Laden...

Nijmeegse Huisvestingsverordening 2019 gedeeltelijk onverbindend

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Nijmeegse Huisvestingsverordening 2019 gedeeltelijk onverbindend
Arnhem, 27 januari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen weigerde vergunningen voor de omzetting van zelfstandige woningen naar onzelfstandige woningen voor kamerverhuur. Dit baseerde zij onder andere op artikel 12 van de Huisvestingsverordening Nijmegen 2019. De rechtbank oordeelt dat die bepaling niet verbindend is. Dat betekent dat het college de weigeringen om vergunningen te verlenen niet op die bepaling kan baseren.

Illustratieve afbeelding

Omzettingsvergunning

In Nijmegen geldt dat voor het omzetten van zelfstandige woningen naar onzelfstandige woningen voor kamerverhuur een vergunning nodig is. Op grond van de Huisvestingswet 2014 mag de gemeenteraad die vergunningplicht in een verordening opnemen. In artikel 12 van de Huisvestingsverordening Nijmegen 2019 heeft de gemeenteraad alle woonruimte in de gemeente Nijmegen aangewezen. Dat mag de gemeenteraad alleen doen als dat noodzakelijk en geschikt is voor het bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan (goedkope) woonruimte. Volgens het college van burgemeester en wethouders is sprake van schaarste aan woonruimte in Nijmegen en staat in sommige wijken de leefbaarheid onder druk.

Onvoldoende onderbouwing

De rechtbank oordeelt dat de gemeenteraad bij het vaststellen van de Verordening niet heeft onderbouwd dat in Nijmegen sprake is van schaarste aan (goedkope) woonruimte. Ook is niet onderbouwd dat een verordening – met een stelsel van omzettingsvergunningen – noodzakelijk is om onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van zo’n schaarste te beperken. Een latere onderbouwing door het college van burgemeester en wethouders is onvoldoende. Artikel 12 van de Verordening is daarom in strijd met de Huisvestingswet 2014 en daarom onverbindend.

Nieuwe besluiten nemen

Op zitting zijn 3 zaken behandeld en daar deed de rechtbank vrijdag 24 januari uitspraak in. Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen moet nu in de zaken die bij de meervoudige kamer aan de orde waren nieuwe besluiten nemen. Er staan nog meer soortgelijke zaken op de planning voor enkelvoudige zittingen in februari. Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor die zaken.

Uitspraken