Laden...

Man en vrouw veroordeeld voor witwassen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Man en vrouw veroordeeld voor witwassen
Arnhem, 28 december 2023

De rechtbank veroordeelt een 25-jarige Arnhemmer en een 26-jarige vrouw uit Arnhem voor het witwassen van een geldbedrag van bijna 2.250 euro. De man maakte zich ook schuldig aan 2 bedreigingen. De man krijgt een taakstraf van 80 uur, terwijl de vrouw een taakstraf van 40 uur moet uitvoeren. 

Tussen augustus 2021 en november 2021 kochten 15 personen spullen via Marktplaats. Zij maakten vervolgens geldbedragen over naar rekeningnummers op naam van de man en de vrouw, in de veronderstelling dat zij daarna de gekochte voorwerpen zouden ontvangen. Dat laatste is echter nooit gebeurd. 

Vrijspraak oplichting

De rechtbank spreekt de man en de vrouw vrij van oplichting. Volgens de rechtbank kan niet worden vastgesteld dat zij de personen zijn geweest die via Marktplaats de slachtoffers benaderden en het geld afhandig hebben gemaakt. 

Wel schuldig aan witwassen

De man en de vrouw beschikten over de geldbedragen voor van deze rekeningen geld over te boeken naar andere rekeningen of om boodschappen te betalen en andere betalingen te doen. Deze overboekingen gingen gepaard met bepaalde omschrijvingen. Kennelijk riepen al deze overboekingen nooit vragen op en ondernamen de man en de vrouw nooit enige om duidelijkheid te krijgen. De rechtbank kan uit dit samenstel van gegevens alleen maar afleiden dat zij wel degelijk wisten dat hun bankrekeningen werden gebruikt voor activiteiten die het daglicht niet konden verdragen. De man en de vrouw legden over de herkomst van het geld geen verklaring af. Tijden hun rechtszaak gaven zij - via hun advocaat - aan dat zij door iemand er in zijn geluisd om hun gegevens ter beschikking te stellen in ruil voor de niet nagekomen belofte om voor een woning te zorgen. De rechtbank vindt dit onvoldoende om onder de aansprakelijkheid van hun handelen uit te komen. De man en de vrouw zaten in geldzorgen en doen alles samen. De rechtbank oordeelt dat zij wisten dat de geldbedragen van misdrijf afkomstig waren. Naast het witwassen van geldbedragen bedreigde de man 2 personen.

Crimineel gedrag

De man en de vrouw verkregen in totaal bijna 2.250 euro, hadden dit geldbedrag in bezit of gebruikt terwijl zij wisten dat dit geld van criminele afkomst was. Hierdoor wordt crimineel gedrag in de hand gewerkt, omdat daarmee de indruk kan worden gewekt dat het illegaal verkrijgen van inkomsten loont. Witwassen vormt een ernstige bedreiging van de legale economie en tast het de integriteit van het financiële en economische verkeer aan. 

Strafbepaling

De rechtbank houdt bij de man en de vrouw rekening met hun strafblad, waaruit blijkt dat zij niet eerder zijn veroordeeld voor vermogensfeiten. De man krijgt een hogere taakstraf omdat hij zich schuldig maakte aan de 2 bedreigingen.  

Tot slot moeten zij samen aan de 15 slachtoffers bijna 2.250 euro aan schadevergoedingen betalen.

Uitspraken