf. Ze lieten zaken op hun beloop en herstelde de fouten in een aantal dossiers pas nadat de kantonrechter hen hierop wees. In sommige gevallen moest de kantonrechter het bedrijf meerdere keren op dezelfde fouten wijzen. Het bedrijf verrichtte in bepaalde zaken niet de minimale inspanning om cliënten te behoeden voor onnodige aanmaningen en dwangbevelen of het verlies van uitkering.

Ook vroeg het Bewindvoerderscollectief voor meerdere cliënten geen of te laat de bijzondere bijstand aan, waardoor zij geld misliepen. Bovendien lichtte het bedrijf de kantonrechter verkeerd voor toen hij hier navraag naar deed.

Daarnaast rekende het bedrijf in enkele gevallen onterecht een hogere vergoeding voor extra werk bij cliënten met problematische schulden. Bij navraag bleek dat het Bewindvoerderscollectief nauwelijks of geen extra werk had verricht in deze dossiers. Ook hier herstelde het bedrijf de fout pas nadat de kantonrechter het bedrijf hier op aansprak

Vertrouwen

Vertrouwen van de cliënt in de bewindvoerder is essentieel. Zij moeten er vanuit kunnen gaan dat de bewindvoerder zijn werk goed doet. Het gaat namelijk om mensen die niet zelf voor hun financiën kunnen zorgen of problematische schulden hebben. Daarnaast kunnen zij vaak niet of niet goed overzien wat de bewindvoerder voor hen doet.

Ook voor de kantonrechter is het vertrouwen cruciaal. Vooral omdat het toezichthouden achteraf gebeurt, bij periodieke verantwoording. Het Bewindvoerderscollectief heeft dit vertrouwen ernstig geschaad, waardoor de kantonrechter concludeert dat het bedrijf moet worden ontslagen in alle dossiers die lopen bij de rechtbank Gelderland.

De kantonrechter weegt bij de beslissing tot ontslag mee dat het bedrijf in een groot aantal dossiers in Overijssel is tekortgeschoten.

Nieuwe bewindvoerder

Voor de cliënten is een nieuwe curator, bewindvoerder of mentor gevonden. Deze zal met de cliënt bekijken wat er gebeurd is in de voorliggende periode en dan beslissen tot eventuele vervolgstappen.

Uitspraken