Laden...

Motivering vonnis Yuri van Gelder

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Motivering vonnis Yuri van Gelder
Arnhem, 15 augustus 2016

Turner Yuri van Gelder heeft het kort geding dat hij had aangespannen tegen NOC*NSF verloren. Dat betekent dat NOC*NSF niet hoeft terug te komen op de beslissing om Yuri van Gelder niet meer te laten deelnemen aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Dit bepaalde de rechtbank Gelderland vrijdag 12 augustus 2016 in een zogenoemd kop-staartvonnis. De rechtbank openbaart nu het uitgewerkte vonnis.

Nederlandse deelnemers aan de Olympische spelen moeten zich inspannen om maximaal sportieve prestaties te leveren. Ook moeten zij zich als goed lid van het team gedragen, zowel bij de sportbeoefening als daarbuiten. Van Gelder heeft zich aan deze verplichtingen niet gehouden. Ondanks de nodige waarschuwingen is sprake geweest van een nacht doorzakken, midden in een trainings- en wedstrijdprogramma. Vervolgens is hij niet verschenen op een training. Van Gelder had op de hoogte moeten zijn van die training. In plaats van naar die training te komen lag Van Gelder tot 3 uur in de middag in zijn bed, klaarblijkelijk een roes uit te slapen. Dit gedrag is ondermijnend voor het team en heeft, mede gezien het verleden van Yuri van Gelder, geleid tot een vertrouwensbreuk met zijn trainer en NOC*NSF. Dit geldt des te meer nu Van Gelder te kennen gaf niet in te zien dat hij iets verkeerds had gedaan.

2 keer gehoord

Van Gelder is tot 2 keer toe gehoord, voordat het besluit is genomen hem naar huis te sturen. Er is geen sprake van een lichtvaardig of onzorgvuldig genomen besluit.

De rechtbank Gelderland oordeelt dat het NOC*NSF in redelijkheid heeft kunnen beslissen dat hier sprake was van ernstige tekortkomingen. Dat geldt ook voor de beslissing om Van Gelder uit te sluiten van verdere deelname aan de Spelen.

Grounds for verdict against Yuri van Gelder

Gymnast Yuri van Gelder has lost the interlocutory proceeding he had sought against NOC*NSF. This means that NOC*NSF is not obliged to reconsider its decision to disqualify Yuri van Gelder from participating in the Olympic Games in Rio de Janeiro. The court of Gelderland issued the verdict in abridged form on Friday, 12 August 2016, and the full judgment was released today.

Dutch participants in the Olympic Games are expected to make every effort to ensure that they are capable of the maximum athletic performance. They are also expected to behave as a member of the team, both during the competitions and elsewhere. Van Gelder has not fulfilled these obligations. Despite repeated warnings, he is alleged to have spent a night out drinking in the middle of a training and competition schedule. He then did not appear at a training session the next day. Van Gelder may be expected to have been aware that a training session had been scheduled. Instead of attending the training session, Van Gelder remained in bed until 15:00, apparently to sleep off a hangover. This behaviour undermines the team’s efforts, and taking Yuri van Gelder’s past behaviour into consideration, this has resulted in a breach of trust with his trainer and with NOC*NSF. The situation is only exacerbated by the fact that Van Gelder has stated that he does not feel that he did anything wrong.

Questioned twice

Van Gelder was questioned twice before the decision was made to send him home. The decision therefore cannot be considered to have been made in haste or without proper deliberation.

The court of Gelderland has determined that NOC*NSF was able to reasonably decide that Van Gelder has committed serious shortcomings. The same applies to the decision to disqualify Van Gelder from further participation in the Games.

Uitspraken